Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verklaring van anticipatieve inbreng laat u kosten besparen

Als u samen een woning koopt voor het huwelijk.

U hoeft niet te wachten tot u getrouwd bent om samen met uw aanstaande partner een woning te kopen. Meer zelfs: sinds 1 september 2018 kunt meteen een verklaring van anticipatieve inbreng laten opnemen in de aankoopakte. Op het moment van huwelijk zal het huis of het appartement dan automatisch worden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen.

Aanstaande koppels zijn juridisch nog altijd vreemden voor mekaar. Dat belet hen niet om samen aankopen te doen, net zoals twee vrienden of twee zakenpartners dat kunnen. Ze verwerven het goed dan in onverdeeldheid. In de aankoopakte zal bijgevolg sprake zijn van twee mede-eigenaars. Tenzij anders is afgesproken, maakt het goed telkens voor de helft deel uit van het eigen vermogen van de betrokken partners.

Na het huwelijk ontstaat een nieuwe situatie. Behalve als beide partners kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, komt er naast het eigen vermogen van de ene partner en het eigen vermogen van de andere partner ook een gemeenschappelijk vermogen.

Vermijd extra kosten

Partners die de woning die ze voor hun huwelijk samen kochten, wilden inbrengen in hun gemeenschappelijk vermogen dienden hiervoor tot voor kort een huwelijkscontract met een clausule van inbreng te laten opmaken. Dat kostte hen al vlug enkele honderden euro’s.

Door nu al in de oorspronkelijke aankoopakte een verklaring van anticipatieve inbreng te laten opnemen, wordt die tweede stap en de bijhorende kosten overgeslagen. Door het loutere feit van het huwelijk wordt bij een dergelijke clausule het goed op dat moment automatisch in het gemeenschappelijk vermogen ingebracht.

Voorwaarden

De anticipatieve inbreng is overigens alleen mogelijk voor ongehuwde partners die elk voor de helft en dus samen de volle eigendom over een onroerend goed verkrijgen. Hoe die verkrijging gebeurt, speelt geen rol. Het kan bijvoorbeeld gaan om een partner die voor het huwelijk de helft van de woning van de andere partner overkoopt. Dat biedt een oplossing voor mensen die eerst een tijdje feitelijk willen samenwonen vooraleer te huwen.

De verklaring van anticipatieve inbreng hoeft ook geen definitieve keuze te zijn. Veranderen de partners van gedacht en willen ze de woning bij hun huwelijk uiteindelijk toch niet in het gemeenschappelijk vermogen laten opnemen, dan kunnen ze via een huwelijkscontract hiervan nog altijd afzien.

In 't kort

  • Aanstaande partners die samen een woning kopen, kunnen een verklaring van anticipatieve inbreng laten opnemen in de aankoopakte.
  • Dit kan hen honderden euro’s laten besparen.

Hoe kunnen we u helpen?