Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe beveiligt u uw woning tegen inbraak?

Woning beschermen

Uw huis en inboedel zijn wellicht een van uw kostbaarste bezittingen. Het tegen diefstal beschermen, is dan ook cruciaal. Ontdek hoe u met enkele voorzorgsmaatregelen, technologie en de juiste verzekering uw woning optimaal kan beveiligen. 

Een inbraak: liever voorkomen!

Niemand wil thuiskomen in een leeggestolen huis. Uit de meest recente cijfers van de Federale Politie blijkt dat in het eerste semester van 2022 er 18.115 keer werd ingebroken. De boodschap blijft dus: voorkomen!

Na een inbraak kan niet alleen het verlies van kostbare goederen of herinneringen, maar ook het idee dat criminelen in de woning hebben rondgelopen, een psychologische last met zich meebrengen. 

Vakantieplannen? Houd inbrekers in het donker!

Discretie is de sleutel tijdens vakanties. De belangrijkste tips hierbij zijn: voorzichtig omgaan met wat u op sociale media plaatst en discreet zijn met de data waarop er niemand thuis is. Geef uw huis bovendien een bewoonde indruk wanneer u er niet bent: via schakelklokken kan u bijvoorbeeld uw lampen aan en uit laten gaan. Heeft u een domoticasysteem? Dan is zo’n functie vaak ingebouwd.

Doe een beroep op uw sociale contacten: laat uw buren, vrienden of familieleden een oogje in het zeil houden of vraag aan de buurtpolitie om uw woning in de gaten te houden, dat is natuurlijk niet 24/7.

Buitenkans voor inbrekers? Niet hier

Natuurlijk zijn er ook enkele tips op dagelijks vlak: blijf waakzaam en pas enkele voorzorgsmaatregelen dagelijks toe.

  • Controleer of alle deuren en vensters goed gesloten zijn vóór u uw woning verlaat;
  • Probeer te denken als een inbreker en spoor de zwakke plekken op;
  • Verstop uw sleutels nooit onder de deurmat of in een bloempot;
  • Hang uw naam en adres niet aan uw sleutelbos;
  • Berg alles wat een inbreker kan gebruiken goed op in een (afgesloten) tuinhuisje, bv. ladders, stellingen, tuinmeubels…;
  • Leg waardevolle voorwerpen, zoals uw laptop of sieraden, niet in het zicht. 

Een verbonden alarmsysteem met 24/24u-telebewaking

Om 24/24u beschermd te zijn, ook bij uw afwezigheid, kan u een telebewaakt alarmsysteem laten installeren, zoals Beobank Home Secure1. In geval van een poging tot inbraak, alarmeren de inbraakdetectoren in uw woning rechtstreeks de meldkamer, die met u contact opneemt om na te gaan wat er aan de hand is of, indien nodig, een bewakingsagent stuurt en de Politie2 belt. Zo'n systeem ontmoedigt inbrekers en helpt u snel te reageren op inbraakpogingen! 

Met het bewaakte alarmsysteem Beobank Home Secure kan u zich ook beschermen tegen brandgevaar3 of in tegen koolmonoxide-intoxicatie.

Een woningverzekering als trouwe bondgenoot

Om u te verzekeren in geval van schade biedt een op maat gemaakte woningverzekering onmisbare steun. De Beobank Woningverzekering4 van ACM Belgium NV, is afgestemd op uw situatie en behoeften. Deze verzekering dekt niet alleen schade aan uw eigendom, maar ook eventuele gevolgen voor anderen.

Meer informatie over de Beobank Woningverzekering4? Neem contact op met uw Beobank-adviseur of maak een simulatie voor uw premie. Raadpleeg eerst het informatiedocument alvorens de verzekering te onderschrijven.

Uw woning beter beschermen?

Ontdek Beobank Home Secure*

Meer info

1*Beobank Home Secure is een service beheerd door Euro Protection Surveillance NV – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 6.000.000 euro – RPR Brussel - BTW BE 0679.698.103 – Internationalelaan 55D, 1070 BRUSSEL – IBAN: BEOBANK - BE23 1096 6746 2291 - BIC: CTBKBEBXXXX. Vergunning als onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Diensten aangeboden aan particulieren onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen in de algemene voorwaarden. Verbintenis voor minstens 12 maanden.  

2Indien nodig, naargelang de gekozen formule en na wegname van de twijfel volgens de reglementering.

3Bescherming tegen brandgevaar door rookdetectie.

4De Beobank Woningverzekering is een product van ACM Belgium NV, verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van ACM Insurance. 

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Hoe kunnen we u helpen?