Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bedrijfsleider, vergeet de bedrijfsvoorheffing niet!

De bedrijfsvoorheffing begrijpen

Er is geen ontkomen aan: op je loon en voordelen van alle aard als zelfstandig bedrijsleider betaal je bedrijfsvoorheffing! Hou er rekening mee om niet voor onprettige verrassingen te staan!

Voor meer duidelijkheid keren we even terug naar het begin van het “verhaal”. Je bent als zelfstandig bedrijfsleider actief in een onderneming. Tot zover klinkt alles gewoon. Waarschijnlijk keer je jezelf ook een loon uit. Hoeveel en wanneer? Je loon is variabel en dat mag. Het is zelfs een van je “privileges”: je bent “min of meer” vrij om je verloning te optimaliseren (vraag meer uitleg aan je boekhouder). Je onderneming heeft ook een auto aangekocht en daar mag jij over beschikken. Zoiets heet - maar dat weet je natuurlijk - een voordeel van alle aard (VAA). Maar het is misschien nieuw voor jou, dat je onderneming bedrijfsvoorheffing moet inhouden en aan de fiscus doorstorten op beide componenten van je verloning: je eigenlijke loon en de VAA. Klinkt ingewikkeld?

Wat is de bedrijfsvoorheffing?

Een verplichte belasting! Meer bepaald een “inhouding” op het loon dat een onderneming aan haar medewerkers betaalt of aan haar bedrijfsleiders toekent. Het is met andere woorden een “voorschot” op de totale belasting die over het hele jaar moet worden betaald. Wat betekent dit concreet? Als je onderneming je een bedrijfsleidersvergoeding uitbetaalt of je een voordeel toekent, moet ze aan de hand van wettelijke loonschalen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing berekenen en dit bedrag aan de fiscus betalen. Die er vervolgens rekening mee houdt bij je aangifte in de personenbelasting.

Wanneer en hoe?

We pikken weer aan bij ons verhaal. Hoe vaak je bedrijfsvoorheffing betaalt, hangt af van de frequentie waarmee je je bedrijfsleidersvergoeding ontvangt. Betaalt je onderneming je om de drie maanden? Dan moet je ook elk kwartaal bedrijfsvoorheffing aan de fiscus doorstorten, uiterlijk op de 15e van de volgende maand. Hoe zit het met je voordeel van alle aard? Dat volgt hetzelfde principe: aangezien je permanent over je bedrijfswagen beschikt, betaalt je onderneming die bedrijfsvoorheffing op maandbasis. Of gaat het om een fiets? Dat is een geval apart: de FOD Financiën voorziet in een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Hoe zit het in de praktijk?

Er zouden nogal wat zelfstandige bedrijfsleiders zijn die deze verplichting niet nakomen. Of die in elk geval onvolledige inhoudingen doorstorten of in bepaalde gevallen de opgelegde frequentie niet respecteren. Omdat ze niet op de hoogte zijn? Misschien, maar soms ook om aan fiscale optimalisatie te doen. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat ze al genoeg belastingen voorafbetalen als natuurlijke persoon. Ongeacht de (al dan niet correcte) reden die ze aanhalen, is dit een verhaal dat slecht zou kunnen aflopen. Want de fiscus heeft beslist om strenger op te treden en zowel aan de bedrijfsleider als zijn onderneming boetes op te leggen.

Onweer op komst!

De FOD Financiën begint ondernemingen te “sensibiliseren” en ze te wijzen op het belang van een juiste berekening en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Na deze “preventieve” fase zal waarschijnlijk het tijdperk van de sancties aanbreken, met administratieve boetes (tot 1 250 euro) bovenop de wettelijke verwijlinteresten en eventuele belastingverhogingen. Bovendien zou de fiscus de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing kunnen beschouwen als een voordeel voor de bedrijfsleider … 2019 lijkt dus ideaal om dit verhaal een andere richting uit te sturen! Vraag zeker advies aan je boekhouder en je sociaal secretariaat.

De moraal van het verhaal? Een gewaarschuwde bedrijfsleider … vermijdt moeilijkheden!

Samengevat

  • De bedrijfsvoorheffing begrijpen

  • Bedrijfsleidersvergoeding? Ook die telt mee!

  • Hoe berekenen en wanneer doorstorten naar de fiscus?

  • Er komen controles aan, hoog tijd om alles op orde te brengen

     

Hoe kunnen we u helpen?