Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Autofiscaliteit: waar brengt 2018 ons?

Autofiscaliteit: veranderingen in zicht...

Zoals wij deze zomer al hebben aangekondigd, zit er in de hervorming van de vennootschapsbelasting ook een hoofdstuk autofiscaliteit. Concreet betekent dit, dat de regering het bestaande systeem van aftrekbaarheid van beroepskosten voor vennootschappen nu ook wil toepassen op natuurlijke personen die als zelfstandige aan de slag zijn. Maar er is nog meer … Dit verandert er in 2018 (en vanaf 2020) voor je auto!

Je bent een natuurlijke persoon en werkt als zelfstandige …

Het grote nieuws is dat het afgelopen is met je bijzondere fiscale stelsel! Een blik in de achteruitkijkspiegel leert ons dat je tot nu je beroepskosten in verband met je auto voor 75% mocht aftrekken, in verhouding tot het professioneel gebruik ervan. Dat gold voor de aankoop én voor het gebruik van het voertuig: verzekeringen, belastingen, onderhoudskosten, enz. Maar als je na 1 januari* een nieuwe auto koopt, is dat allemaal verleden tijd … De regering heeft immers besloten om jouw systeem af te stemmen op dat van de bedrijven. Is dat goed of slecht nieuws? Dat hangt ervan af …

Iedereen in hetzelfde schuitje

De aftrekbaarheid van de autokosten die al van toepassing was op de vennootschappen wordt nu dus de regel voor iedereen. Stel dat je tussen 50% en 100% mocht aftrekken, op basis van de CO2-uitstoot van je auto. Kort gezegd: hoe minder je vervuilt, hoe groter je “fiscaal cadeau”. Voor een volledig elektrische auto mocht je zelfs 120% aftrekken, een uitzonderlijk percentage. Maar staar je niet blind op die berekeningen, want vanaf 2020 verandert de formule (al opnieuw), voor alle auto’s die vanaf dit jaar gekocht (of besteld) zijn. Als je een auto wil kopen, hou je dus beter nu al rekening met het nieuwe systeem …

In 2020 nemen we een nieuwe bocht …

Eerste element: je zal nog steeds 50% tot 100% mogen aftrekken, maar de berekening gebeurt geval per geval! Hoe? Met een iets ingewikkelde formule: 120% - (0,5% x brandstofcoëfficient x CO2/km). Misschien vraag je je af wat die “brandstofcoëfficiënt” inhoudt? Die werd op de volgende manier bepaald:

  • 1 voor diesels (inclusief hybride diesels)
  • 0,95 voor benzinevoertuigen (inclusief hybride benzinevoertuigen)
  • 0,9 (of 0,95 als de motor zwaarder is dan 11 fiscale pk’s) voor voertuigen op aardgas

“Vervuilers” nog meer in het vizier

Er zijn nog meer nieuwigheden voor 2020 … Voor de meest vervuilende auto’s (meer dan 200 g CO2 per kilometer) daalt de aftrekbaarheid tot 40%. Ook de zogeheten “valse hybrides” moeten pluimen laten: hun huidige fiscale voordeel daalt. En wat een beetje vreemd is: de uitzonderlijk hoge aftrekbaarheid van elektrische auto’s (120%) verdwijnt. Wie puur elektrisch rijdt, mag nog “slechts” 100% aftrekken. De laatste wijziging (maar niet de minste) is dat het tarief voor de aftrekbaarheid van brandstofkosten - momenteel 75% - eveneens verdwijnt. Voor brandstoffen zal hetzelfde percentage gelden als voor alle andere autokosten …

Een goede tip vóór je de weg opgaat, luidt dus: hou rekening met al deze evoluties als je een nieuwe auto koopt!

 

*Als je je auto besteld hebt vóór 1 januari 2018 kan je nog genieten van het stelsel van 75%, zelfs als die auto pas in 2018 wordt geleverd. Hetzelfde principe geldt voor leasingvoertuigen: de datum van ondertekening van het contract telt.

 

** Dit zijn auto’s met een hybride batterij die niet minstens 0,6 kWh per 100 kilo voertuiggewicht produceert.

In het kort

  • Tot 31 december 2017 voor natuurlijke personen die als zelfstandige werken
  • Vanaf 1 januari 2018 voor iedereen
  • 2020: wijzigingen

Hoe kunnen we u helpen?