Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

profielfondsen

Beleggen in dakfondsen

 • Wilt u op een eenvoudige manier beleggen volgens uw profiel en genieten van de knowhow van specialisten? Ontdek de compartimenten van Beobank Funds.

Communicatie van promotionele aard

fonds voor je profiel

Een belegging gemaakt voor uw profiel

Een beleggingsportefeuille samenstellen die beantwoordt aan uw behoeften en aan uw risicoprofiel vergt tijd, kennis en de nodige middelen.

Beobank Funds, een bevek naar Luxemburgs recht, biedt een eenvoudige en gemakkelijke oplossing die bestaat uit 6 compartimenten, gericht op 6 verschillende beleggersstrategieën.

Kom hier alles te weten over de karakteristieken, voordelen, risico's en kosten van onze dakfondsen.

Keuze uit 6 verschillende compartimenten

Beobank Conservative Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 90% in obligaties en 10% in aandelen

Beobank Defensive Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 70% in obligaties en 30% in aandelen

Beobank Balanced Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 50% in obligaties en 50% in aandelen

Beobank Growth Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 35% in obligaties en 65% in aandelen

Beobank Dynamic Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 20% in obligaties en 80% in aandelen.

Beobank Full Equities Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 0% in obligaties en 100% in aandelen.

afspraak profielfonds

Onze beleggingsadviseurs helpen u kiezen

Description

Onze adviseurs helpen u bij het bepalen van uw beleggersprofiel en het compartiment dat het best bij u past.

Ons advies is volledig gratis en vrijblijvend.

 

Contacteer een adviseur

Wat zijn de voordelen van onze dakfondsen?

 • De keuze van een compartiment dat aansluit bij uw beleggersprofiel

 • Een belegging in compartimenten verspreid over meerdere activaklassen

 • Blootstelling aan internationale markten

 • Een actief beheer

 • Onderliggende waarden die vooraf gescreend zijn op ESG-criteria*

 • Een gedetailleerd kwartaalverslag

Hoe is de beleggingsstrategie opgebouwd?

Beleggingsproces in 4 stappen

1
Strategische allocatie

Op basis van een kwantitatieve analyse (gevoeligheid van de prestaties voor marktfactoren, ...) en een kwalitatieve analyse (beheerproces, analyse van de beheerteams, enz.) wordt de strategische samenstelling bepaald door de beheersvennootschap. Deze wordt maandelijks herzien.

2
Aanbeveling van Beobank

Beobank bezorgt de beheersvennootschap maandelijks een lijst met ICBE's die door haar partners worden beheerd en waarin het aanbevolen is om te beleggen.

3
ESG analyse

De beheersvennootschap, La Française Asset Management, kent  een ESG-score toe aan elk van de ICBE's die selecteerd zijn via een transparant proces.

4
Opbouw van de portefeuille

Bij de opbouw van de portefeuille van elk compartiment houdt de beheersvennootschap rekening met het advies van Beobank om de doelstelling van het compartiment te halen.

profielfondsen 2

Fund of funds

De compartimenten volgen de strategie van de beheersvennootschap La Française Asset Management, onderneming naar Frans recht, door middel van een dakfonds- of fonds van fondsenstructuur. Ze beleggen m.a.w. in deelbewijzen van beleggingsfondsen of ICBE's (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) en in deelbewijzen van beursgenoteerde indexfondsen of ETF's (Exchange Traded Funds), die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG vallen en zelf belegd zijn in en/of blootgesteld zijn aan de rente-, aandelen- en valutamarkten.

Productinfo

Beleggingsdoelstelling

De compartimenten hebben als doelstelling om over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar een nettorendement na kosten te behalen dat hoger is dan de samengestelde referentie-index, door te beleggen in een portefeuille van ICBE's (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) en ETF's (Exchange Traded Funds, beursgenoteerde fondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index nabootsen), blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten.

De strategische allocatie van elk compartiment wordt verspreid over verschillende activaklassen, namelijk aandelen en obligaties. Op maandelijkse basis wordt elk compartiment geherbalanceerd. 

