Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ons adviesproces

Hoe verloopt een beleggingsgesprek bij Beobank? We hebben een proces uitgewerkt dat ons in staat stelt om uw behoeften beter te begrijpen om u zo de meest geschikte oplossingen te kunnen aanbieden.

Artboard 1
Artboard 1

U goed leren kennen

U bent niet als alle anderen, dus is het logisch dat we u niet adviseren als alle anderen. Om u beter te begeleiden is het essentieel dat uw adviseur een goede kijk heeft op uw financiële en persoonlijke situatie, uw wensen, uw doelen. Waar ziet u uzelf over 10 jaar? Hebt u plannen voor uw naasten?  Hoe meer tijd we nemen om naar u te luisteren, hoe meer we u oplossingen kunnen aanreiken die u als gegoten zitten.

Wat zijn uw roerende en onroerende goederen? Hoe groot zijn uw inkomsten en uitgaven? Hebt u lopende kredieten? Hebt u specifieke korte- of langetermijndoelstellingen? Wat is uw gezins- en beroepssituatie?

Artboard 2
Artboard 2

Diversifiëren voor minder risico's

"Leg niet alle eieren in één mandje." Deze bekende uitdrukking is nog nooit zo relevant geweest. Om veilig tewerk te gaan, delen onze experten uw vermogen op in 3 enveloppes: Reserve, Bescherming en Groei. Elk van deze enveloppes heeft een zeer specifieke doelstelling en enkel de Groei-enveloppe is bestemd voor beleggingen.

RESERVE: Het is belangrijk om altijd een financiële reserve (contant geld) aan te houden, ten bedrage van ten minste 3 tot 12 maanden salaris, om onverwachte uitgaven te dekken.

BESCHERMING: Deze enveloppe wordt gebruikt om uw kortetermijnprojecten (minder dan 5 jaar) te financieren en om uw beschermingsbehoeften op lange termijn te dekken. Denk bijvoorbeeld aan spaarrekeningen, termijnrekeningen of tak 21 levensverzekeringen.

GROEI: Een deel van uw geld kan u beleggen zonder kapitaalgarantie, in fondsen of tak 23 levensverzekeringsproducten, om uw projecten op lange termijn te realiseren.

Artboard 3
Artboard 3

We bepalen uw beleggersprofiel

Voor er iets beslist wordt, omschrijven onze experts bij Beobank samen met u uw beleggersprofiel. Uw houding ten opzichte van risico’s, uw beleggingshorizon, uw kennis en uw ervaring met beleggen. Allemaal parameters waarmee we een beleggingsportefeuille kunnen samenstellen die bij u past.

Artboard 4
Artboard 4

U krijgt het laatste woord

Eerst bekijken we aandachtig alle parameters die uw profiel en uw specifieke verwachtingen bepalen. Pas dan maken wij een portefeuille-aanbeveling op, die wij u ter goedkeuring voorleggen. Nadat we u de nodige documenten met informatie hebben bezorgd, nemen we ten slotte alle tijd die nodig is om u de kenmerken en risico's van de door ons aanbevolen producten uit te leggen.

De modelportefeuille geeft een "ideale" spreiding van de activaklassen (aandelen, obligaties) weer voor uw beleggersprofiel. De onderverdeling in de subactivaklassen ( Europese aandelen, Amerikaanse aandelen, aandelen groeilanden, staatsobligaties, bedrijfsobligaties,…)  houdt rekening met het  risiconiveau en is gebaseerd op grondige analyses van onze experts. Voor de invulling van de subactivaklassen stellen we u beleggingsfondsen uit onze fondsenselectie voor.

Artboard 5
Artboard 5

U tekent pas na uw goedkeuring

Pas nadat u akkoord bent gegaan met de omschrijving van uw beleggersprofiel en de samenstelling van uw portefeuille, bieden wij u het aankooporder voor de gekozen producten ter ondertekening aan. Vervolgens plaatst uw persoonlijke adviseur de aankooporders. U neemt deze eindbeslissing dus met kennis van zaken.

 

Artboard 6
Artboard 6

Aanpassen, finetunen, verbeteren

De financiële markten kunnen wijzigen, net als uw wensen en behoeften. Daarom sturen de experten van Beobank u elk kwartaal een overzicht van de prestaties van uw beleggingsportefeuille. Zo kunnen we evalueren of uw beleggingsproducten nog steeds perfect in evenwicht zijn en of ze nog steeds overeenstemmen met uw profiel. Daarnaast neemt uw persoonlijke adviseur minstens eenmaal per jaar contact met u op om uw portefeuille door te nemen en u te assisteren bij eventuele aanpassingen. Uiteraard staat uw adviseur het hele jaar door tot uw beschikking. Bij Beobank bent u goed omringd, ook voor uw beleggingen.

 

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.