Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vooruitblik: 3 extra maatregelen vanaf begin 2018!

Wat brengt 2018?

Over het zomerakkoord van de regering zijn we nog niet uitgepraat! Dit is de tweede aflevering over het goedgekeurde maatregelenpakket, meer bepaald over de beslissingen die voor jou als zelfstandige belangrijk zijn. Zoals de sociale bijdragen voor “starters”, de tweede pensioenpijler en de defiscalisatie van een gedeelte van je extra inkomsten.

 

1. Nieuwe drempels voor de sociale bijdragen van “starters”

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een bepaald bedrag aan je sociaal verzekeringsfonds. Met deze sociale bijdragen bouw je sociale rechten op, zoals een ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag en je pensioen. Sinds een belangrijke hervorming in 2015 hangt het bedrag van je sociale bijdragen af van je inkomsten van het lopende jaar en niet langer van je inkomsten van drie jaar geleden, zoals dat voordien het geval was. Sinds 1 januari 2017 betaal je 21,5% van je netto belastbaar inkomen aan je sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 2018 geldt een lager percentage: 20,5%.

 

Specifieke situatie voor starters

Als je start met één of andere zelfstandige bedrijvigheid, heb je eerst geen of nog maar weinig inkomen. Daarom betaal je de eerste drie jaar voorlopige bijdragen, die berekend worden op basis van een forfaitair inkomen (de zogeheten forfaitaire minimumbijdrage). Tot nu toe bedraagt dat forfaitair jaarinkomen 13.296,25 euro. En aangezien de minimumbijdrage die je elk kwartaal betaalt geleidelijk stijgt, is er een verschil van jaar tot jaar:

  • 709,03 euro tijdens het 1e jaar na je start
  • 726,32 euro tijdens het 2e en 3e jaar

Als je merkt dat je inkomen snel toeneemt, mag je ook hogere bijdragen betalen. Je hebt er trouwens alle belang bij om dat te doen, want zo vermijdt je dat je aan het einde van het jaar een te hoog bedrag moet bijpassen.

 

Wat verandert er door het zomerakkoord?

Er is goed nieuws: vanaf 1 januari 2018 mag je lagere voorlopige bijdragen betalen tijdens de eerste drie jaar na je start als zelfstandige. Elke starter kan zo’n duwtje in de rug goed gebruiken. Volgens het regeringsakkoord nemen de minimumbijdragen elk jaar wel toe. In vergelijking met de vroegere situatie levert dat deze tabel op:

 

Zelfstandige starter

Huidige situatie

Vanaf 1 januari 2018

Drempelinkomen

(berekeningsbasis)

Kwartaalbijdrage

Drempelinkomen

(berekeningsbasis)

Kwartaalbijdrage

Startjaar

€ 13.296,25

€ 709,03

€ 4.432,08

€ 234,07

2e jaar

€ 13.296,25

€ 726,32

€ 8.864,17

€ 468,14

3e jaar

€ 13.296,25

€ 726,32

€ 13.296,25

€ 726,32

 
 
Voor alle duidelijkheid: vroeg of laat ontvang je een uitnodiging om je situatie aan te zuiveren, rekening houdend met je reële inkomen. Als je activiteiten je van bij het begin een flink inkomen opleveren, moet je snel iets ondernemen om onprettige verrassingen aan het einde van het boekjaar te vermijden. Vraag bijvoorbeeld aan je sociaal verzekeringsfonds een raming op basis van je voorlopige omzet. En laat de bedragen die je stort aanpassen. Maar als je activiteiten traag op gang komen, is deze regeringsmaatregel meer dan welkom …

 

2. Versterking van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

Het zelfstandigenpensioen is een eeuwig terugkerend thema! Om te beginnen weet je dat het pensioenstelsel in België op vier pijlers steunt: je wettelijk pensioen, het extralegaal aanvullend pensioen, individueel pensioensparen met fiscaal voordeel en ten slotte vrije spaarinspanningen. En je hebt beslist al vaak horen zeggen dat je wettelijk pensioen onvoldoende zal zijn om je huidige levensstandaard op peil te houden. Voor zelfstandigen geldt die laatste redenering des te meer, aangezien je gemiddeld wettelijk pensioen slechts … 857 euro bedraagt. Om volop te genieten van je welverdiende pensioen doe je er dus goed aan om ook in de andere drie pijlers te sparen. Vooral de tweede pensioenpijler biedt interessante fiscale voordelen.

 

Alle zelfstandigen krijgen evenveel recht op de 2e pijler

Momenteel kunnen alleen zelfstandigen die in een vennootschap aan de slag zijn naast een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Een IPT is een flexibele mogelijkheid om op eigen tempo een aanvullend pensioenbedrag bijeen te sparen:

 

  • Fiscaal interessant, want de premies die de vennootschap voor de zelfstandige stort, zijn 100% aftrekbaar als beroepskosten (enige voorwaarde: de 80% regel naleven);
  • Een “backservice” is mogelijk, wat betekent dat je retroactief over je hele loopbaan een bedrag kunt bijstorten;
  • Een voordelige fiscaliteit wanneer het gespaarde kapitaal op de einddatum wordt uitbetaald.

 

Net zoals de andere maatregelen uit het zomerakkoord moet ook de beslissing over de pensioenpijler nog door de regering en het parlement in detail worden uitgewerkt. Maar het is in elk geval de bedoeling dat ook natuurlijke personen die als zelfstandige aan de slag zijn dezelfde voordelen zullen genieten als de bedrijfsleiders.

 

3. Maandelijks € 500 onbelast bijverdienen

Dit is een van de maatregelen die de politieke onderhandelaars ronduit als “sexy” bestempelen. En toegegeven, het klinkt interessant … Vanaf 2018 betaal je immers geen belastingen of sociale bijdragen meer (volledig defiscalisatie) op de eerste 500 euro die je maandelijks verdient (dus 6.000 euro per jaar), maar … Want er is een serieuze “maar”! De maatregel geldt alleen voor bijverdiensten die in de definitie van “vrijetijdswerk” zullen passen. Ben je in het weekend scheidsrechter in het voetbal en word je daarvoor vergoed? Dirigeer je een orkestje? Geef je cursussen in een culturele organisatie? Ben je actief in de naschoolse kinderopvang? Dan is deze formule voor jou waarschijnlijk interessant … Het gaat met andere woorden om inkomsten uit een specifieke reeks activiteiten in de non-profitsector of de deeleconomie.

 

Over dit “fiscale cadeau” zal de volgende maanden ongetwijfeld meer informatie worden gepubliceerd. Dat geldt trouwens ook voor alle andere maatregelen. Bovendien heeft het parlement het laatste woord bij de goedkeuring. Wij volgen dit van heel dichtbij op. Wil je er meer over weten? Lees dan onze volgende aflevering …

 

 

 

 
 

Hoe kunnen we u helpen?