Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Volatiele markten: zeven tips om beter te beleggen!

Inflatie wakkert volatiliteit op de markt aan

Sterke economische en geopolitieke spanningen hebben een weerslag op de financiële markt. Dankzij de volgende zeven stappen belegt u beter tijdens deze sombere periode.

De financiële markten zijn nog maar amper bekomen van de coronacrisis en ze worden al geconfronteerd met nieuwe bronnen van onzekerheid, de boosdoener voor elke belegger. Op economisch vlak herzien de markten hun prioriteiten door de impact van de inflatiegolf die haar hoogste peil in 30 jaar heeft bereikt en door de historische stijging van de rentevoeten. Daarbij heeft de oorlog in Oekraïne het gespannen geopolitieke klimaat de afgelopen weken verder verslechterd, vooral vanwege het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Dankzij de volgende zeven stappen kan u het hoofd bieden aan deze turbulente periode.

  1. Niet panikeren

Angst is een slechte raadgever, maar paniek kan u duur komen te staan op de aandelenmarkt. Uiteraard kunnen de sterke dalingen met meerdere procenten per dag zorgen baren, maar volatiliteit kan twee kanten uit. Historisch gezien worden de slechtste dagen gevolgd door de sterkste stijgingen, zoals we opnieuw zagen in 2020, aan het begin van de pandemie. In maart en april 2020 behoorden drie dagen tot de 20 slechtste en vier tot de 20 beste in de geschiedenis van de Amerikaanse Dow Jones index, die bestaat sinds 1896.

  1. Beleggingshorizon

Zoals Benjamin Graham, auteur van The Intelligent Investor en mentor van Warren Buffett, het ooit stelde, zijn financiële markten manisch-depressief, waarbij angst en euforie elkaar afwisselen. Het resultaat zijn grote schommelingen op korte termijn die kunnen resulteren in extreme prestaties voor uw portefeuille. Beleggen in de aandelenmarkt doet u dus met een langetermijnperspectief, om te kunnen profiteren van een structureel hoger rendementspotentieel.

  1. Portefeuilleopvolging

Economische en geopolitieke gebeurtenissen of technologische innovatie kunnen echter gevolgen op lange termijn hebben voor bepaalde landen of sectoren. Dankzij de digitale tools van Beobank kan u uw portefeuille op regelmatige basis opvolgen en ervoor zorgen dat hij relevant blijft in de wereld van vandaag. Aarzel dan ook niet om hiervoor een afspraak te maken met uw Beobank-adviseur.

  1. Stijgende rentevoeten

Vanuit financieel oogpunt is een van de meest opvallende elementen van de afgelopen maanden de stijging van de referentierentevoeten, nadat die gedurende bijna 40 jaar onafgebroken waren gedaald. Met dit element moet u rekening houden bij uw portefeuillekeuzes en zelfs voor de globale verdeling van uw portefeuille. Een stijging van de rentevoeten weegt op de koersen van obligaties, die traditioneel het stabiele gedeelte van een portefeuille vormen.

  1. Diversificatie

Meer dan ooit is diversificatie van essentieel belang om de impact van een gebeurtenis op uw vermogen te beperken. Dit geldt zowel voor je aandelenportefeuille als voor uw andere beleggingen. Het is raadzaam de looptijd van uw beleggingen te diversifiëren, zodat u niet op het slechtst mogelijke moment een groot deel van uw portefeuille moet herbeleggen. Het spreiden van uw beleggingen in de tijd is de beste manier om u tegen dit risico te beschermen.

  1. Kansen benutten

De volatiliteit van de markten kan een aantal kansen bieden. Het is echter belangrijk om u niet blindelings op de sterkst dalende aandelen te storten, want de kans bestaat dat bepaalde individuele aandelen zich nooit herstellen. Daarom bieden de analisten van Beobank u elk kwartaal een selectie van veelbelovende fondsen, op basis van strenge kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Niet al deze fondsen zijn echter geschikt voor alle beleggers. Elke belegging moet worden bekeken in het licht van uw beleggersprofiel en beleggingshorizon.

  1. Oplossingen op maat

Misschien zijn dit voor sommigen ontmoedigende vooruitzichten. Als u wilt profiteren van het potentieel van de markten zonder u te moeten bezighouden met de zorgen die het beheer van een gepersonaliseerde portefeuille met zich meebrengt, kan u kiezen voor dakfondsen, die zowel rechtstreeks als via levensverzekeringspolissen beschikbaar zijn. In dat geval vertrouwt u uw beleggingen toe aan professionals die het fonds samenstellen en beheren volgens een bepaalde beleggingsstrategie. Samen bepalen we uit 4 strategieën de strategie die het best bij uw noden en risicoprofiel past.

Hoe kunnen we u helpen?