Pensioenspaarfonds

 • U geniet een belastingbesparing 1 op de gestorte premies

 • U kiest de beleggingsstrategie die het best bij u past.

 • Het beheer en de opvolging van uw pensioenspaarfonds laat u over aan specialisten.

Alle voordelen

1 Voor het inkomstenjaar 2018 bedraagt de belastingbesparing 30% op de gestorte premies tot maximum 960 euro of 25% op de gestorte premies tussen 960 euro en 1.230 euro maximum, afhankelijk van de gekozen formule. Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst.

pensioenspaarfonds

Spaar voor een beter pensioen morgen en krijg het fiscaal voordeel vandaag

Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen en obligaties. Zo kunt u op lange termijn een mooi aanvullend kapitaal opbouwen voor uw pensioen. De belastingvermindering die u jaarlijks geniet, krikt bovendien uw rendement ook op.

Productinfo en risico’s

Producttype

Bij deze vorm van pensioensparen belegt u in een beleggingsfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds of ICBE) naar Belgisch recht dat speciaal voor pensioensparen werd opgericht. Een pensioenspaarfonds heeft geen vervaldatum. U beslist dus zelf wanneer u uw spaarbedrag wilt opvragen. Maar als u het te vroeg opvraagt, moet u belasting betalen.

Doelstelling

Een pensioenspaarfonds streeft in het algemeen naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen zoals obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten of liquiditeiten. Afhankelijk van de toekenning van de activaklassen kan het beleggingsbeleid van het fonds variëren van een defensieve strategie naar een meer agressieve strategie.

Kosten

Instapkosten: 3% over het algemeen.

Lopende kosten: net zoals voor andere fondsen zijn er over het algemeen lopende kosten van toepassing. Lopende kosten worden elk jaar afgehouden van het fonds en kunnen per jaar verschillen. Ze omvatten onder andere het beheerloon.

Fiscaliteit

Anticipatieve heffing: 8%, geheven op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, indien het werd opgemaakt na 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag, gelijk aan de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van minimum 4,75%.

De belastingheffing kan heel hoog zijn (meestal 33%) in het geval van uitstap voor de 60ste verjaardag.

De premies die betaald zijn in het kader van een pensioenspaarfonds geven recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. Voor het inkomstenjaar 2018 bedraagt deze belastingvermindering 30% op een maximum gestorte premie van € 960 of 25% op een gestorte premie tussen €960 en €1.230 maximum, afhankelijk van de gekozen formule. Het tarief van 25% wordt evenwel op de volledige gestorte premie berekend.

Het plafond van € 960 wordt standaard van toepassing op 1 januari van elk jaar. Indien u kiest voor het maximumbedrag van 1.230 euro, moet u elk jaar uw keuze voor het bovenste plafond uitdrukkelijk bevestigen aan de hand van een document dat ter beschikking ligt in uw Beobank kantoor.

Dit fiscale regime is van toepassing op een gemiddelde particuliere klant, een natuurlijke persoon met woonplaats in België. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Risico’s

In tegenstelling tot pensioenspaarverzekeringen is het kapitaal van pensioenspaarfondsen niet beschermd en is er geen gegarandeerd rendement.

Daarnaast beleggen pensioenspaarfondsen over het algemeen in aandelen en obligaties, die onderhevig zijn aan verschillende risico's, zoals kredietrisico, risico's verbonden aan de aandelenmarkten, wisselkoersrisico of het liquiditeitsrisico.

Wettelijke documentatie

Vooraleer te beleggen in dit type van product, is het aangeraden om kennis te nemen van het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het prospectus.

Uw voordelen

 • Belastingbesparing

  Afhankelijk van de gekozen formule geniet u jaarlijks van een belastingbesparing van 30% op de gestorte premies tot maximum 960 euro of van 25% op de gestorte premies tussen 960 euro en 1.230 euro maximum. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast.

 • Potentieel aantrekkelijk rendement op lange termijn

  Doordat ze beleggen in aandelen en obligaties, zijn pensioenspaarfondsen afhankelijk van de ontwikkeling op de financiële markten en kan hun rendement op korte termijn schommelen. Maar op lange termijn levert een pensioenspaarfonds een potentieel aantrekkelijk rendement.

 • Voorzichtig beheer

  Het beheer van deze producten is strikt geregeld in het kader van het pensioensparen.

 • Verschillende strategieën en diversificatie

  U hebt bij ons toegang tot meerdere pensioenspaarfondsen met elk een verschillende beleggingsstrategie: van een defensieve tot een agressieve strategie. Zo kunt u als belegger het fonds kiezen dat het best bij u past.

 • Comfort

  U hoeft zelf niets te doen. Het beheer en de opvolging van uw belegging wordt gedaan door onze specialisten.

 • Gunstige taxatie

  Stortingen na toepassing van de bevrijdende anticipatieve taxatie, m.a.w. vanaf 60e verjaardag t.e.m jaar van 64e verjaardag,  zijn niet meer belastbaar maar blijven fiscaal aftrekbaar.

Vragen en Antwoorden

Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Via de interactieve website www.mypension.be (van de Rijksdienst voor Pensioenen van de federale overheid) krijgt u online toegang tot uw pensioendossier en vindt u alle informatie over uw individuele wettelijke pensioen. Meld u aan met uw e-ID of token van de overheid en simuleer uw toekomstige pensioen.

Wie kan een pensioenspaarfonds aankopen?

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en die zijn 64e verjaardag nog niet bereikt heeft (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten), kan een pensioenspaarfonds aankopen.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in een pensioenspaarfonds om een belastingvermindering te genieten?

Vanaf het inkomstenjaar 2018 verandert de fiscaliteit van pensioensparen. Voortaan krijgt u de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 960 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.230 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast; niet enkel op bedrag boven de 960 euro. De uitdrukkelijke keuze voor deze laatste formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 960 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standaard’-formule van 960 euro.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld als ik een pensioenspaarfonds neem?

Een pensioenspaarfonds heeft geen vervaldag. U kunt dus op elk moment geld opvragen. Indien u echter verkoopt voor uw 60e verjaardag of voor de anticipatieve heffing wordt u belast tegen 33%.

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.