De compartimenten worden actief beheerd met verwijzing naar de volgende samengestelde referentie-indices zonder deze te willen repliceren:

 • Beobank Conservative Strategy Fund  - samengestelde referentie-index: 70% Bloomberg EuroAgg Treasury Global + 20% Barclays Euro Aggregate Corporate + 7% MSCI Europe NR EUR + 3% MSCI World NR EUR
 • Beobank Defensive Strategy Fund - samengestelde referentie-index: 40% Bloomberg EuroAgg Treasury Global + 16% MSCI Europe NR EUR + 9% MSCI World NR EUR + 5% MSCI World/Real Estate NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 25% Barclays Euro Aggregate Corporate
 • Beobank Balanced Strategy Fund - samengestelde referentie-index: 25% Bloomberg EuroAgg Treasury Global + 25% MSCI Europe NR EUR + 18% Barclays Euro Aggregate Corporate + 10% MSCI USA NR EUR + 8% MSCI World/ Real Estate NR USD + 4% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 4% MSCI Pacific NR USD + 3% MSCI EM GR EUR + 3% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR
 • Beobank Growth Strategy Fund - samengestelde referentie-index: 32% MSCI Europe NR EUR + 13% Barclays Euro Aggregate Corporate + 12% MSCI USA NR EUR + 12% Bloomberg Euroagg Treasury Global + 10% MSCI World/Real Estate NR USD + 6% MSCI Pacific NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 5% MSCI EM GR EUR + 5% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR
 • Beobank Dynamic Strategy Fund - samengestelde referentie-index: 39% MSCI Europe NR EUR + 10% MSCI World/Real Estate NR USD + 4% Barclays Euro Aggregate Corporate + 15% MSCI USA NR EUR + 6% Bloomberg EuroAgg Treasury Total return Index value unhedged EUR + 9% MSCI Pacific NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 7% MSCI EM GR EUR + 5% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR
 • Beobank Full Equities Strategy Fund - samengestelde referentie-index: 44% MSCI Europe NR EUR + 15% MSCI World/Real Estate NR USD + 20% MSCI USA NR EUR + 9% MSCI EM GR EUR + 12% MSCI Pacific NR USD

Risico’s

Financiële beleggingen houden risico’s in :

 • Niet-gewaarborgd kapitaal: de belegger kan zijn initiële belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
 • Risico van discretionair beheer: de mogelijkheid bestaat dat het compartiment op een gegeven moment niet belegd is in de best presterende beleggingsinstrumenten. Koersschommelingen kunnen de netto inventariswaarde (NIW) negatief beïnvloeden.
 • Wisselkoersrisico: door de wereldwijde blootstelling kunnen wisselkoersen een negatieve impact hebben op de rendementen, aangezien de referentiemunt de euro is.

In het prospectus vindt u een gedetailleerde beschrijving van de risico's.

Risicoprofiel

De SRI (Summary Risk Indicator) of synthetische risico-indicator geeft de risicograad van het compartiment aan. Hoe hoger het compartiment op deze schaal staat, hoe groter het risico op verliezen is.

De voorgestelde risico-indicator is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. Men gaat ervan uit dat de belegger het product 5 jaar zal houden.

 • Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund SRI 2/7
 • Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund SRI 2/7
 • Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund SRI 3/7
 • Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund SRI 3/7
 • Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund SRI 3/7
 • Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund SRI 4/7

Risico’s waarmee geen rekening wordt gehouden bij de berekening van de SRI-schaal :

 • Kredietrisico: het compartiment kan beleggen in schuldeffecten. Het risico bestaat dat de kredietrating van de emittent wordt verlaagd of dat hij in gebreke blijft bij de betaling. De waarschijnlijkheid van een dergelijke gebeurtenis hangt af van de kredietwaardigheid van de emittent.
 • Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden gewaarschuwd dat hun kapitaal niet gegarandeerd is en mogelijk niet wordt teruggegeven.
 • Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat een financiële markt, wanneer de handelsvolumes laag zijn of in het geval van marktspanningen, niet in staat zal zijn om verkopen (of aankopen) te absorberen zonder dat de activaprijzen aanzienlijk dalen (of stijgen).

Kosten

 • Instapkosten bij Beobank: 2,5%
 • Beheerskosten en andere administratieve- of exploitatiekosten: Conservative (1,76%), Defensive (1,83%), Balanced (1,93%), Growth (1,98%), Dynamic (2,07%) & Full Equities (2,15%)
 • Swing pricing: niet van toepassing. (In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het compartiment aangepast zodat de kosten veroorzaakt door in- en uitstroombewegingen uitsluitend voor rekening komen van de beleggers die in- of uitstromen en niet van alle beleggers, inclusief de zittende aandeelhouders.)

