De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 03/07/2020

Data & COVID-19

COVID-19: welke koers varen in een tweede golf?

Nu het aantal coronabesmettingen in de VS sinds een aantal weken weer toeneemt, krijgt het land te kampen met een gezondsheidscrisis die de ergste nachtmerries overtreft. Het besef groeit dat een tweede golf kan ontstaan na een uitzonderlijke marktrally in het tweede kwartaal. Dat herinnert ons eraan dat we niet zomaar mogen meegaan in de markteuforie. In tegenstelling tot andere jaren zal de markt deze zomer niet tot rust komen. Om het met de woorden van Shakespeare te zeggen: “Als het hele jaar vakantie was, zou sporten even vervelend worden als werken”. In deze eerste zomereditie van onze blog gaat onze aandacht naar ‘data’ en hoe de beschikbare gegevens rationeel kunnen worden gebruikt om beleggingsopportuniteiten te identificeren. Daarbij is het belangrijk om te begrijpen:

 • Wat het belang is van data en hoe ze kunnen worden gebruikt;
 • Hoe we de epidemiologische risico’s afgeleid uit data kunnen interpreteren en vertalen naar economische risico’s;
 • Welke marktposities we kunnen innemen om door een tweede coronagolf te navigeren.

Welke rol speelt data in een tweede coronagolf?

Voor wij een antwoord trachten te formuleren op deze vraag, staan we even stil bij wat data zijn en welk belang we eraan kunnen hechten, om er vervolgens een efficiënte analyse van te maken voor onze portefeuille.

Data, of gegevens, zijn naakte cijfers waar we een zekere zin aan geven in functie van de context waarin we ze gebruiken. Om deze gegevens te kunnen extraheren en verzamelen, bestaan er verschillende tools. Zo lanceerde de Chinese smart city (geconnecteerde stad) van Hangzhou1 in februari een QR-code (soort barcode waar veel gegevens in kunnen worden opgeslagen) om een gezondheidsdatabase te voeden met informatie. Deze QR-code bevat gegevens over de identiteit, het adres, de gezondheidstoestand en de verplaatsingen van het individu. De code geeft ook mee of de persoon in kwestie potentieel besmet is geweest of in contact is gekomen met vermoedelijk besmette personen. Omdat elke Chinese provincie deze toepassing heeft kunnen ontwikkelen, konden verplaatsingen van de ene provincie naar de andere worden verboden als het individu in kwestie besmet was met het coronavirus. Zuid-Korea heeft voor een soortgelijke aanpak gekozen met tests om nauwkeurig te bepalen wie besmet was. Aan de hand van deze gegevens kon een model worden opgesteld over de verspreiding van het virus en kon een praktisch overzicht worden bewaard over de situatie (politieke beslissing, analyse van medische experts…).

Dankzij cognitive computing kunnen – aan de hand van data – problemen worden opgelost zonder menselijke tussenkomst. De hoofddoelstelling van cognitive computing is het detecteren van terugkerende patronen in data of gedragingen om te anticiperen of een model op te stellen voor toekomstige situaties. Om bepaalde fenomenen rond COVID-19 beter te begrijpen, overlopen we hieronder een aantal gegevens die een impact kunnen hebben op de economie en trachten we deze te vertalen naar beleggingskeuzes voor Q3.

Hoe kunnen we de epidemiologische risico’s vertalen naar economische risico’s?

Als we ons baseren op de laatste medische gegevens van de Wereldgezondheidsorganisaties2 zijn er 3 besmettingsfasen:

 • fase 1 waarin er sprake is van een exponentiële verspreiding van het virus, waarbij meer mensen worden besmet dan er worden verzorgd (bijv. UK, VS, Brazilië);
 • fase 2 of de piek, waarin het aantal besmettingen lager ligt dan het aantal verzorgde patiënten (bijv. Frankrijk, Indonesië, Filipijnen);
 • fase 3 waarin het aantal besmettingen veel lager ligt dan het aantal verzorgde patiënten (bijv. bepaalde plaatsen in Duitsland, China, Zuid-Korea en zelfs Spanje en Italië).

Om de potentiële risico’s beter te kunnen vatten, passen we hier een wiskundige deductieve redenering toe op de beschikbare cijfers.

Ten eerste is dit wat de gegevens aangeleverd door Google3 sinds eind februari 2020 ons leren over het leeuwendeel van de verplaatsingen in West-Europa door economische spelers:

 1. het gebruik van parkeerplaatsen is met 60% gestegen
 2. het gebruik van het openbaar vervoer is met 5% gestegen
 3. de verplaatsingen naar apothekers en kruidenierszaken zijn met 15% gedaald;
 4. het woon-werkverkeer, de verplaatsingen naar winkels en naar tweede verblijven zijn met 40% gedaald. 

