Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Laat beschikbare middelen niet slapen, beleg ze!

Jonge vrouw in een professionele discussie

Om je bedrijf draaiende te houden, heb je voldoende liquide middelen nodig. Maar als die zich opstapelen, kan je ze beter beleggen. Dan renderen deze “overtollige” financiële middelen tenminste. Stel de juiste vragen en kies dan de beleggingsformule die past bij jouw situatie.

Zero cashflow is het ideaal!

We kunnen het niet genoeg herhalen: een goed cashflowbeheer is fundamenteel voor een gezond bedrijf. Vergelijk liquide middelen met de “brandstof” die een bedrijf nodig heeft om zijn bestemming te bereiken. Om niet zonder brandstof te vallen en het brandstofpeil in het oog te houden gebruik je instrumenten zoals een liquiditeitstabel, zeg maar de brandstofmeter van je bedrijf. De tabel toont de binnenkomende en uitgaande geldstromen op het ogenblik waarop ze plaatsvinden. Ze geeft je een dynamisch overzicht van de stand van je bankrekeningen en je kaspositie. Jouw rol? Streven naar “zero cashflow”. Dat wil zeggen een evenwicht tussen te weinig en te veel liquide middelen. Waarom? Een “negatieve” cashflow is nefast: je bedrijf zou snel in moeilijkheden geraken, omdat je je leveranciers en andere schuldeisers niet meer kan betalen. Je moet dus “bijtanken”, dat wil zeggen je uitgaven (extern) financieren. Maar het omgekeerde, overtollige liquide middelen, is evenmin een bewijs van goed bedrijfsbeheer, in tegenstelling tot wat je spontaan zou denken. Het betekent immers dat er geld in je bedrijf zit waar je niets mee doet! Die “slapende” financiële middelen kan je nochtans gemakkelijk laten renderen. Je hebt er dus alle belang bij om middelen die je bedrijf kan missen, te beleggen!

Beleggen dan maar? Ok, maar lees eerst dit …

Uiteraard controleer je eerst zorgvuldig of de veiligheidsmarge die je overhoudt groot genoeg is om aan al je financiële verplichtingen te voldoen, ook als er zich een onverwachte situatie voordoet. Anders zouden je leveranciers wel eens kunnen afhaken en kan je al snel je werkingskosten niet meer betalen. Maar met je liquiditeitstabel ben je goed gewapend om je “ideale cashflow” te bepalen. Vóór je begint te beleggen moet je verder nagaan hoeveel risico je wil nemen en hoeveel rendement je verwacht. Denk er ook aan dat je overtollige middelen op allerlei termijnen kan beleggen (een periode van minder dan een jaar wordt “korte termijn” genoemd). Als je dat allemaal weet, heb je de keuze uit een waaier aan financiële producten. Maar nogmaals: beleggen van je overtollige liquiditeiten mag nooit ten koste gaan van je activiteiten of de overlevingskansen van je bedrijf. Zie het dus niet te groot en hou altijd een nooduitgang open, zeker als je op lange termijn belegt.

Waarin beleggen?

Er is keuze genoeg! Maar elk financieel product biedt voor- én nadelen. Praat dus zeker met je boekhouder en je bankier vóór je een beslissing neemt, dan wordt het plaatje duidelijk. Wil je beleggen op korte termijn?

  • Een spaarrekening is een flexibele en veilige formule, maar levert gewoonlijk maar een zeer mager rendement op.
  • Voor een iets hoger rendement en iets minder flexibiliteit kan je terecht op een termijnrekening.
  • Een meer liquide formule met een vrij mooi rendement? Denk dan aan “corporate” obligaties op korte termijn, ook wel “commercial paper” genoemd. Maar het instapbedrag ligt vaak hoog.
  • Je kan ook terecht bij een beleggingsfonds op korte termijn (monetaire beveks), bij een gestructureerd product (een aandelen- of obligatiekorf) of bij staatsobligaties (met een vaste opbrengst en terugbetaling van het kapitaal op vervaldatum).

Of op langere termijn? Vaak vind je gelijkaardige producten met een langere looptijd, en bovendien:

  • De beleggingsverzekering: een vast rendement en bepaalde mogelijkheden om “vroegtijdig” uit te stappen.
  • Investeringsfondsen: ze zijn min of meer risicovol - want bieden geen kapitaalwaarborg - en ze investeren volgens een op voorhand bepaalde strategie.

Wat je ook kiest, let goed op en win op voorhand voldoende inlichtingen in, want elk “beleggingsvehikel” hanteert specifieke principes en modaliteiten.

Wie niets zaait, niets oogst en wie slecht zaait, slecht oogst.

Egyptisch spreekwoord

Samengevat

  • Je cashflow, een fundamenteel element in de evolutie van je bedrijf
  • Waarom is “zero cashflow” een na te streven ideaal?
  • Stel de juiste vragen vóór je liquide middelen belegt
  • Welke formules om je liquide middelen te beleggen?

Hoe kunnen we u helpen?