Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe zorgt u voor een goed cashflowbeheer in tijden van inflatie?

Ga voor het juiste cashflowplan

Vooruitziend omgaan met de cashflowstromen van uw onderneming is essentieel door de huidige prijzendruk. Heel wat grondstoffen zijn schaars, de prijzen swingen de pan uit, de logistieke kosten gaan omhoog, de inflatie is hoog, de lonen worden geïndexeerd… Wij geven u enkele tips voor een goed cashflowbeheer.

Noden voorzien

Dankzij uw boekhouding kan u uiteraard de evolutie van uw cashflow per kwartaal opvolgen. Dit geeft u een goed beeld van de structurele ontwikkeling en de algemene situatie van uw onderneming. Het is echter belangrijk om te beschikken over de nodige liquiditeiten op het juiste moment en grote uitstromen te voorzien. Daarbij kan u overwegen reserves aan te leggen om eventuele tekorten op te vangen, investeringen die moeten worden betaald of grote eenmalige uitgaven (dertiende maand, voorafbetalingen, ...) te financieren en het risico van te late of uitblijvende betalingen door klanten te overbruggen.

Het aantal faillissementen is de laatste maanden sterk gestegen (+46% van januari tot april en nog eens +14,7% in juni t.o.v. in mei), dus is het belangrijk u ervan te verzekeren dat uw klanten u kunnen betalen. Naast goede relaties zijn er verschillende instrumenten waarmee u de solvabiliteit van (nieuwe) klanten kunt beoordelen: de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Balanscentrale, …

Cashflowplan

Bovendien kan u er met een cashflowplan voor zorgen dat uw bedrijf voldoende liquiditeit heeft voor de komende maanden. Verschillende digitale instrumenten kunnen u hierbij helpen, zoals SageCegid of Agicap.

Een financiële check-up is ook een goede manier om ervoor te zorgen dat uw onderneming stevig in het zadel zit. Zo kunnen u en uw boekhouder bijvoorbeeld de rentabiliteit evalueren (hogere marges helpen de cashflow te stimuleren) en de kosten van de bedrijfsgroei in termen van cashflow inschatten (te financieren voorraden, betalingstermijnen van klanten, enz.).

Cashflowoplossingen

Ziet u een probleem opdoemen? Dan heeft u meerdere oplossingen. Op operationeel niveau kan u proberen de behoefte aan werkkapitaal van uw onderneming te verminderen. Dat kan door uw leveranciers om langere betalingstermijnen te vragen, door uw klanten te verzoeken sneller te betalen of door de voorraden te verminderen (wat in het huidige klimaat misschien niet verstandig is).

Als dit niet mogelijk of niet voldoende is, kan u kiezen voor financiële oplossingen. Via factoring kan u een vordering verkopen om sneller over liquiditeiten te beschikken. De kosten hangen af van de resterende looptijd van de schuld en de kredietwaardigheid van de debiteur. Sommige klanten zullen het misschien niet op prijs stellen dat u beroep doet op een factoringmaatschappij.

Verschillende vormen van financiering zoals het kaskrediet, de Flexline of de kasfaciliteit,  kunnen u helpen het hoofd te bieden aan occasionele cashflowbehoeften. Er zijn ook kortetermijnoplossingen om aan uw sociale (financiering vakantiegeld) of fiscale (voorafbetalingen) verplichtingen te voldoen.

Hebt u nog vragen over cashflow of nood aan persoonlijk advies voor uw onderneming?

Uw PRO-adviseur helpt u met plezier.

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?