Ten tweede weten wij dankzij de gegevens aangeleverd door Apple4 dat het aantal adresopzoekingen in gps’en na de exit uit de lockdown in sommige landen sterk is gestegen (Italië +158%, Frankrijk +132%, Duitsland +130%, de VS +120%, Spanje +109%) in vergelijking met andere landen (VK +86 %, Zuid-Korea +74% of Brazilië +58%).

Ten derde, als we de gegevens van Eurocontrol5 mogen geloven, zou het luchtverkeer in juli met bijna 62% dalen. Het huidige herstel is echter duidelijker zichtbaar in Italië, Spanje en Frankrijk.

Uit al deze gegevens valt te besluiten dat we ons voor het 3de kwartaal op deze sectoren en gebieden kunnen richten:

 • de luchtvaartmaatschappijen en de commerciële vluchten;
 • de toerismesector (hotels, reisbureaus) en de consumptie (horeca, winkels, autoverhuur…);
 • de energiesector.

Tijdens deze 2 maanden zomervakantie hebben deze sectoren allemaal één ding gemeen: het vertrouwen van de consument tegenover COVID-19. Europa staat gekend als één van de meest gegeerde bestemmingen met trekpleisters als Italië, Frankrijk en Spanje als koplopers. In sommige landen vertegenwoordigt de toerismesector tot 1/5e van het BBP (Kroatië 20%, Griekenland 18%)6

In een optimistisch scenario komt het er voor beleggers op aan om het onderscheid te maken tussen het aandeel van het lokale toerisme en het aandeel van het toerisme uit het buitenland in de economie. Sommige economieën zijn namelijk sterk afhankelijk van de uitgaven van buitenlandse toeristen, zoals die van Malta (90%), Portugal (70%) en Finland (60%), terwijl andere landen wel op de consumptie-uitgaven van hun eigen burgers kunnen rekenen, zoals Duitsland (80% van de toerisme-uitgaven zijn afkomstig van Duitse inwoners), België (65%) en Frankrijk (60%).  

Deze statistieken (van Google, Apple en Eurocontrol) weerspiegelen de reikwijdte van de lockdownmaatregelen vanwege de regeringen. Als gevolg van de lockdown hebben bedrijven ontslagen doorgevoerd in functie van het potentiële inkomstenverlies en de mate waarin het toerisme doorweegt in hun respectievelijke economieën. Ook al werden verschillende maatregelen voorgesteld om de sector te steunen, zoals een btw-vermindering of kredietfaciliteiten, worden veel bedrijven geconfronteerd met consumenten die hun geld terugvragen (i.p.v. vouchers voor geannuleerde reizen) en zullen ze uiteindelijk in een heikele situatie belanden omdat hun cashflow reeds onder druk stond tijdens de lockdown (zuiver verlies + verlies op verlengde weekends).

Kortom, beleggers dienen in onderstaande sectoren duidelijk verschillende aspecten in rekening te nemen en een duidelijk onderscheid te maken:

 • in de luchtvaartsector: hoe sterk werd de vluchtcapaciteit ingeperkt (nationaal en internationaal) en wat zijn de topbestemmingen voor de luchtvaartmaatschappij in functie van de besmettingsgraad en van de activiteit in dat land of die regio (meer of minder verplaatsingen)? De 3 grootste lowcostbedrijven hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij hopen om dit jaar toch 40%7 van hun omzet van Q3 2019 te behalen.
 • in de energiesector: welke impact hebben de prijsschommelingen van aardolie op de reizigers op vlak van autoreizen (lange afstanden) of de prijs van vliegtuigtickets (kerosineprijs)?
 • in de consumptiesector: hoe snel gaat COVID-19 zich verspreiden en gebeurt dit in clusters (lokale impact) of algemeen (nationaal)?

Welke marktposities kunnen wij aanbevelen?

Wij mogen niet vergeten dat de bedrijfsresultaten voor Q2 eraan komen en dat sommige bedrijven misschien wel teleurstellende resultaten gaan aankondigen. Daarom blijven wij de voorkeur geven aan:

 • bedrijfsobligaties met een goede creditrating (AAA tot BBB) en staatsobligaties van de industrielanden;
 • staatsobligaties van groeilanden die getuigen van goed schuldbeheer (China, Rusland, Indonesië);
 • aandelen uit de tech-, farma- en telecomsector. Daarnaast blijven wij ook de eventuele verdere verspreiding van het coronavirus nauwlettend volgen om al dan niet voordeel te halen uit sectoren en landen die sterk afhankelijk zijn van toerisme.

 

Bronnen:

1. https://www.cnbc.com/2020/05/26/chinese-city-hangzhou-proposes-permanent-health-tracking-app-with-score.html
2. https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database
3. https://www.google.com/covid19/mobility/
4. https://www.apple.com/covid19/mobility
5. https://www.eurocontrol.int/covid19#traffic-scenarios
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database
7. Bloomberg Analytics

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?