Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

2018, het ideale jaar om je KMO op te richten?

Wat brengt 2018?

Als je aandachtig onze reeks over het zomerakkoord van de regering hebt gevolgd, is het je zeker opgevallen hoeveel maatregelen tot een beter ondernemingsklimaat moeten leiden, in de eerste plaats voor de KMO’s. De meest in het oog springende maatregel is ongetwijfeld de aangekondigde daling van de vennootschapsbelasting. Is dit dan het goede moment om je KMO boven de doopvont te houden? Deze laatste aflevering vertelt je er meer over…

1. KMO’s: wat zit er in de pijplijn voor 2018-2020?

Zoals je al kon lezen in onze eerste aflevering betalen KMO’s vanaf 2020 nog slechts 20% vennootschapsbelasting (met een eerste daling tot 20,4% vanaf 1 januari 2018) op hun eerste 100.000 euro jaarlijkse winst. Een opvallende maatregel die sommige “eenmansbedrijven” zou kunnen aanzetten om voor een vennootschap te kiezen…

Andere maatregelen, waarvan sommige voorlopig zijn, versterken deze gunstige context nog. Denk aan de grotere aftrekbaarheid van investeringen voor KMO’s: 20% (tussen 2018 en 2020) in plaats van 8% momenteel. Tegelijk heeft de regering besloten om schoon schip te maken in de wirwar van fiscale gunstmaatregelen. De precieze impact hiervan voor de KMO’s is moeilijk te berekenen door de grote variëteit aan bedrijfssituaties (omvang, sector, enz.). Zo wordt er een minimumbelasting ingevoerd voor bedrijven die meer dan een miljoen euro winst maken, daalt de aftrekbaarheid van de notionele interestaftrek en wordt de winstoverdracht naar het buitenland beperkt.

Hoe dan ook, de experts zijn het erover eens dat de balans van de fiscale aanpassingen door de regering in het voordeel van de KMO’s doorslaat. Maar betekent dit ook dat je er goed aan doet om je eigen vennootschap op te richten?

2. En de zelfstandigen dan? 

Ook als je momenteel als natuurlijke persoon je zelfstandige activiteiten uitoefent, ben je goed bedeeld door het zomerakkoord. Je profiteert immers van een hele reeks interessante maatregelen: versterking van de tweede pensioenpijler, extra 6.000 euro aan inkomsten die onbelast zijn, een groter forfait voor de aftrek van je beroepskosten, een grotere aftrekbaarheid van de autokosten, een kortere carensperiode en een “deeltijds” pensioen.

Verder gelden er gunstigere voorwaarden als je je activiteiten stopzet, want je betaalt nog slechts 15% belastingen op de meerwaarden bij stopzetting, in plaats van momenteel 16,5% (voor materiële vaste activa zoals voertuigen, uitrusting, enz.) en zelfs 50% (voor immateriële vaste activa zoals de klantenportefeuille, het merk, enz.).

Ook het zelfstandigenstatuut verbetert dus nog, onder andere door een grotere harmonisering en een betere sociale zekerheid voor de zelfstandigen. Hebt u er dan niet eerder belang bij om uw huidige statuut te behouden?

3. De hamvraag: hoe interessant is het om in 2018 naar een vennootschap om te schakelen?

Laten we het maar meteen toegeven: op deze vraag is er geen kant-en-klaar antwoord te geven. Ieder geval is anders! Maar als je als natuurlijke persoon zelfstandige activiteiten uitoefent, verdient deze vraag zeker de nodige aandacht. En rekening houdend met de belangrijke hervormingen van het zomerakkoord is 2018 beslist een goed jaar om ze te stellen…

Het antwoord vind je door zowel je huidige positie als je vooruitzichten te analyseren. Baseer je beslissing onder andere op een reeks indicatoren: je omzet, de winst die je maakt, je spaarvermogen, het ontwikkelingsplan voor je bedrijf, je vastgoedsituatie, enz. Bekijk die elementen niet statisch, maar onderzoek hoe ze waarschijnlijk zullen evolueren …

Vergelijk vervolgens zorgvuldig de voor- en nadelen van elk scenario. Je moet je bijvoorbeeld goed bewust zijn van de juridische, administratieve en financiële gevolgen als je een vennootschap opricht: hogere oprichtings- en werkingskosten, complexer beheer, duurdere boekhouding, enz. Maar omgekeerd krijg je ook meer hefbomen voor fiscale optimalisatie in handen.

Kortom, je doet er goed aan om voor en tegen nauwgezet tegen elkaar af te wegen. Vraag je boekhouder om heel nauwkeurige en concrete simulaties op te stellen, die je helpen bij je keuze. Hij moet onder andere rekening houden met je sector, de specifieke kenmerken van je activiteiten en kwesties als je verloning (als zaakvoerder), dividenden, de vorming van reserves, eventuele te plannen investeringen, maar ook de kosten die gepaard gaan met de stopzetting van je activiteiten …

4. Welke weg moet het zomerakkoord nog volgen?

Op 26 juli was de regering klaar met haar begroting, die ze combineerde met een pakket sociaal-economische maatregelen. De talrijke maatregelen van het akkoord werden sindsdien uitvoerig geanalyseerd en besproken. Maar de voorstellen moeten nu nog een concrete invulling krijgen. De regering zal daarvoor binnenkort aan het parlement een tekst met de krachtlijnen van het zomerakkoord voorleggen. Na bespreking door het parlement zullen de federale beleidsverklaring en de begroting tegen eind dit jaar zijn goedgekeurd. En vanaf 2018 treden de eerste maatregelen in werking …

Op dat ogenblik krijgen wij een duidelijker beeld van de maatregelen die wij hebben besproken in onze reeks artikels over het zomerakkoord van de regering …

Hoe kunnen we u helpen?