Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen, nieuwe versie

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Een geboorte, een kind dat je adopteert of als pleegouder opvangt, … dergelijke mijlpalen in het gezinsleven verdienen de nodige rust. Zo zit het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in elkaar.

Zelfstandige én pleegouder

Een zelfstandige die een kind in moeilijkheden opvangt - dat door een dienst voor jeugdhulp voor lange tijd wordt geplaatst - heeft sinds 1 januari 2019 recht op het nieuwe ouderschapsverlof. Een pleeggezin mag het werk onderbreken gedurende 6 weken en ontvangt daarvoor wekelijks 484,90 euro bruto. De leeftijd van het kind speelt daarbij geen rol (tot 18 jaar) en één van de twee ouders mag nog een week extra opnemen. Deze bonus zal tegen 2027 zelfs oplopen tot 5 weken. Je sociaal verzekeringsfonds dient hiervoor alle formaliteiten te vervullen.

Langere werkonderbreking bij een adoptie

Ook de regeling voor het adoptieverlof werd verbeterd. Tot nu toe had je ten hoogste recht op 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar. En als je adoptiekind ouder dan 8 jaar was, dan kreeg je niets. In de nieuwe regeling bedraagt het verlof voor beide ouders altijd 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind (tot 18 jaar). Net zoals bij de pleeggezinnen, krijgt je gezin een extra week verlof, die beide ouders onder elkaar kunnen verdelen. De volgende jaren wordt ook deze bonus uitgebreid. De vergoeding bedraagt eveneens 484,90 euro bruto per week. Bij een “internationale” adoptie kan het verlof al starten op de dag na de goedkeuring van de beslissing.

En hoe zit het met het zwangerschapsverlof?

Sinds 2017 mag het zwangerschapsverlof maximaal 12 weken duren. Ook tijdens die werkonderbreking ontvang je een uitkering van ​484,90 euro. Je sociaal verzekeringsfonds bezorgt je de formulieren die je vóór en na de bevalling dient in te vullen. Een kleine vernieuwing, die (hopelijk) grote gevolgen zal hebben: je zou sneller moeten worden uitbetaald (uiterlijk een maand na het begin van het verlof) en het bedrag zou netjes maandelijks op je rekening moeten komen. Aarzel ook niet om de 105 gratis dienstencheques aan te vragen voor een huishoudhulp.

Komt er in 2019 ook vaderschapsverlof?

Dat zou de kers op de taart zijn! Zelfstandige papa’s kunnen nu geen aanspraak maken op verlof als hun gezin aan uitbreiding toe is. Maar er ligt een nieuwe wettekst klaar. Als die wordt goedgekeurd, schuift het sociaal statuut van de zelfstandigen weer wat verder op in de richting van de loontrekkenden en wordt het evenwicht tussen werk en privé weer wat steviger. Zelfstandige papa’s zouden recht krijgen op 10 dagen (zoals de werknemers) en per dag dezelfde uitkering als bij het zwangerschapsverlof. Maar of en wanneer dit voorstel het haalt …

Samengevat

  • Het nieuwe verlof voor pleegouders

  • Zelfstandigen die een kind adopteren hebben recht op een pauze

  • Zwangerschapsverlof, een stand van zaken

  • Vaderschapsverlof in 2019?

     

Hoe kunnen we u helpen?