Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat brengt 2018: een eerste overzicht

Regeringsakkoord: sommige maatregelen zullen in 2018 echt van kracht worden...

Deze zomer kon je hier in 6 afleveringen lezen wat het politieke akkoord van 26 juli inhield. De regering heeft toen een reeks maatregelen geformuleerd, op allerlei domeinen: fiscaliteit, budget, werkgelegenheid, concurrentiekracht, pensioenen, enz. Terwijl onze zomerreeks vooral aandacht had voor de potentiële impact van de hervormingen, gaan wij nu na of ze ook echt worden uitgevoerd. Dit is het eerste overzicht van de voorstellen die (al dan niet) dit jaar van kracht worden …

Prioriteit: hervorming van de vennootschapsbelasting 

Dit is zonder enige twijfel een van de belangrijkste maatregelen van het zomerakkoord. Hoewel er over sommige punten in december (moeizaam) opnieuw werd onderhandeld, gaat de hervorming van de vennootschapsbelasting wel degelijk van start in 2018. En zoals aangekondigd, worden de belastingen KMO-vriendelijker, onder andere dankzij de daling van het belastingtarief tot 20% op de eerste schijf van € 100.000.

Dat is natuurlijk reden genoeg om blij te zijn, maar voor sommige KMO’s zit er toch een bitter kantje aan. De regering combineerde deze lagere aanslagvoet immers met de verplichting om aan minstens één bedrijfsleider een minimale vergoeding uit te keren. Wordt dat bedrag uiteindelijk niet gehaald? Dan volgt er een boete in de vorm van een bijdrage. Verder valt op dat de belasting van 30% op kapitaalverminderingen via de roerende voorheffing een van de belangrijkste compenserende regeringsmaatregelen is. Wij komen hier nog op terug in een volgende aflevering.

En dan is er ook nog de investeringsaftrek voor KMO’s en éénmanszaken: die wordt in de jaren 2018 en 2019 tijdelijk opgetrokken tot 20%, in plaats van 8% tot nu toe.

Sommige maatregelen laten op zich wachten … Andere zijn al (bijna) voorbij!

Toegegeven, de discussies aan het einde van het jaar waren complex. Daarom kreeg de hervorming van de vennootschapsbelasting voorrang. Terwijl andere maatregelen moeten wachten tot … “later”. Dat geldt onder andere voor het fiscale extraatje van 500 euro, waarvan de voorwaarden nu wat duidelijker zijn. Toch stemt het parlement hierover pas in 2018. En van de startersbanen kan hetzelfde gezegd worden …

  1. Sociale bijdragen

Eerder meegedeeld goed nieuws lijkt uit te komen: de daling van de voorlopige sociale bijdragen die startende zelfstandigen moeten betalen en de invoering van 4 nieuwe drempels, zodat zelfstandigen hun voorlopige sociale bijdragen beter op hun reële inkomsten kunnen afstemmen. Let op: deze maatregelen zijn wel goedgekeurd door de Ministerraad, maar nog niet bekrachtigd. Ze zouden vanaf het eerste kwartaal van 2018 van toepassing moeten zijn. En nog een interessante wijziging: het bijdragepercentage zakt met 0,5% in het kader van de taxshift: je betaalt dus 20,50% sociale bijdragen op je beroepsinkomsten (in plaats van 21%).

  1. Carensperiode en pensioen

Een andere voordelige wijziging is de geplande invoering van een kortere carensperiode voor zelfstandigen: niet langer 1 maand, maar 2 weken. Bovendien is er in 2018 goed nieuws over het pensioen van zelfstandigen die als natuurlijke persoon (dus niet in een vennootschap) aan de slag zijn! Bijna 432.500 zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers en zelfstandigen in bijberoep zullen voortaan hun 2e pensioenpijler kunnen versterken.

  1. Beroepskosten en autofiscaliteit

Ook dit hebben wij al aangekondigd: in 2018 zou de harmonisatie van de forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen werkelijkheid moeten worden. En er is nieuws over voertuigen van zelfstandigen. Meer hierover lees in ons artikel over de autofiscaliteit in 2018.

  1. Taxshelter

Op het domein van de taxshelter voor groeibedrijven, die tot doel heeft om slapend spaargeld te activeren en investeringen in de reële economie aan te moedigen, zou er voor het aanslagjaar 2019 een belastingvermindering moeten komen.

  1. Werkgelegenheidsmaatregelen

Terwijl het stelsel van de flexi-jobs sinds 1 januari inderdaad werd uitgebreid tot de detailhandel, is de proefperiode formeel nog niet opnieuw ingevoerd, in tegenstelling tot wat hierover eerder werd bericht …

Over deze en veel andere elementen geven wij meer uitleg in de komende weken op onze blog .…

 

Hoe kunnen we u helpen?