Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is een woningverzekering verplicht?

Woningverzekering

Is een woningverzekering, die vaak ook een “brandverzekering” wordt genoemd, verplicht in België? Het antwoord op die vraag is een beetje dubbelzinnig: het hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat vraagt om een woordje uitleg.

In ons land bent u verplicht om bepaalde verzekeringen te nemen. Denk maar aan de BA-verzekering auto voor alle bestuurders of de verzekering beroepsaansprakelijkheid voor bijvoorbeeld boekhouders, reisagenten of architecten. Maar geldt die verplichting ook voor de woningverzekering? En is die zowel voor eigenaars als voor huurders verplicht? Daarover bestaan nog heel wat misverstanden.

U woont in een huis

Als u zelf de eigenaar bent van de woning waarin u woont, hangt de verplichting om al dan niet een woonverzekering af te sluiten af van het feit of u nog een hypotheeklening hebt lopen die deze verzekering verplicht maakt, of niet.

Hebt u de woning of de flat volledig met uw eigen centen betaald? Dan bent u niet verplicht om een woonverzekering af te sluiten. Of dat slim is, is natuurlijk een andere vraag. Een brandverzekering dekt immers een groot deel van de schade die uw woning kan oplopen. En er kan heel wat mislopen… van brand- of waterschade tot de gevolgen van een flinke storm of inbrekers die uw woning overhoop halen. Uw verzekering kan u voor die schade vergoeden (onder voorbehoud natuurlijk van de uitzonderingen, beperkingen en vrijstellingen die opgenomen zijn in de polis), en dat zelfs niet alleen voor uw eigen woning en meubilair, maar ook als uw buren door een voorval in uw woning schade ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan een zonnepaneel dat wegwaait en bij de buren in de veranda belandt.

Hebt u een hypothecaire lening lopen? Bij een hypotheekaanvraag stellen de meeste banken immers voor dat u meteen ook een woningverzekering afsluit. Uw woning dient dan als onderpand voor het krediet dat u ontvangt. De kredietinstelling wil de zekerheid dat uw woning altijd in goede toestand verkeert en dus haar waarde behoudt, voor het geval dat u de lening niet zou kunnen terugbetalen.

U woont in een appartement

Bent u eigenaar van een appartement, dan hebt u waarschijnlijk al van een “blokpolis” gehoord. Dat is een woonverzekering die de syndicus voor rekening van alle bewoners gezamenlijk afsluit en die in regel zowel de gemeenschappelijke delen als de private ruimten verzekert. De kosten van de verzekering worden onder de eigenaars verdeeld in functie van hun aandeel in het gebouw. Het voordeel hiervan is dat de premies meestal lager uitvallen dan wanneer iedereen een aparte verzekering afsluit en dat er, bij ellende , soms sneller uitbetaald wordt. Er kan immers geen discussie ontstaan tussen verschillende verzekeraars, want er is er maar één.

Let wel: de inboedel is bij dit soort verzekeringen meestal niet inbegrepen. De waarde daarvan kan immers sterk uiteenlopen van appartement tot appartement. Daarvoor moeten eigenaars dus een aparte inboedelverzekering afsluiten.

Wat als u huurder bent?

Alles wat met huren te maken heeft, behoort nu tot de bevoegdheden van de gewesten. Waar u woont, bepaalt dus of een woningverzekering al dan niet verplicht is (hierbij gaat het over de burgerlijke aansprakelijkheid en niet de inboedel). Wallonië en Vlaanderen maakten respectievelijk in 2018 en 2019 de woningverzekering verplicht voor elk nieuw huurcontract. In Vlaanderen geldt die verplichting zowel voor huurder als de verhuurder. Op die manier zijn ze allebei ingedekt als door hun fout bijvoorbeeld brand uitbreekt. In Wallonië moet, wettelijk gezien, enkel de huurder van een woning een verzekering nemen. In het Brusselse Gewest is zelfs dat niet het geval. Toch eisen ook daar de meeste eigenaars in het contract dat de huurder een woningverzekering zou nemen voor de schade die hij zelf aanricht of die het gevolg is van een schadegeval. In Brussel is de brandverzekering dus geen wettelijke, maar meestal wel een feitelijke verplichting.

Wat als u verhuurder bent?

Sinds 1 januari 2019 moeten in Vlaanderen zowel de huurder als de verhuurder van een huis of flat zich verzekeren voor brand- en waterschade. Op die manier zijn ze allebei ingedekt als door hun fout bijvoorbeeld brand uitbreekt. In de praktijk werden de meeste huurders trouwens al contractueel verplicht om dit te doen, maar die verplichting is dus dwingend gemaakt.

Voert u renovatiewerken uit aan uw woning? Denk eraan uw woningverzekering te updaten!

Wilt u meer weten over de Beobank Woningverzekering1 van Partners Verzekeringen NV? Neem contact op met uw Beobank-adviseur of maak een simulatie voor uw premie. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV

Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Maak een simulatie

1 De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van Partners. 

Partners Verzekeringen NV, verzekeringsmaatschappij met hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel.: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website: www.partners.be. Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be. Partners Verzekeringen NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om Tak 18 te verstrekken.

Hoe kunnen we u helpen?