Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bijkomende waarborgen en bijstand

Bijkomende waarborgen bij uw brandverzekering

 • Welke formule u ook onderschrijft, u kan rekenen op uitgebreide bijstand: 24u/24 en 7d/7. Zelfs als er geen schadegeval is. En dat is nog niet alles! Ontdek ook onze andere bijkomende opties die zorgen voor nog meer comfort en een gerust gemoed. 

Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Bijkomende waarborgen

1. Familiale burgerlijke aansprakelijkheid

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Een gezinslid of huisdier kwetst iemand of beschadigt een eigendom van derden? In zulke gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden. Dankzij de waarborg Familiale burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven.

Meer info

2. Familiale rechtsbijstand

De waarborg Familiale Rechtsbijstand helpt u met de juridische stappen bij een schadegeval in uw privéleven. Deze waarborg dekt uw gerechtskosten en laat u vrij de advocaat te kiezen die u wilt.

U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is (onder bepaalde voorwaarden).

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • Voor de schade geleden aan de dieren die u beroepsmatig houdt, aan wild (al dan niet getemde), alsook aan paarden.
 • Schadegevallen met betrekking tot het fiscaal recht, personen- en familierecht, arbeidsrecht, grondwettelijk of administratief recht, vennootschapsrecht of sociaal recht.
 • Schadegevallen die buiten België gebeuren.
 • Boetes, hun bijhorende kosten en de minnelijke schikkingen in strafzaken.
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven.
 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval.

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

3. Burgerlijke aansprakelijkheid voor eigenaars van paarden

U kunt uw waarborg familiale burgerlijke aansprakelijkheid uitbreiden met de optie "burgerlijke aansprakelijkheid paardachtigen", zodat die ook de schade dekt die uw paard zou kunnen aanrichten.

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • De ongevallen veroorzaakt door de paardachtige(n) bij hun deelname aan wedstrijden of tijdens trainingen.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen in diens hoedanigheid van huurder van paardachtigen.

 

 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven.
 • Een plafond is van toepassing zoals vermeld in het contract
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval.

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Welke formule u ook kiest, u geniet altijd van een intensieve bijstand. Onze specialisten zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar en helpen u, zelfs zonder schadegeval. Ze nemen uw dossier meteen op een gepersonaliseerde manier in handen.

Slotenmaker, loodgieter, herhuisvesting, meubelopslag… Met uw Beobank Woningverzekering geniet u van een brede waaier aan diensten.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/427.23.43.

Verzekeraar: AWP P&C NV, Belgian Branch (Actief onder de naam Mondial assistance)

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel. : + 32 (2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be - Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17   en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van Partners.

Partners Verzekeringen NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0428.438.211, IBAN BE43 3101 95960601, BIC BBRUBRBB, tel. +32(0)2 673 80 30, www.partners.be.

Toegelaten onder code 0964, onderworpen aan het toezicht van de FSMA en de NBB. Voor tak 18 werkt Partners samen met Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, BTW BE 0837.417.917, toegelaten onder code 2769. Verzekeringstussenpersonen van Partners Verzekeringen N.V.: Beobank NV/SA, verzekeringsagent, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, IBAN BE77 9545 4622 6142, of agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon. Meer info op www.beobank.be

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

North Europe Life Belgium NV, met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel- RPR Brussel 0403 217 320 - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX  - Tél. 02 789 42 00 - Fax 02 789 42 01 - E-mail : relations@partners.be – Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0956 voor de taken 1a,2, 21,22,23,26, 27 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV op onderstaand adres of via complaints@partners.be,

 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden (link) en het informatiedocument (IPID) (link) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Nuttige documenten