Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Nee, de digitale transformatie is geen “monster”!

Van de bewustwording van KMO’s tot actie

Over de digitale transformatie doen allerlei fabeltjes de ronde: ze zou complex of te abstract zijn of alleen maar voor grote ondernemingen. Aanvaarden dat de wereld steeds “technologischer” wordt, is soms moeilijk. KMO’s moeten kiezen: blind blijven voor de realiteit of kansen met beide handen aangrijpen!

Wie zei dat dit een “monster” is?

De digitale transformatie is een zeer ruim begrip, dat moeilijk exact te omschrijven is. Toch moeten we die oefening maken, want deze “revolutie”, die alle economische bakens verzet (en ook sociaal, cultureel, … een grote impact heeft), is een must voor de bedrijven van morgen. Hoewel de term al is doorgedrongen in het dagelijks taalgebruik, weet niet altijd iedereen waar het juist over gaat. Laten we daarom eerst enkele misvattingen uit de wereld helpen:

  • de “digital shift” is niet alleen belangrijk voor ICT-experts;
  • niet alleen grote ondernemingen hebben ermee te maken;
  • het gaat om veel meer dan het internet;
  • deze “revolutie” heeft niet alleen een impact op de jonge generaties;
  • de digitale transformatie is geen modeverschijnsel.

En als het geen “monster” is …

We weten nu al wat de digitale transformatie niet is, maar wat is ze dan wel? Volstaat het om een website online te zetten voor je KMO? Een e-shop te openen? Alle gegevens in de cloud te plaatsen? Geïntegreerde en gecentraliseerde beheersoftware te installeren? Over je merk te communiceren via digitale kanalen? In je fysieke winkel technologische snufjes aan te bieden, zoals mobiel betalen? Hightech productiemiddelen in te zetten? Of moet je voor de digitale transformatie je hele businessmodel herwerken?

Een wereldwijde “revolutie” met veel gezichten

Je hebt waarschijnlijk begrepen dat de digitale transformatie met alle bovenstaande voorbeelden te maken heeft. Voor alle duidelijkheid: je activiteiten “digitaal transformeren” betekent ze heruitvinden, zodat ze toonaangevend blijven, opgewassen tegen de uitdagingen en verwachtingen van de nieuwe digitale wereld. Niet meer of niet minder … Natuurlijk vereist elke situatie, elk bedrijf, elke klant en elke sector een eigen, aangepaste versie van de digitale omwenteling. Terwijl bovendien ook de economische context voortdurend evolueert, onder andere door de technologische vooruitgang. Sommige bedrijven reageren hierop door een bepaalde invalshoek te kiezen (hoewel dat niet altijd een bewuste keuze is): een online winkel openen, sterker inzetten op de sociale media enz. Andere passen liever hun hele organisatie aan: van businessmodel tot human resources, zonder de boekhouding te vergeten.

Diep ademhalen en … springen maar

De “digital shift” van een bedrijf is geen eenvoudige zaak. Zo’n mutatie levert weliswaar op korte en middellange termijn veel voordelen op (lagere kosten, extra inkomsten, nieuwe markten, productiviteitswinst enz.), maar ze vergt ook aanzienlijke investeringen. Van het bewustzijn dat er “iets” moet veranderen tot de uiteindelijke uitvoering van de plannen ligt een lange, kronkelige weg vol valkuilen: te weinig financiële middelen of gespecialiseerd personeel, een te beperkte strategische visie op digitaal gebied, een gebrekkig technologisch inzicht enz. Peilingen leveren nochtans een bemoedigend beeld op: volgens een recente studie zou 77% van de Belgische KMO’s in de startfase zitten (terwijl dat bij de grote groepen 87% is). Tegelijk verwacht 53% van de bedrijven dat digitale innovaties hun sector op zeer korte termijn ingrijpend zullen veranderen.

Maak plaats voor de nieuwe technologische tools

Uit dezelfde studie bleek ook dat bedrijven voor hun digitale ontwikkeling in de eerste plaats denken aan e-commerce, ERP (software voor geïntegreerd beheer) en cloudtoepassingen. Dat zijn verdedigbare uitgangsposities en het is altijd een goed idee om de digitale transformatie met microprojecten te lijf te gaan. Maar misschien is het toch niet voldoende … Om het echt over een andere boeg te gooien moet je fundamenteel nadenken over je activiteiten en je digitale strategie en daarbij je klanten en doelstellingen centraal stellen in je systeem. Technologieën als artificiële intelligentie, machine learning, Internet of Things, blockchain, virtual of augmented reality, big data, … zullen morgen standaard zijn. En hoewel deze tools nooit een doel op zich mogen zijn, behalen de eerste bedrijven die ze toepassen om efficiënter te presteren duidelijk een flinke voorsprong op hun concurrenten!

In de verte zag ik een monster. Toen ik dichterbij kwam, een mens. Toen ik met hem sprak, een broer.

                                                                                                                          Indisch spreekwoord

Samengevat

 

  • Laten wij de fabels over de digitale transformatie uit de wereld helpen …
  • … om beter te begrijpen wat deze onvermijdelijke “bocht” inhoudt!
  • Een wereldwijde digitale revolutie met veel gezichten
  • Van de bewustwording van KMO’s tot actie
  • Deze technologische tools worden morgen de norm …

 

Hoe kunnen we u helpen?