Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De financiële markten: stand van zaken

Marktnieuws

Het nieuwe schooljaar is gestart

Na een vrij positieve zomer voor beleggers vertonen de markten begin september toch wat tekenen van nervositeit.

Deze nervositeit valt te verklaren door de terugkeer van de institutionele beleggers, die de afgelopen weken geleidelijk de voorkeur gaven aan aandelenmarkten boven obligaties, en wel om meerdere redenen: een aantrekkelijkere risicopremie en het dividendpotentieel van aandelen versus de coupon op obligaties.

De tweede gebeurtenis om in de gaten te houden, is de Deltavariant en de impact van de seizoenen op de verspreiding ervan. Eén van de grootste angsten van beleggers is dat de economie zou vertragen als gevolg van een hoger aantal besmettingen in de winterperiode.

De derde gebeurtenis om in het oog te houden, zijn de federale verkiezingen in Duitsland op 26 september. De volgende Duitse Bondskanselier zal alvast meerdere grote uitdagingen moeten aangaan, zoals:

  • De energietransitie in een land dat sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen en waar de automobielindustrie een essentiële rol speelt in de economie;
  • Begrotingshervormingen om het begrotingstekort, dat tijdens de coronacrisis sterk is gestegen, terug te dringen;
  • Het verminderen van de loonongelijkheid die een grote kloof slaat in de maatschappij. In Duitsland zijn er veel kleine arbeidscontracten met heel lage lonen;
  • Het dalende concurrentievermogen van het Duitse onderwijsstelsel, dat sinds 2012* afneemt.

Tot slot zal ook moeten worden gekeken naar hoe de liquiditeitsoverschotten (spaargeld van de huishoudens) gaan worden aangewend binnen de economie: als dat spaargeld wordt gebruikt voor consumptie, zal de vraag sterk stijgen en zal het niet lang duren voor de inflatiestijging zich laat voelen. Als het spaargeld echter naar de beurzen en vastgoed blijft vloeien, staat het buiten kijf dat deze financiële activa in waarde zullen blijven stijgen.

In dat opzicht is één van de verstandigste benaderingen om belegd te blijven in de markten, zonder af te wijken van zijn risicoprofiel. De kern van onze modelportefeuille bestaat uit robuuste activa die een antwoord kunnen bieden op uiteenlopende economische uitdagingen. Om onze allocatie te vervolledigen, hebben we ons gewapend met beleggingsthema’s die op langere termijn zouden moeten gedijen bij de structurele verandering van de economie.

 

____________

Bron: * https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?