Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe kan u het vakantiegeld van uw werknemers financieren?

Anticipeer op terugkerende grote cashbehoeften

Soms weet u perfect op voorhand wanneer uw cash een flinke duik zal nemen. Het vakantiegeld of de eindejaarspremie van uw werknemers zijn typische voorbeelden. Neem dus uw voorzorgen en bescherm uw cashpositie!

Uw werknemers hebben recht op een aantal vakantiedagen per jaar en dus ook op vakantiegeld. Dat bestaat uit het enkel vakantiegeld, dat wil zeggen het “normale” loon dat de werknemer zou ontvangen als hij geen vakantie had, en het dubbel vakantiegeld. Dat laatste is een “extraatje” van 92% van het bruto maandloon van de werknemer. De berekening hangt af van het statuut van uw medewerkers: er zijn nog altijd bepaalde verschillen tussen arbeiders en bedienden, onder andere inzake de bedrijfsvoorheffing.

Wanneer (en hoe) wordt het vakantiegeld betaald?

Dat hangt af van het statuut van uw werknemers. Gaat het om een arbeider? Dan komt de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in actie (die wordt gefinancierd met de sociale bijdragen die de werkgevers betalen). Uw arbeider ontvangt zijn vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni. Werkt u met bedienden? Dan betaalt u zelf. Het enkel vakantiegeld wordt uitbetaald wanneer ze hun vakantie opnemen, maar het dubbel vakantiegeld meestal samen met het loon van mei of juni. Dat wordt dus een “spannende” periode voor uw cashflow. Want stel u voor dat u net op dat moment een zware factuur van een leverancier moet betalen. Komt de bodem van uw “kas” dan niet in zicht?

Betalingen spreiden?

Voor alle duidelijkheid: wettelijk bent u niet verplicht om het dubbel vakantiegeld in mei of juni uit te betalen, het is alleen de gewoonte. U zou de betaling ervan kunnen spreiden, bijvoorbeeld wanneer elke werknemer zijn vakantie echt opneemt. Maar dat systeem heeft ook nadelen: uw medewerkers zullen er niet zo blij mee zijn, want ze zijn het gewoon om wat zij als een “extra loon” beschouwen vóór de zomer te ontvangen. Vergeet ook niet om uw sociaal secretariaat op de hoogte te brengen. Bovendien krijgt uw cashflow weliswaar meer ademruimte, maar uw uitgaven plannen wordt dan weer moeilijker. Bestaan er nog andere oplossingen?

Waarom geen buffer aanleggen?

U weet dat een cashflowplan van levensbelang is voor een gezond bedrijfsbeheer. Het helpt u om maand voor maand uw inkomsten en uitgaven in beeld te brengen. Het is uw beste wapen om te vermijden dat u plots zonder cash valt, bijvoorbeeld wanneer u het dubbele vakantiegeld moet betalen. Welke maatregelen zou u daarvoor kunnen nemen? Bijvoorbeeld een buffer voor onvermijdelijke uitgaven aanleggen. Als u wat geld opzij houdt, vermijdt u een pijnlijke financiële “dip”. 

Onvoldoende middelen? Stap over op maandelijkse betalingen

Als u er niet in slaagt om zelf een buffer voor toekomstige cashuitgaven aan te leggen, is het een goed idee om contact op te nemen met uw bank. De meeste financiële instellingen bieden u specifieke kredieten om bepaalde uitgaven - zoals het vakantiegeld - te financieren. Er zit zelfs meer dan één voordeel aan zo’n oplossing. Uw cashflow blijft intact en uw beschikbare financiële middelen blijven op peil, aangezien u maandelijks hetzelfde bedrag uitgeeft. En u profiteert mee van de huidige lage interestvoeten. Er zijn weinig administratieve formaliteiten mee gemoeid en de interesten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

En dan is er nog die 13e maand

Het vakantiegeld is niet de enige onvermijdelijke uitgave die jaarlijks op u afkomt. Denk aan de voorafbetalingen van de belastingen, de btw-regularisatie, de 13e maand en andere eindejaarspremies. stuk voor stuk voorspelbare cashbehoeften. Waarom zou u daarvoor niet dezelfde strategie hanteren en vermijden dat uw liquide middelen onder druk komen?

Vakantiegeld financieren?

Een Beobank Pro-adviseur zal u met plezier helpen

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?