Transactiekosten

Dit zijn de transactiekosten voor uw belegging volgens de verschillende profielen na 1 jaar in uw bezit. Dit is een schatting van de kosten als we de onderliggende beleggingen kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

 • Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund : 0.0016 %
 • Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund : 0.0015 %
 • Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund : 0.0033 %
 • Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund : 0.0034 %
 • Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund : 0.0048 %
 • Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund : 0.0049 %

Taksen

Beurstaks:

 • 1,32% bij verkoop, afkoop of conversie van aandelen (met een maximum van 4.000 EUR per transactie), van toepassing op kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen
 • 0% voor distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing op dividend: 30%, van toepassing op distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing bij afkoop:

 • Distributiedeelbewijzen/-klassen: niet van toepassing
 • Kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen: 30%

De fiscale behandeling volgt de geldende wetgeving en is afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie van de belegger. Bij de afkoop van deelbewijzen van compartimenten (kapitalisatie- of distributiedeelbewijzen) kan de individuele belegger (hier verstaan als een in België verblijvende natuurlijke persoon die in België onderworpen is aan personenbelasting) een roerende voorheffing verschuldigd zijn van 30% op de interestcomponent van de gerealiseerde meerwaarde, indien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldbewijzen (25% bij aankoop van deelbewijzen door de belegger vóór 01/01/2018), zoals bepaald in artikel 19bis van het WIB 92.

Algemene productinformatie

ISIN-codes:

 • Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098169977 / Capitalisation (B) : LU2098169894
 • Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098170124 / Capitalisation (B) : LU2098170041
 • Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098169621 / Capitalisation (B) : LU2098169548
 • Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098170637 / Capitalisation (B) : LU2098170553
 • Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund: Distribution (A): LU2592623305 / Capitalisation (B): LU2592623214
 • Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund: Distribution (A): LU2596447719 / Capitalisation (B): LU2596447636

Beheersmaatschappij: La Française Asset Management, onderneming naar Frans recht. De beheersmaatschappij kan de verhandeling in België stopzetten.

Valuta: EUR (euro)

Lanceringsdatum: 27/04/2020 en 04/07/2023 (voor de compartimenten Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund en Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund)

Netto inventariswaarde: De netto inventariswaarde (NIW) wordt berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg. De NIW wordt gepubliceerd op Fundinfo.com en kan worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van de vennootschap.

Toepasselijk recht: Luxemburg

Financiële dienstverlening: CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C, 1000 Brussel, België

Minimumbedrag bij Beobank: 50 EUR

Wettelijke documentatie

Vooraleer u belegt in een compartiment van Beobank Funds, neem de tijd om het Essentiële informatiedocument (KID), het prospectus van het compartiment, alsook de samenvatting van de rechten van de belegger te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans en tevens kosteloos verkrijgbaar in elk Beobank kantoor.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot dit product en/of de diensten die ermee verband houden, kan worden gericht aan uw Beobank agentschap, aan de klantendienst van Beobank op 02/620.27.17 of via contactinfo@beobank.be, en/of aan de Ombudsdienst voor financiële diensten op 02/545.77.70 of via ombudsman@ombudsfin.be.

Dit kan u ook interesseren

Beleggen in dakfondsen

Beleggen in dakfondsen: waarom een goed idee?

Dakfondsen worden steeds meer populair. Maar wat zijn dakfondsen? En waarom zou u erin beleggen? Beobank legt uit.
de voordelen van beleggen bij Beobank

Beleggen bij Beobank: de voordelen voor starters én ervaren beleggers

Beleggen bij Beobank? Goed plan! Onze adviseurs staan garant voor een persoonlijke service en een oplossing op maat.

* Als beheerder zorgt La Française Asset Management ervoor dat de beleggingsdoelstelling van de compartimenten wordt behaald en de uitsluitingscriteria worden gerespecteerd die vermeld staan op de website van Beobank https://www. beobank.be/nl/particulier/esg-invest. Bij de beslissing om in één van de compartimenten te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het betreffende compartiment.

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.