Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is een brandverzekering verplicht?

Woningverzekering

De vraag of een woningverzekering, ook wel bekend als een brandverzekering, verplicht is in België hangt af van uw persoonlijke situatie. Laten we dat even toelichten. 

In België zijn een aantal verzekeringen verplicht, zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto of de verzekering beroepsaansprakelijkheid voor beroepen als boekhouders, reisagenten of architecten. Maar is die verplichting ook van toepassing op de woningverzekering, en geldt die zowel voor eigenaars als huurder? Hierover heersen nog steeds veel misverstanden.

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering verzekert uw woning, en bijgebouwen (maar ook uw appartement, studentenkot of garage) tegen brandschade. Doorgaans zit ook meestal waterschade standaard in de brandverzekering. Een woningverzekering (of woonverzekering) is hiervan eigenlijk een synoniem, maar heeft een bredere omkadering. 

U woont in een huis

Als u eigenaar bent van de woning waarin u woont, hangt de verplichting om al dan niet een woonverzekering af te sluiten af van het feit of u nog een hypotheeklening hebt lopen die deze verzekering verplicht maakt. Bij een lopende hypotheeklening stellen de meeste banken voor om ook een woningverzekering af te sluiten, aangezien uw woning als onderpand dient. De kredietinstelling wil de zekerheid dat uw woning altijd in goede toestand verkeert en dus haar waarde behoudt, voor het geval dat u de lening niet zou kunnen terugbetalen.

Hebt u de woning of de flat volledig met eigen middelen betaald, dan bent u niet verplicht om een woonverzekering af te sluiten. Of dat slim is, is natuurlijk een andere vraag. Het overwegen van een brandverzekering is verstandig, gezien het dekking biedt voor diverse schades aan uw woning en zelfs mogelijke schade aan de woning van uw buren door een voorval in uw huis. 

U woont in een appartement

Bent u eigenaar van een appartement? Dan is er vaak sprake van een “blokpolis” die de syndicus namens alle bewoners afsluit. Die verzekering dekt zowel de gemeenschappelijke delen als de private ruimten. Eigenaars delen de kosten van de verzekering op basis van hun aandeel in het gebouw. Let op dat een verzekering die de inboedel dekt meestal niet is inbegrepen en eigenaars hiervoor een aparte inboedelverzekering moeten afsluiten. 

Wat als u huurder bent?

De verplichting voor een woningverzekering als huurder hangt af van de regelgeving in het gewest waar u woont (hier gaat het over de burgerlijke aansprakelijkheid en niet de inboedel). In Vlaanderen en Wallonië is de brandverzekering verplicht, terwijl in Brussel dat meestal een feitelijke verplichting is, hoewel niet wettelijk.

Wat als u verhuurder bent?

In Vlaanderen zijn zowel huurder als verhuurder sinds 1 januari 2019 verplicht zich te verzekeren tegen brand- en waterschade. Hoewel veel huurders al contractueel verplicht waren om een verzekering af te sluiten, is deze verplichting nu dwingend gemaakt. 

Voert u renovatiewerken uit aan uw woning? Denk eraan uw woningverzekering te updaten!

 

Wilt u meer weten over de Beobank Woningverzekering1 van ACM Belgium NV? Neem contact op met uw Beobank-adviseur of maak een simulatie voor uw premie. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Beobank Woningverzekering van ACM Belgium NV

Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Maak een simulatie

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

Hoe kunnen we u helpen?