Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Regeringsakkoord: moet je kmo minder belastingen betalen?

Wat zit er achter de nieuwe maatregelen ?

Je hebt het ongetwijfeld opgevangen in de pers: de federale regering heeft deze zomer een belangrijk politiek akkoord gesloten. Met op het programma een veertigtal maatregelen in verschillende domeinen: fiscaliteit, begroting, tewerkstelling, concurrentiekracht. Hervormingen met andere woorden die we allemaal zullen voelen ...

De niet aflatende informatiestroom is helaas moeilijk te verteren. Onze ‘regeringsakkoordsaga’ schept gelukkig duidelijkheid.

Deel 1: het belastingtarief voor bedrijven

Als zelfstandige of zaakvoerder van een kmo spitsen enkele maatregelen van het akkoord zich rechtstreeks op jou toe. Of het nu gaat om de berekening van je sociale bijdragen, de tweede pijler van je aanvullend pensioen of je bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid. Heb je personeel in dienst? Ook dan is er een nieuwigheid, namelijk de comeback van de proefperiode van weleer. Maar er is meer ... Het akkoord heeft ook gevolgen voor je investeringen en spaargeld (abonnementskosten op effectenrekeningen, tax shelter, belasting op beursverrichtingen, spaarrekeningen, pensioensparen, ...).

Fiscaal voordeel voor kmo’s

De lijst wordt steeds langer en je verliest wellicht stilaan het overzicht ... Geen probleem, voor we de verschillende maatregelen overlopen, concentreren we ons eerst op de belangrijkste punten van het akkoord: de hervorming van de vennootschapsbelasting. Experts zijn het erover eens dat vooral de kmo’s baat hebben bij de fiscale hervormingen van de regering. Van cruciaal belang daarbij is zonder twijfel de daling van het nominale tarief van de vennootschapsbelasting: de zogenaamde Ven.B. Met hoeveel en vanaf wanneer zal deze dalen? We bekijken het even van dichterbij!

Een verlaagd tarief voor kmo’s vanaf 2018

De gevolgen van de fiscale hervormingen zullen in twee fases voelbaar zijn: 2018 en 2020. Voor de kmo’s daarentegen gaan de voordelen vanaf 1 januari 2018 van start ... Een woordje uitleg aan de hand van een vergelijking van de huidige en toekomstige situatie.

1. Hoe ziet de huidige situatie eruit?

  • Je onderneming is onderworpen aan een nominaal belastingtarief van 33,99% (crisisbijdrage van 3% inbegrepen). In werkelijkheid ligt dit tarief ongetwijfeld lager door de verschillende fiscale aftrekmogelijkheden van het Belgische belastingstelsel.

  • Bovendien kan je onder bepaalde voorwaarden en als je belastbaar inkomen niet meer dan 322.500 euro bedraagt, een verlaagd progressief tarief (crisisbijdrage inbegrepen) genieten volgens de volgende tabel:

 

Belastbaar inkomen

Belastingtarief

Van € 1 tot € 25.000

24,98%

Van € 25.000 tot € 90.000

31,93%

Van € 90.000 tot € 322.500

35,54%

2. Vanaf 2018 ...

  • Het basistarief (nominaal belastingtarief) daalt van 33,9% naar 29,58% (inclusief crisisbijdrage, die op haar beurt daalt: 2% in plaats van de huidige 3%).

  • Het goede nieuws is echter dat je kmo kan rekenen op een verlaagd tarief van 20% (met de crisisbijdrage 20,4%) op de eerste 100.000 euro.

3. En vanaf 2020?

  • Wanneer de crisisbijdrage van 2% afloopt, zal het basistarief worden vastgelegd op 25%.

  • Hoewel er dan voor je kmo niet echt iets verandert, blijf je op de eerste 100.000 euro het verlaagd tarief van 20% genieten (in plaats van 20,4% omdat de crisisbijdrage verdwijnt).

4. Het basistarief voor alle bedrijven samengevat...

 

Nominaal tarief

Crisisbijdrage

Nominaal tarief (crisisbijdrage inbegrepen)

2017

33%

3%

33,99%

2018

29%

2%

29,58%

2020

25%

Geschrapt

25%

…en wat het verlaagd tarief betreft:

 

Belastbaar inkomen

Verlaagd tarief (crisisbijdrage inbegrepen)

2017

voor bedrijven waarvan het belastbaar inkomen lager ligt dan 322.500 euro

Van € 1 tot € 25.000

24,98%

Van € 25.000 tot € 90.000

31,93%

Van € 90.000 tot € 322.500

35,54%

2018

voor kmo’s

Eerste € 100.000

20,4%

2020

voor kmo’s

Eerste € 100.000

20%

Extra fiscale stimulans, voorlopig althans

Er zijn ook wijzigingen wat de aftrek voor investeringen betreft, een voordeel dat al voorbehouden was voor kmo’s. Wat er concreet verandert? Er kan meer worden afgetrokken! Als je bijvoorbeeld een bedrijfswagen koopt voor de uitoefening van je professionele activiteit, kan je deze investering voor 30% aftrekken, ten opzichte van de huidige 8%. Interessant dus om je belastbare basis te verminderen! Let wel, het gaat om een voorlopige maatregel die enkel in de boekjaren 2018, 2019 en 2020 geldt. Daarna zijn je professionele investeringen voor 10% aftrekbaar.

 

Je hebt het al door: we weten nog niet alles over de inhoud en impact van het regeringsakkoord! De maatregelen moeten inderdaad nog gepreciseerd en goedgekeurd worden. Meer weten? Lees dan zeker ook het volgende deel ...

 

Hoe kunnen we u helpen?