Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Betaal nu je belastingen en vermijd straks een gepeperde rekening!

Belastingen vooraf betalen? Zo vermijd je een belastingvermeerdering!

In 2018 zijn voorafbetalingen belangrijker dan ooit! Aarzel je om nu al belastinggeld uit je zaak te halen? Dan zou de rekening achteraf wel eens gepeperd kunnen uitvallen …

Geen enkele ondernemer en geen enkele KMO ontsnapt aan het betalen van belastingen. Maar wist je dat iemand die vroeg genoeg betaalt, er goedkoper vanaf komt? Dit is in twee woorden het principe van de voorafbetalingen … Het systeem zit als volgt in elkaar: elk kwartaal, dus vier keer per jaar, krijg je de kans om aan de fiscus een “provisie” te betalen op de belastingen die je het volgende jaar verschuldigd bent. Sommige zelfstandigen waren tot nu toe niet bereid om hun liquide middelen aan te tasten voor dit voorschot op hun belastingen, maar nu moeten ze wel, vooral als het om een vennootschap gaat. De boete voor KMO’s, die van 2016 tot 2017 al was verdubbeld, ligt in 2018 drie keer zo hoog. De bedrijfswereld heeft dit signaal goed opgepikt, blijkt nu: volgens de zakenkrant L’Echo bedraagt de stijging van de voorafbetalingen over de eerste zes maanden van dit jaar meer dan 33%. Heb jij nog niet voorafbetaald? Je hebt nog twee kwartalen de tijd om in actie te schieten …

Een vermeerdering met 6,75% voor KMO’s!

Niet alleen vennootschappen krijgen te maken met voorafbetalingen, ook zelfstandigen (inclusief als ze in bijberoep werken), de vrije beroepen, de bedrijfsleiders en de meewerkende echtgenoten. Al dan niet voorafbetalen blijft een vrije keuze, maar als je een fiscale boete wil vermijden, is het snel duidelijk wat je moet kiezen … Want een vennootschap die niets of te weinig betaalt, krijgt een vermeerdering van 6,75% op de verschuldigde belastingen. Bij de zelfstandigen bedraagt de vermeerdering 2,25%. KMO’s die nog geen drie jaar bestaan, ontsnappen helemaal aan de vermeerdering, net als zelfstandigen die zich uiterlijk in 2016 hebben gevestigd …

Volgende kans die je niet mag missen: uiterlijk op 10 oktober!

Net zoals elk jaar zijn er in 2018 vier vervaldagen voor de voorafbetalingen. De eerste twee kwartalen zijn nu voorbij, dus blijven er nog twee datums over om te storten:

  • vóór 10 oktober 2018 voor de 3e voorafbetaling,
  • vóór 20 december 2018 voor de 4e voorafbetaling.

Een tip: wacht niet te lang om in actie te schieten! Door de berekeningsmethode levert een betaling in het eerste kwartaal je meer “belastingwinst” op dan in het tweede kwartaal, dat zelf ook weer gunstiger is dan het derde, enzovoort, tot aan de laatste vervaldag van het jaar. Dit betekent dat een betaling van 75% van de verschuldigde belastingen van het eerste kwartaal volstaat om elke belastingvermeerdering te vermijden. Op die manier wil de overheid je aansporen om zo vroeg mogelijk te betalen en in elk geval op kwartaalbasis. Heb je tot nu toe geen voorafbetalingen gedaan? Om een vermeerdering te vermijden zul je dan in het derde of vierde kwartaal meer dan 100% van de verschuldigde belastingen moeten storten. Maar laat is in elk geval beter dan nooit …

Betaal niet te veel en niet te weinig …

Hoeveel moet je betalen? Maak een raming van de totale belastingen die je volgend jaar moet betalen op je inkomsten van dit jaar en deel dit bedrag door vier. Dit is niet zo eenvoudig te berekenen en misschien raadpleeg je beter je boekhouder voor een nauwkeurige raming. Een te ruime schatting is immers ook niet goed, zeker niet als je in een vennootschap werkt, omdat de fiscus je daarvoor niet beloont. Je krijgt het te veel betaalde weliswaar terug, maar ondertussen zitten je broodnodige liquide middelen wel geblokkeerd in de staatskas … Voor zelfstandigen geldt een andere redenering: natuurlijke personen krijgen alles wat ze te veel hebben betaald terug, met bovenop een bonificatie (een korting op hun belastingen).

Waarom je bank je voorafbetalingen laten doen?

Om te beginnen omdat je bankier alles voor jou regelt. Hij neemt je de administratieve rompslomp uit handen, bijvoorbeeld om de vervaldagen stipt na te leven. Zo kun jij je beter concentreren op je kernactiviteiten. En je bankrekening ziet er plots een stuk gezonder uit … Want ook al wil je vooraf belastingen betalen, op het cruciale moment beschik je misschien niet altijd over voldoende liquide middelen. Met een financiering door je bank hou je voldoende cash achter de hand voor andere investeringen en vermijd je toch een belastingvermeerdering. En de interesten mag je aftrekken als beroepskosten!

“De toekomst voorspellen gaat niet, voorbereiden wel!”

Maurice Blondel

Samengevat

  • In 2018 is het nog duurder om geen voorafbetalingen te doen …
  • Je volgende kans om voorafbetalingen te doen: uiterlijk 10 oktober!
  • Stort het juiste bedrag om je liquide middelen niet te blokkeren in de staatskas.
  • Hoe vermijd je een vermeerdering zonder je cashflow aan te tasten? Met een bankfinanciering!

 

Hoe kunnen we u helpen?