Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat er in 2019 voor jou verandert

Zelfstandigen en KMO’s, wat brengt 2019?

Een nieuw jaar brengt altijd nieuwigheden voor jou en je bedrijf. In dit overzicht lees je welke maatregelen vanaf 1 januari 2019 jouw activiteiten zouden kunnen beïnvloeden.

 1. Hier komt de bv

Je hebt waarschijnlijk al wel ergens opgevangen dat het vennootschapsrecht grondig wordt hervormd. Wat daar zoal inzit? Onder andere een beperking van het aantal vennootschapsvormen. Dat maakt je keuze dus veel eenvoudiger als je een vennootschap wil oprichten! Waarschijnlijk kies je voor de nieuwe “besloten vennootschap” of bv, die de huidige bvba zal vervangen (en heel flexibel is, zodat ze bijvoorbeeld ook geschikt is voor éénpersoonsondernemingen en starters). Het grootste voordeel van de bv? De verplichting om een minimumkapitaal in te brengen, valt weg. Begin je dus een vennootschap zonder één euro? Ja, maar je moet wel een “aanvangsvermogen” kunnen bewijzen en een gedetailleerd financieel plan indienen (met de beschrijving van je activiteiten, je financieringsbronnen, je verwachte resultatenrekening enz.). Ook wordt de dividenduitkering afhankelijk gemaakt van een hele reeks voorafgaande tests om de duurzaamheid van je bedrijf veilig te stellen. Deze regels worden normaal op 1 januari 2019 van kracht, maar het wetgevend proces loopt nog volop …

 1. Vervolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting

Echt nieuw is dit niet, maar zeker het herhalen waard: “KMO’s kunnen het verlaagde belastingtarief van 20,4% blijven genieten op de eerste 100.000 euro belastbare winst. Op voorwaarde dat minstens één bedrijfsleider als natuurlijke persoon optreedt en bruto minimaal 45.000 euro loon ontvangt. En met één uitzondering: dit loon hoeft niet betaald te worden als je bedrijf niet langer dan vier jaar bestaat (let op, deze uitzondering geldt niet als je voordien als natuurlijke persoon zelfstandige activiteiten uitoefende). Volgens plan zal dit belastingtarief tegen 2020 dalen tot 20%. Hou rekening met al deze (en vele andere) elementen als je overweegt om de stap naar een vennootschap te zetten.

 1. Het jaar van de “scale-up” taxshelter?

Er is al sprake van sinds het zomerakkoord van 2017: de regering wou de taxshelter uitbreiden tot groeibedrijven (de zogeheten scale-ups). Deze fiscale stimulans, die al sinds 2015 bestaat voor starters, moedigt investeerders aan om ook mature kleine ondernemingen te steunen. Als ze alle voorwaarden naleven, krijgen een belastingvermindering van 25% van het bedrag dat ze bij een kapitaalverhoging investeren in nieuwe aandelen of deelbewijzen. De belastingadministratie heeft in dit verband onlangs een omzendbrief gepubliceerd met alle voorwaarden en voordelen van de formule. Nu is het nog afwachten of deze maatregel (eindelijk) het verhoopte succes zal hebben. Neem voor meer informatie zeker contact op met je boekhouder of fiscalist.

 1. Blijf “investeren”

Misschien weet je nog dat voor bepaalde investeringen in 2018 een voordelige aftrekregeling van kracht was. Zoals verwacht, blijft deze investeringsaftrek van 20% ook in 2019 behouden, maar na 2020 daalt hij opnieuw tot 8%. Was je toch al van plan om te investeren? Dan is het wellicht een goed idee om dat al in het volgende boekjaar te doen. Concreet betekent dit, dat als je 10.000 euro uitgeeft aan een investering, je in theorie eenmalig 2.000 euro mag aftrekken van het bedrag om de activa te verwerven of te produceren. De maatregel is voorbehouden voor KMO’s en eenmanszaken.

 1. Herziening van de bijdragevrijstelling

Als je momenteel bij de administratie een verzoek indient om vrijgesteld te worden van sociale bijdragen, dan staat je een lijdensweg te wachten van bijna 6 maanden. Maar in 2019 zou dat allemaal veel eenvoudiger en sneller moeten gaan. De termijn wordt ingekort tot een maand, onder andere dankzij een online procedure. Of je regelt dit via je sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 2019 zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) je aanvraag onderzoeken. Er zou ook meer rekening worden gehouden met “objectieve” criteria, die bijvoorbeeld te maken hebben met belangrijke externe gebeurtenissen waar een hele sector het slachtoffer van kan zijn.

 1. E-commerce? De btw wordt eenvoudiger!

De Europese Unie rolt de rode loper uit voor micro-ondernemingen (met minder dan 10 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 2 miljoen euro) die online verkopen. Wat levert dat op? Vanaf 1 januari hoeven ze niet langer een btw-inschrijving aan te vragen in elk land waarin ze verkopen. Eén inschrijving in België is voldoende, op voorwaarde dat de internationale verkoop niet meer dan 10.000 euro per jaar bedraagt. Voor KMO’s - die naar Europese maatstaven minder dan 250 werknemers tellen en een omzet van minder dan 50 miljoen euro hebben - is die drempel 100.000 euro per jaar.

De toekomst is iets om te overwinnen. Je volgt de toekomst niet, maar maakt die zelf.

Georges Bernanos

In kortom

 • De bv vervangt de bvba, maar dan zonder verplicht minimumkapitaal.

 • Wordt 2019 een goed jaar om een vennootschap op te richten?

 • Zal de taxshelter voor “groeibedrijven” succes kennen?

 • En nog andere geplande nieuwigheden!

   

Hoe kunnen we u helpen?