Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Header

Mastercard Classic

 •  

  Aankoopverzekering en Safe online


  Cadeau van 5 euro1 het eerste jaar

Representatief voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 2.200€. Jaarlijks Kostenpercentage van 13,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 13,00%) met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

Een exclusief verzekeringspakket

U geniet automatisch van exclusieve verzekeringen zonder bijkomende kosten. Ontdek uw exclusief verzekeringspakket1:

Aankoopverzekering

Aankopen die u met uw Beobank-kredietkaart betaalt, zijn verzekerd tegen gekwalificeerde diefstal en accidentele schade.

De aankoopverzekering dekt uw aankopen2:

- ter waarde van minimaal 50 euro die u met uw kaart betaalt, zowel in België als in het buitenland;
- bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentele schade;
- gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
- tot 3.000 euro per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Aankoopverzekering.

Safe Online

Met uw Beobank kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of smartphone.

Wordt een nieuw product ter waarde van minimaal 50 euro dat online (maar niet via een veilingsite) werd gekocht op een in de Europese Unie of in de Verenigde Staten gehoste site niet of beschadigd geleverd, dan gaat de verzekering met de verkoper op zoek naar een bevredigende oplossing.

De verzekering Safe Online komt tussen:

-wanneer geen oplossing werd gevonden;
-tot
1.250 euro per schadedossier en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Safe online.
 

Download hier de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringen gekoppeld aan de Beobank Mastercard Classic.

 

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Mastercard Classic. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47 1000 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will te 75009 Parijs, Frankrijk (451 366 405 RCS Parijs), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info rond definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na schade. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website.

2 Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Uw Mastercard Classic kaart wordt overal aanvaard

Miljoenen handelszaken ter wereld aanvaarden uw Beobank Mastercard Classic. U kunt ook makkelijk en snel betalen dankzij de contactloze technologie.

Reist u buiten Europa? Uit veiligheidsoverwegingen is het aangeraden ons op de hoogte te brengen. Bel ten laatste 1 week voor u vertrekt naar Beobank Service Center op 02 622 20 00. Reist u door meerdere landen? Geef dan alle data en bestemmingen door.

Comfortabele kredietopening

U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wilt. Het bedrag (bijv. 3.000 euro) bepalen we samen en wordt vermeld op al uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare financiële reserve varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld:

U beschikt over een kredietopening van 3.000 euro. De eerste maand geeft u 720 euro uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 2.280 euro (dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

 • Oorspronkelijke kredietopening: 3.000 euro
 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720 euro
 • Bedrag waarover u beschikt: 2.280 euro

Wenst u achteraf een wijziging van uw kredietopening te vragen (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier)? Bel dan 02 622 20 00 voor inlichtingen. Van maandag tot donderdag van 9u tot 19u en op vrijdag van 9u tot 15u30.

Terugbetalen op uw ritme

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling.

Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

  Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden 1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25 euro2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%. In dat geval gebruikt u het overschrijvingsformulier dat u bij uw uittreksel vindt.

Om uw terugbetalingen te doen

 • Ofwel per overschrijving: gebruik het unieke rekeningnummer dat aan uw kredietkaart gelinkt is. En vermeld steeds de gestructureerde mededeling.
 • Kiest u voor een domiciliëring, bel dan Beobank Service Center op 02 622 20 00, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

 

1 De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.

2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Onze diensten

Via Beobank Online en Beobank Mobile beheert u uw kredietkaartrekening dag en nacht. Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening. Beobank Alert houdt u, als u dat wenst, gratis via sms en/of e-mail op de hoogte van wat er met uw kaart gebeurt.

Vraag de Mastercard Classic!

Mastercard Classic
Online aanvragen

Vragen & Antwoorden

Wat is Mastercard SecureCode?

Mastercard SecureCode zorgt ervoor dat u met uw Beobank kredietkaart veilig online kunt betalen bij de deelnemende internetwinkels. Voor elke aankoop krijgt u een SMS met een unieke identificatiecode op het GSM-nummer dat u ons gegeven hebt. Hebt u een Digipass, dan kunt u ook een code creëren met uw Digipass.

Meer weten

Kan ik overal betalen met mijn kaart?

Miljoenen handelszaken aanvaarden uw Beobank kredietkaart. En dat zowel in België als in de rest van de wereld.

Echter, in deze landen kunt u uw Beobank kredietkaart niet gebruiken: Iran, Syrië, Noord-Korea, en Rusland.
 

Wat is het verschil tussen Visa en Mastercard?

Visa en Mastercard werken op een heel gelijkaardige manier. Hun kaarten worden wijdverbreid aanvaard, in meer dan 150 landen. En het is heel zeldzaam een zaak te vinden die wel de ene en niet de andere kaart aanvaardt. Aan u als consument om de kaart te nemen die u het beste past. Beobank biedt u de keuze uit een ruim aanbod Visa- en Mastercard-producten, aangevuld met Beobank voordelen.

Hoe kan ik een verhoging van mijn kredietopening vragen?

Telefonisch, via 02-622 20 00, op werkdagen van 8.00u tot 20.00u en op zaterdag tussen 9.00u en 12.30u. Of via dit formulier.

Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 31/05/2023. Na de eerste aankoop met uw kaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) stort Beobank 5 euro op de rekening van uw kredietkaart.

Het bedrag van de kosten die aangerekend worden voor geldopvragingen wordt vermeld in de tarieven van de Bank. Er zijn enkele landen waar u de Beobank-kredietkaart niet kunt gebruiken.

 

Kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 01/12/2022, kunnen gewijzigd worden.

Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX