Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ook de gewone spaarder kan beleggen

Beleggen

Beleggen is geen privilege voor mensen met veel geld die alle dagen de beurs volgen. Met een op maat gemaakt plan kunnen ook spaarders met een beperkt vermogen en weinig tijd dat.

Steeds meer mensen denken eraan om te gaan beleggen. Hoewel de banken de rente op het gewone spaarboekje intussen wat hebben opgetrokken1, geldt beleggen immers nog steeds als een valabel alternatief voor wie op termijn een hoger potentieel rendement wil behalen.

Zeker nu het duidelijk is dat we te kampen hebben met een aanhoudende hoge inflatie², kan beleggen mogelijks een oplossing bieden om deze geldontwaarding van spaargeld te bekampen.

Het moet gezegd: 2022 was geen grand cru-jaar voor de financiële markten door een combinatie van dezelfde torenhoge inflatie, centrale banken die agressief de rente optrokken, en de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis.

Maar 2023 kondigt zich dan weer aan als een jaar waarin we een kentering kunnen verwachten na de inflatie- en rentepiek, en we dus nieuwe beleggingsopportuniteiten kunnen tegemoet zien.1

Beleggingsplannen

Maar lang niet iedereen voelt zich geroepen om op eigen houtje te beleggen in aandelen of obligaties. Redenen zijn er genoeg: onvoldoende kennis van de financiële markten, niet goed weten wanneer te kopen of te verkopen, niet genoeg tijd om elke dag de beurs te volgen, of angst om spaargeld te verliezen. Beurzen stijgen niet alleen, ze dalen ook geregeld.

Een passende oplossing hiervoor zijn de beleggingsplannen van Beobank. Dit zijn formules waarbij u op geregelde tijdstippen een bepaald bedrag belegt via een automatische overschrijving. Bij Beobank kan dat al vanaf 50 euro per maand, zodat veel mensen hiervoor in aanmerking komen.

De stortingen worden belegd in fondsen van internationaal befaamde fondshuizen die geschikt zijn voor uw beleggersprofiel en uw individuele verwachtingen. Bij de keuze ervan wordt rekening gehouden met vragen als ‘Hoe lang kunt u uw geld missen?’ en ‘Hoe gaat u om met eventuele verliezen?’.

Dubbele spreiding

U geniet daarbij van een dubbele spreiding. Door te kiezen voor een plan met beleggingsfondsen worden uw beleggingen immers meteen verdeeld over een heel gamma aandelen en/of obligaties. Een tegenvaller met een bepaald aandeel heeft dan niet meteen noodlottige gevolgen. Daarnaast moet u zich geen zorgen maken over het goede moment om te beleggen. Want door te kopen bij zowel hoge als lage koersen, vlakt u pieken en dalen uit, al neemt dat uiteraard niet weg dat u bij een zware algemene terugval van de financiële markten gevoelige verliezen kunt lijden. Niettemin sluit u emotionele beslissingen – waardoor u zou verkopen als de koersen al sterk zijn gedaald en u pas opnieuw zou instappen als ze al opnieuw zwaar zijn gestegen – uit.

Deze beleggingsformule kan bijgevolg interessant zijn voor startende beleggers. Ze leren hen leven met de schommelingen van de financiële markten. Maar ze biedt ook mogelijkheden aan (groot-)ouders die voor hun (klein)kinderen een kapitaaltje willen opbouwen.

Flexibel

Bij het afsluiten van een beleggingsplan volstaat het om een bedrag te kiezen dat u maandelijks wil beleggen en een fonds te kiezen, dat aansluit bij uw doelstelling. Hou daarbij rekening met het feit dat prestaties van het fonds uit het verleden geen enkele garantie geven voor de toekomst.

U behoudt daarbij wel heel wat flexibiliteit. U kunt te allen tijde het bedrag wijzigen, alsook opteren voor een ander fonds. Of gedurende een bepaalde periode uw beleggingsinspanningen stopzetten, bijvoorbeeld omdat u eventjes andere prioriteiten heeft.

Meer weten over de beleggingsplannen van Beobank?

Ontdek de voordelen

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?