Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ook zonder kristallen bol weet je: in de lente krijgt je cashflow het kwaad

Anticipeer op terugkerende grote cashbehoeften

Soms weet je perfect op voorhand wanneer je cash een flinke duik zal nemen … Het vakantiegeld of de eindejaarspremie van je werknemers zijn typische voorbeelden. Neem dus je voorzorgen en bescherm je cashpositie!

Je werknemers hebben recht op een aantal vakantiedagen per jaar en dus ook op vakantiegeld. Dat bestaat uit het enkel vakantiegeld, dat wil zeggen het “normale” loon dat de werknemer zou ontvangen als hij geen vakantie had, en het dubbel vakantiegeld. Dat laatste is een “extraatje” van 92% van het bruto maandloon van de werknemer. De berekening hangt af van het statuut van je medewerkers: er zijn nog altijd bepaalde verschillen tussen arbeiders en bedienden, onder andere inzake de bedrijfsvoorheffing.

Wanneer (en hoe) wordt het vakantiegeld betaald?

Dat hangt af van het statuut van je werknemers. Gaat het om een arbeider? Dan komt de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in actie (die wordt gefinancierd met de sociale bijdragen die de werkgevers betalen). Je arbeider ontvangt zijn vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni. Werk je met bedienden? Dan betaal je zelf … Het enkel vakantiegeld wordt uitbetaald wanneer ze hun vakantie opnemen, maar het dubbel vakantiegeld meestal samen met het loon van mei of juni. Dat wordt dus een “spannende” periode voor je cashflow. Want stel je voor dat je net op dat moment een zware factuur van een leverancier moet betalen. Komt de bodem van je “kas” dan niet in zicht?

Betalingen spreiden?

Voor alle duidelijkheid: wettelijk ben je niet verplicht om het dubbel vakantiegeld in mei of juni uit te betalen, het is alleen de gewoonte. Je zou de betaling ervan kunnen spreiden, bijvoorbeeld wanneer elke werknemer zijn vakantie echt opneemt. Maar dat systeem heeft ook nadelen: je medewerkers zullen er niet zo blij mee zijn, want ze zijn het gewoon om wat zij als een “extra loon” beschouwen vóór de zomer te ontvangen. Vergeet ook niet om je sociaal secretariaat op de hoogte te brengen … Bovendien krijgt je cashflow weliswaar meer ademruimte, maar je uitgaven plannen wordt dan weer moeilijker. Bestaan er nog andere oplossingen?

Waarom geen buffer aanleggen?

Je weet dat een cashflowplan van levensbelang is voor een gezond bedrijfsbeheer. Het helpt je om maand voor maand je ontvangsten en uitgaven in beeld te brengen. Het is je beste wapen om te vermijden dat je plots zonder cash valt, bijvoorbeeld wanneer je het dubbele vakantiegeld moet betalen. Welke maatregelen zou je daarvoor kunnen nemen? Bijvoorbeeld een buffer voor onvermijdelijke uitgaven aanleggen. Als je wat geld opzij houdt, vermijd je een pijnlijke financiële “dip” …

Onvoldoende middelen? Stap over op maandelijkse betalingen!

Als je er niet in slaagt om zelf een buffer voor toekomstige cashuitgaven aan te leggen, is het een goed idee om contact op te nemen met je bank. De meeste financiële instellingen bieden je specifieke kredieten om bepaalde uitgaven - zoals het vakantiegeld - te financieren. Er zit zelfs meer dan één voordeel aan zo’n oplossing. Je cashflow blijft intact en je beschikbare financiële middelen blijven op peil, aangezien je maandelijks hetzelfde bedrag uitgeeft. En je profiteert mee van de huidige lage interestvoeten … Er zijn weinig administratieve formaliteiten mee gemoeid en de interesten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

En dan is er nog die 13e maand …

Het vakantiegeld is niet de enige onvermijdelijke uitgave die jaarlijks op je afkomt. Denk aan de voorafbetalingen van de belastingen, de btw-regularisatie, de 13e maand en andere eindejaarspremies … stuk voor stuk voorspelbare cashbehoeften. Waarom zou je daarvoor niet dezelfde strategie hanteren en vermijden dat je liquide middelen onder druk komen?

 

Weten om te voorspellen en vervolgens te beheersen - Auguste Comte

Samengevat

  • Terugkerende cashbehoeften wegen op je cashflow …

  • De betaling van het vakantiegeld spreiden? Een interessante mogelijkheid!

  • Waarom niet zelf een buffer aanleggen?

  • Zou je geen financiering aangaan om je cashflow intact te houden?

     

Hoe kunnen we u helpen?