Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

profielfondsen

Beleggen in dakfondsen

 • Wilt u op een eenvoudige manier beleggen volgens uw profiel en genieten van de knowhow van specialisten? Ontdek de compartimenten van Beobank Funds.

fonds voor je profiel

Een belegging gemaakt voor uw profiel

Een beleggingsportefeuille samenstellen die beantwoordt aan uw behoeften en aan uw risicoprofiel vergt tijd, kennis en de nodige middelen.

Beobank Funds, een bevek naar Luxemburgs recht, biedt een eenvoudige en gemakkelijke oplossing die bestaat uit 4 compartimenten, gericht op 4 verschillende beleggersstrategieën: Beobank Conservative Strategy Fund, Beobank Defensive Strategy Fund, Beobank Balanced Strategy Fund en Beobank Growth Strategy Fund.

Wat zijn de voordelen van onze dakfondsen?

 • De keuze van een compartiment dat aansluit bij uw beleggersprofiel

   

 • Een belegging in compartimenten verspreid over meerdere activaklassen

 • Blootstelling aan internationale markten

 • Een actief beheer

 • Een gedetailleerd kwartaalverslag

Keuze uit 4 verschillende compartimenten

Beobank Conservative Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 90% in obligaties en 10% in aandelen

Beobank Defensive Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 70% in obligaties en 30% in aandelen

Beobank Balanced Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 50% in obligaties en 50% in aandelen

Beobank Growth Strategy Fund

Streeft naar een belegging van 35% in obligaties en 65% in aandelen

afspraak profielfonds

Onze beleggingsadviseurs helpen u kiezen

Description

Onze adviseurs helpen u bij het bepalen van uw beleggersprofiel en het compartiment dat het best bij u past. Ons advies is volledig gratis en vrijblijvend.

Contacteer een adviseur

Hoe is de beleggingsstrategie opgebouwd?

Beleggingsproces In 3 stappen

1
Strategische allocatie

Op basis van een kwantitatieve analyse (gevoeligheid van de prestaties voor marktfactoren, ...) en een kwalitatieve analyse (beheerproces, analyse van de beheerteams, enz.) wordt de strategische samenstelling bepaald door de beheersvennootschap. Deze wordt maandelijks herzien.

2
Aanbeveling van Beobank

Beobank bezorgt de beheersvennootschap maandelijks een lijst met ICBE's die door haar partners worden beheerd en waarin het aanbevolen is om te beleggen.

3
Opbouw van de portefeuille

Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment houdt de beheersvennootschap rekening met het advies van Beobank om de doelstelling van het compartiment te halen.

profielfondsen 2

Fund of funds

De compartimenten volgen de strategie van de beheersvennootschap, La Française Asset Management, door middel van een dakfonds- of fonds van fondsenstructuur. Ze beleggen m.a.w. in deelbewijzen van beleggingsfondsen of ICBE's (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) en in deelbewijzen van beursgenoteerde indexfondsen of ETF's (Exchange Traded Funds), die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG vallen en zelf belegd zijn in en/of blootgesteld zijn aan de rente-, aandelen- en valutamarkten.

Productinfo en risico's

Beleggingsdoelstelling

De compartimenten hebben als doelstelling om over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar een nettorendement na kosten te behalen dat hoger is dan de samengestelde referentie-index, door te beleggen in een portefeuille van ICBE's (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) en ETF's (Exchange Traded Funds, beursgenoteerde fondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index nabootsen), blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten.

De strategische allocatie van elk compartiment wordt verspreid over verschillende activaklassen, namelijk aandelen en obligaties. Op maandelijkse basis wordt elk compartiment geherbalanceerd om in lijn te zijn met de modelportefeuille in overeenstemming met het profiel van het compartiment. De beheersmaatschappij ziet erop toe dat de verdeling over de verschillende activaklassen doorheen de tijd wordt nageleefd zodat het aansluit bij de noden en het profiel van de beleggers.

Risico’s

 • Niet-gewaarborgd kapitaal: de belegger kan zijn initiële belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
 • Beheer volgens de strategische allocatie bepaald door de beheersvennootschap: de mogelijkheid bestaat dat het compartiment op een gegeven moment niet belegd is in de best presterende beleggingsinstrumenten. Koersschommelingen kunnen de NIW negatief beïnvloeden.
 • Valuta: door de wereldwijde blootstelling kunnen wisselkoersen een negatieve impact hebben op de rendementen, aangezien de referentiemunt de euro is.
 • Kredietrisico: het compartiment mag beleggen in schuldbewijzen. Er bestaat een risico dat kan voortkomen uit de verlaging van de kredietwaardering of wanbetaling door de emittent. De kans dat dit gebeurt, hangt af van de solvabiliteit van de emittent van de schuldbewijzen.

In het prospectus vindt u een gedetailleerde beschrijving van de risico's.

Risico-en rendementsprofiel

De SRI (Summary Risk Indicator) laat zien hoe het compartiment van het fonds scoort op vlak van risico en potentieel rendement. Hoe hoger het fonds op de schaal staat, hoe hoger het potentiële rendement, maar hoe groter het risico op verlies.

De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

 • Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund SRI 2/7
 • Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund SRI 2/7
 • Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund SRI 3/7
 • Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund SRI 3/7

Kosten

 • Instapkosten bij Beobank: 2,5%
 • Uitstapkosten bij Beobank: 0%
 • Lopende kosten op jaarbasis: Conservative (1,89%), Defensive (1,92%), Balanced (2,05%), Growth (2,09%)
 • Swing pricing: niet van toepassing. (In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het compartiment aangepast zodat de kosten veroorzaakt door in- en uitstroombewegingen uitsluitend voor rekening komen van de beleggers die in- of uitstromen en niet van alle beleggers, inclusief de zittende aandeelhouders.)

Taksen

Beurstaks:

 • 1,32% bij verkoop, afkoop of conversie van aandelen (met een maximum van 4.000 EUR per transactie), van toepassing op kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen
 • 0% voor distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing op dividend: 30%, van toepassing op distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing bij afkoop:

 • Distributiedeelbewijzen/-klassen: niet van toepassing
 • Kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen: 30%

De fiscale behandeling volgt de geldende wetgeving en is afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie van de belegger. Bij de afkoop van deelbewijzen van compartimenten (kapitalisatie- of distributiedeelbewijzen) kan de individuele belegger (hier verstaan als een in België verblijvende natuurlijke persoon die in België onderworpen is aan personenbelasting) een roerende voorheffing verschuldigd zijn van 30% op de interestcomponent van de gerealiseerde meerwaarde, indien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldbewijzen (25% bij aankoop van deelbewijzen door de belegger vóór 01/01/2018), zoals bepaald in artikel 19bis van het WIB 92.

Algemene productinformatie

ISIN-codes:

 • Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098169977 / Capitalisation (B) : LU2098169894
 • Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098170124 / Capitalisation (B) : LU2098170041
 • Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098169621 / Capitalisation (B) : LU2098169548
 • Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund: Distribution (A) : LU2098170637 / Capitalisation (B) : LU2098170553

Naam van de fabrikant: La Française Asset Management

Valuta: EUR (euro)

Lanceringsdatum: 27/04/2020

Netto inventariswaarde: De netto inventariswaarde (NIW) wordt berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg. De NIW wordt gepubliceerd op Fundinfo.com en kan worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van de vennootschap.

Toepasselijk recht: Luxemburg

Financiële dienstverlening: CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C, 1000 Brussel, België

Minimumbedrag bij Beobank: 50 EUR

Wettelijke documentatie

Vooraleer u belegt in een compartiment van Beobank Funds, neem de tijd om het Essentiële informatiedocument (KID) (beschikbaar in het Nederlands en het Frans) en het prospectus van het compartiment (beschikbaar in het Frans) te raadplegen, vooral de onderdelen waarin de risico's die gepaard gaan met deze belegging en de kosten ervan worden uiteengezet. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in een Beobank kantoor.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot dit product en/of de diensten die ermee verband houden, kan worden gericht aan uw Beobank agentschap, aan de klantendienst van Beobank op 02/620.27.17 of via contactinfo@beobank.be, en/of aan de Ombudsdienst voor financiële diensten op 02/545.77.70 of via ombudsman@ombudsfin.be.

Dit kan u ook interesseren

Beleggen in dakfondsen

Beleggen in dakfondsen: waarom een goed idee?

Dakfondsen worden steeds meer populair. Maar wat zijn dakfondsen? En waarom zou u erin beleggen? Beobank legt uit.
Voordelen van beleggen

Beleggen bij Beobank: de voordelen op een rijtje

Beleggen bij Beobank? Goed plan! Onze adviseurs staan garant voor een persoonlijke service en een oplossing op maat.

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.