Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wacht niet op de bv met 0 euro aan kapitaal!

Heb je er belang bij om tot de lente te wachten om je vennootschap te starten?

Het ziet ernaar uit dat de alombekende bvba op termijn plaats ruimt voor de bv. Ben je van plan om een vennootschap op te richten? Dan hoef je niet te wachten tot deze hervorming van kracht is.

Om met de deur in huis te vallen: elke situatie is anders en vraagt om een aangepast antwoord.Wachten is in elk geval niet noodzakelijk de beste oplossing. Een goed inzicht in de gevolgen van de hervorming helpt je om de juiste beslissing te nemen.

Zeg niet meer “bvba”, maar “bv”

Van 15 naar slechts 4 vennootschapsvormen: die afslanking is een van de belangrijkste nieuwigheden in de wet. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) en aanverwante vennootschapsvormen (éénpersoons-bvba en starters-bvba) ruimen baan voor de besloten vennootschap (bv). De nieuwe bv neemt alvast één kernelement van haar illustere voorgangster over: de scheiding tussen je privévermogen en je bedrijf. Maar de bv brengt ook heel wat nieuwigheden met zich mee.

Een vennootschap voor € 0, maar …

De bv biedt veel meer flexibiliteit inzake stemrecht van de aandelen. Maar de belangrijkste vernieuwing is toch wel de mogelijkheid om een bv op te richten zonder dat je minimaal € 6 200 moet “volstorten” (zoals bij de bvba). Geen verplichting tot maatschappelijk kapitaal, dat doet sterk denken aan de nu afgeschafte starters-bvba, met bovendien de mogelijkheid om andere dan financiële middelen in te brengen: een idee, knowhow of arbeidstijd. Een buitenkans? In zekere zin wel, aangezien je geen startkapitaal moet hebben, maar wees toch maar voorzichtig …

Hou altijd een “valscherm” klaar

Zonder middelen kan een onderneming gewoonlijk niet functioneren. Wil je het er toch op wagen? Dan zou je in de problemen kunnen geraken, al hangt dit sterk af van de aard van je activiteiten.Hoe dan ook, de wetgever heeft wel aan voorzorgsmaatregelen gedacht, zoals de grotere rol van het financieel plan. Je moet dus een gedetailleerde raming maken van je inkomsten en uitgaven over een periode van twee jaar. En vergeet niet dat je (net zoals nu het geval is) de eerste jaren aansprakelijk blijft voor een eventuele mislukking als je onvoldoende voorzorgen hebt genomen.

Wachten? Niet noodzakelijk!

Is het een goed idee om nog even te wachten, omdat je dan geen startkapitaal meer moet hebben? Eigenlijk doe je dan aan zelfbedrog, want een bedrijf heeft een financieel “valscherm” nodig om te overleven. Stel dat je bovendien een krediet moet aanvragen: je bankier zal je een minimum aan waarborgen vragen. Wachten kan dus, maar dan wel om de juiste redenen en nadat je je boekhouder hebt geraadpleegd. Onderzoek alle mogelijkheden en hou in de eerste plaats rekening met je commerciële en/of fiscale strategie.

Als je toch meteen de stap zet, wat moet je dan veranderen na de hervorming?

Dan heb je nog ruim de tijd om in de pas te lopen met het nieuwe vennootschapswetboek. In principe heb je dan nog minstens de tijd tot 1 januari 2024 of langer om je statuten aan te passen. Dat kost je dan ongeveer € 1 000 excl. btw. Samen met je boekhouder beslis je dan wat het beste moment is om je bedrijf om te vormen tot een bv!

Samengevat

  • Het vennootschapsrecht ondergaat een facelift

  • Voor de bv is een centrale rol weggelegd

  • Geen minimumkapitaal vereist? Leuk, maar …

  • Wachten is niet altijd de beste oplossing.

Hoe kunnen we u helpen?