beobank-motobeobank-ochevron-rightchevron-right-doublechevron-uppos-pinpos-pinphonesearch

Bijkomende waarborgen en bijstand

  • Welke formule u ook onderschrijft, u kan rekenen op uitgebreide bijstand. 24u/24 en 7d/7. Zelfs als er geen schadegeval is. En dat is nog niet alles! Ontdek ook onze bijkomende opties die zorgen voor nog meer comfort en een gerust gemoed. 

Maak een afspraak

Bijkomende waarborgen

1. Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Een gezinslid of huisdier kwetst iemand of beschadigt een eigendom van derden? In zulke gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden. Dankzij de Familiale verzekering bent u beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven.

2. Familiale Rechtsbijstand

De polis Familiale Rechtsbijstand helpt u met de juridische stappen bij een schadegeval in uw privé- of werkleven: arbeidscontract, fiscaliteit, agressie… Deze waarborg dekt uw gerechtskosten en laat u vrij de advocaat te kiezen die u wilt.

3. Burgerlijke aansprakelijkheid voor eigenaars van paarden

U kunt uw Familiale Rechtsbijstand uitbreiden zodat die ook de schade dekt die uw paard zou kunnen aanrichten.

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Welke formule u ook kiest, u geniet altijd van een intensieve bijstand. Onze specialisten zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar en helpen u, zelfs zonder schadegeval. Ze nemen uw dossier meteen op een gepersonaliseerde manier in handen.

Slotenmaker, loodgieter, herhuisvesting, meubelopslag… Met uw Beobank Woningverzekering geniet u van een brede waaier aan diensten.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/427.23.43.

Belangrijke informatie

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij u het ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum opzegt. De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Verzekeringsmaatschappij :

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPM Bruxelles IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.417.917, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Verzekeringstussenpersonen van Partners Verzekeringen N.V. :

  - Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,

  - Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV, Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden vindt u hierboven terug en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.