Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ga je met pensioen? Denk op tijd aan je bijdragen!

Binnenkort met pensioen? Let op de berekening van je sociale bijdragen

Je besluit staat vast: je gaat met pensioen! Maar hoe zit het met de sociale bijdragen die je tijdens je laatste activiteitsjaar betaalt? Haal je rekenmachine erbij en vermijd onaangename verrassingen!

 

Je weet ongetwijfeld dat je sociale bijdragen als zelfstandige sinds 2015 worden berekend op basis van je reële inkomsten van het jaar zelf. Je betaalt eerst voorlopige bijdragen, afhankelijk van je inkomsten van drie jaar eerder (zie onderstaande grafiek). Twee jaar later ontvang je een regularisatie. Heb je te veel bijdragen betaald? Dan heb je recht op het verschil. Maar als je omgekeerd onvoldoende bijdragen hebt gestort, dan moet je nog een supplement betalen. Een bijzonder geval is het jaar waarin je met pensioen gaat … Laat je welverdiende pensioen zeker niet vergallen door een regularisatie die plots in de bus valt.

 

Bijna met pensioen? Vraag om de regularisaties te stoppen

Om te beginnen is het interessant om te weten dat je onder bepaalde voorwaarden kan vragen om je bijdragen niet meer te regulariseren. Hoe werkt dit in de praktijk? Stel dat je activiteiten stoppen op 30/10/2017. De sociale bijdragen die je hebt betaald in 2017 en in de jaren voordien en die nog niet werden geregulariseerd, worden definitief en zullen niet meer worden herzien. Je kan dus in alle gemoedsrust met pensioen gaan. Tenminste, als deze voorwaarden vervuld zijn:

  • Je gaat uiterlijk op 1 januari 2019 met pensioen.
  • Tijdens je pensioen oefen je geen enkele professionele activiteit uit.
  • Je aanvraag heeft betrekking op de niet-geregulariseerde jaren.
  • Voor deze jaren had je geen bijdragevermindering aangevraagd.

Ten slotte moet je je aanvraag uiterlijk op de eerste dag van je pensioen indienen bij je socialeverzekeringsfonds.

 

Hij die de toekomst niet vreest, kan van het leven genieten!, Thomas Fuller

 

Maar stort je niet halsoverkop in een avontuur!

Afzien van regularisatie van je bijdragen kan interessant zijn … maar het mes snijdt aan twee kanten! Je zal dus geen supplement hoeven te betalen, maar je kan ook geen terugbetaling meer krijgen. Je hebt er dus alle belang bij om je rekenmachine voor de dag te halen en nauwkeurig de impact van de regularisaties te berekenen. Stel je voor dat je nog een aardig sommetje te goed zou hebben … Hou rekening met je inkomsten en met de bijdragen die je hebt betaald voor de betrokken jaren. Afstand doen van regularisatie kan zelfs een effect op je pensioenbedrag hebben! Dit is duidelijk een complexe situatie, aarzel dus niet om er met je boekhouder over te praten …

 

 

In het kort:

  • Hoe worden de sociale bijdragen berekend
  • Afzien van regularisaties
  • Opletten voor de juiste berekening

Hoe kunnen we u helpen?