Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

In een bewogen context is het belangrijker dan ooit uw cashflow goed op te volgen!

Ga voor het juiste cashflowplan

Vooruitziend omgaan met de cashflowstromen van uw onderneming is strikt noodzakelijk om het hoofd te bieden aan uitgaven zoals de dertiende maand, maar ook bijvoorbeeld de huidige spanningen door de prijzendruk.

Of een onderneming nu klein, middelgroot of groot is, zij heeft liquiditeiten nodig voor haar dagelijkse werking. Als een onderneming niet langer in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen, loopt zij het risico failliet te gaan. Daarom zijn kasstromen een essentieel element dat moet worden opgevolgd. Er moet een evenwicht zijn tussen de instroom van financiële middelen (betalingen van klanten, enz.) en de uitstroom ervan (leveranciers, lonen, ...). De cashflow is des te crucialer in het huidige klimaat dat wordt gekenmerkt door herstel, na de coronaperiode. Maar ook door grote bevoorradingsproblemen. Heel wat grondstoffen zijn schaars, de prijzen swingen de pan uit, de logistieke kosten gaan omhoog, de inflatie is hoog, de lonen worden geïndexeerd, enzovoort.

Noden voorzien

Dankzij uw boekhouding kunt u uiteraard de evolutie van uw cashflow per kwartaal opvolgen. Dit geeft u een goed beeld van de structurele ontwikkeling en de algemene situatie van uw onderneming. Het is echter van belang te beschikken over de nodige liquiditeiten op het juiste moment en grote uitstromen te voorzien. Daarbij kunt u overwegen reserves aan te leggen om eventuele tekorten op te vangen, investeringen die moeten worden betaald of grote eenmalige uitgaven (13de maand, voorafbetalingen, ...) te financieren en het risico van te late of uitblijvende betalingen door klanten te overbruggen. Het aantal faillissementen is de laatste maanden sterk gestegen (+46% van januari tot april), dus is het belangrijk zich ervan te verzekeren dat uw klanten u kunnen betalen. Naast goede relaties zijn er verschillende instrumenten waarmee u de solvabiliteit van (nieuwe) klanten kunt beoordelen: de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Balanscentrale, …

Cashflowplan

Bovendien kunt u er met een cashflowplan voor zorgen dat uw bedrijf voldoende liquiditeit heeft voor de komende maanden. Verschillende digitale instrumenten kunnen u hierbij helpen, zoals Sage, Cegid of Agicap.

Een financiële check-up is ook een goede manier om ervoor te zorgen dat uw onderneming stevig in het zadel zit. Zo kunnen u en uw boekhouder bijvoorbeeld de rentabiliteit evalueren (hogere marges helpen de cashflow te stimuleren) en de kosten van de bedrijfsgroei in termen van cashflow inschatten (te financieren voorraden, betalingstermijnen van klanten, enz.)

Cashflowoplossingen

Ziet u een probleem opdoemen? Dan heeft u meerdere oplossingen. Op operationeel niveau kunt u proberen de behoefte aan werkkapitaal van uw onderneming te verminderen. Dat kan door uw leveranciers om langere betalingstermijnen te vragen, door uw klanten te verzoeken sneller te betalen of door de voorraden te verminderen (wat in het huidige klimaat misschien niet verstandig is).

Als dit niet mogelijk of niet voldoende is, kunt u kiezen voor financiële oplossingen. Via factoring kunt u een vordering verkopen om sneller over liquiditeiten te beschikken. De kosten hangen af van de resterende looptijd van de schuld en de kredietwaardigheid van de debiteur. Sommige klanten zullen het misschien niet op prijs stellen dat u beroep doet op een factoringmaatschappij.

Verschillende vormen van financiering zoals het kaskrediet of de kasfaciliteit kunnen u helpen het hoofd te bieden aan occasionele cashflowbehoeften. Er zijn ook korte termijn oplossingen om aan uw sociale (financiering vakantiegeld) of fiscale (voorafbetalingen) verplichtingen te voldoen.

Hebt u nog vragen over cashflow?

Uw PRO-adviseur helpt u met plezier.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?