Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Het nieuwe wetboek van vennootschappen is er!

De hervorming van het wetboek van vennootschappen

De modernisering van de Belgische economie komt er! De hervorming van het wetboek van vennootschappen, die al drie jaar voorbereid wordt, heeft het einde van het wetgevende traject bereikt …

De goedkeuring van het nieuwe wetboek van vennootschappen laat een frisse wind waaien door het ondernemerslandschap in België. De hervorming van het vennootschapsrecht heeft het eindstation van het wetgevende traject bereikt, ondanks het onzekere politieke klimaat en de verkiezingen die voor de deur staan. Het ging er vooral om het juridisch kader van de Belgische economie te moderniseren en te vereenvoudigen. Dat bood meteen ook de kans om vrij oude teksten af te stoffen en België in Europa aantrekkelijker te maken. Natuurlijk was het ook de bedoeling om beter in te spelen op de behoeften van de ondernemers en om de ondernemingszin aan te wakkeren.

De belangrijkste ingreep: de bv

Wij hadden het er hier al eerder over: een van de voornaamste aspecten van de hervorming is de beperking van het aantal vennootschapsvormen. Er blijven er nu nog vier over: de maatschap, de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv) en de coöperatieve vennootschap (cv). De bvba verdwijnt dus en maakt plaats voor de bv met 0 euro kapitaal als “standaard” vennootschapsvorm. Dit zou de oprichting van vennootschappen moeten stimuleren, want een starter moet niet langer over financiële middelen beschikken en kan zijn ideeën, knowhow of goederen inbrengen.

En er is nog meer …

Ook andere wijzigingen zullen de manier van organiseren en functioneren van bedrijven sterk beïnvloeden. Zo is er nu maar één stichter meer nodig om een naamloze vennootschap op te richten (in plaats van twee). Het principe “één aandeel, één stem” wordt versoepeld in het aandeelhouderschap van de bv en de nv en ook dat moet voor meer flexibiliteit zorgen. Net zoals familiebedrijven meer speelruimte krijgen, onder andere voor de overdracht van aandelen. En de aansprakelijkheid van de bestuurders wordt beperkt …

Vzw’s ondergaan gedaanteverandering

Zoals eerder uitgelegd, verdwijnt het onderscheid tussen verenigingen en handelsvennootschappen. De vzw’s komen daardoor terecht in een nieuwe wereld en schuiven op in de richting van een “gewone” onderneming. Belangrijkste nieuwigheid: ze mogen voortaan een (industriële of commerciële) economische activiteit met winstoogmerk uitoefenen. De enige beperking is dat ze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks winst mogen uitkeren aan de leden en leidinggevenden. De winst moet dus volledig ten goede blijven komen van het “onbaatzuchtige” doel.

Een mijlpaal: 1 mei 2019

De hervorming wordt dus grotendeels van kracht op 1 mei van dit jaar, onder andere voor de oprichting van een vennootschap. Dat betekent dus dat het na die datum onmogelijk is om nog een bvba op te richten. Het wordt dan een bv.  Voor ondernemers die al aan de slag zijn, gelden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020. De hervorming zal ongetwijfeld leiden tot een reeks structurele wijzigingen in ondernemingen om zich optimaal aan de nieuwe context aan te passen. En alle ondernemingen moeten uiterlijk tegen 1 januari 2024 volledig in orde zijn met hun statuten.

Samengevat

  • Het nieuwe wetboek van vennootschappen is goedgekeurd …

  • … en wordt van kracht op 1 mei van dit jaar

  • Een revolutie voor de ondernemings- en verenigingswereld

  • Er komt onder andere een bv met 0 euro kapitaal

Hoe kunnen we u helpen?