Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vastgoed: de 7 verschillen in 2022 wat betreft kopen, verkopen, belastingen en energie

Een expert die een woning schat

Zowel op federaal als op regionaal niveau verandert er veel in 2022: een verplichte schatting, de belasting op tweede verblijven, het energieprestatiecertificaat, …

Zoals elk jaar werden er begin 2022 een aantal nieuwe wetten en regels van kracht. De vastgoedsector is daar geen uitzondering op. In dit artikel zetten we de belangrijkste nationale en regionale wijzigingen op een rijtje.

België: verplichte schatting

Sinds 1 januari zijn de banken verplicht om een woning te schatten voordat ze een hypothecair krediet mogen toekennen. De schatting moet niet per se worden uitgevoerd door een expert ter plaatse, maar kan ook gebeuren aan de hand van een statistisch model, wat de kosten uiteraard drukt.

België: belasting op tweede verblijven in het buitenland

De eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland worden vanaf nu belast in België op basis van een kadastraal inkomen. U bent ook verplicht om elke aankoop van een tweede verblijf in het buitenland aan te geven bij de fiscus. In de meeste gevallen zal de fiscale impact echter beperkt zijn aangezien de onroerende inkomsten van verschillende landen (deels) zijn vrijgesteld.

Vlaanderen: hervorming van de registratierechten

De Vlaamse regering heeft de tarieven van de registratierechten herbekeken. Voor de aankoop van een enige, eigen gezinswoning werden de registratierechten met de helft verlaagd van 6% naar 3%. Als u van plan bent om binnen de zes jaar een energetische renovatie uit te voeren, bedragen de registratierechten zelfs maar 1%. Daarentegen werd het tarief verhoogd tot 12% voor de aankoop van een tweede verblijf, een opbrengsteigendom, een bouwgrond of een bedrijfspand.

Vlaanderen: een recent energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is allang verplicht in het hele land om een woning te verkopen. Vlaanderen heeft deze verplichting aangescherpt door een recent EPC te vereisen. Concreet mag een EPC in 2022 niet ouder zijn dan 2019. 

Vlaanderen: verstrengde voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing

Vanaf 2016 genieten eigenaars van een energiezuinige nieuwbouwwoning van een vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen. De criteria hiervoor werden verstrengd in 2022, waarbij gekeken wordt naar de indiendatum van de aanvraag van de bouwvergunning. Het gebouw moet vanaf nu een energiepeil van E20 behalen voor een vermindering van 50% en een E-peil van E10 voor een totale vrijstelling. Die verminderingen worden toegekend voor een periode van 5 jaar. Let wel: dit systeem wordt in 2023 opnieuw geëvalueerd.

Vlaanderen: hervorming van de renovatiepremies

De Vlaamse regering heeft beslist om het mechanisme achter de premies te vereenvoudigen. Vanaf 1 juli 2022 zullen de energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie vervangen worden door één premie, Mijn VerbouwPremie. Zowel particulieren als ondernemingen zullen de premie via een online loket kunnen aanvragen voor renovatiewerken en energiebesparende investeringen. De bedragen en voorwaarden blijven dezelfde.

Regionaal: verbod op stookolieketels

De installatie van een stookolieketel is sinds 1 januari 2022 verboden in Vlaanderen als er een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is in de straat. Het is de bedoeling dat de voorwaarden nog strenger worden in het hele land in de loop van de komende jaren. Ook Brussel voorziet een stop op de commercialisatie van stookolieketels in 2025 en Wallonië in 2030.

Woonkrediet of herfinancieringslening nodig ?

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?