Welke steun helpt Vlaamse bedrijven door de coronacrisis?

Hoe helpt Vlaanderen de bedrijven in coronatijd?

Covid-19 blijft KMO’s en zelfstandigen parten spelen. De maatregelen van de federale en gewestelijke overheden loodsen bedrijven door de crisis. Waarop hebt u recht in Vlaanderen?

Voelt u de impact van de gezondheidscrisis? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de gewestelijke steunmaatregelen. De volgende mechanismen zijn nog steeds van kracht in het Vlaamse Gewest.

Premies om het hoofd boven water te houden

Hoewel bepaalde specifieke regelingen niet langer beschikbaar zijn, blijft de Vlaamse regering nieuwe steunmaatregelen uitwerken.

  • Het “Vlaams beschermingsmechanisme” dient om zelfstandigen en KMO’s te steunen die hun verkoop in augustus en september met minstens 60% zagen verminderen (in vergelijking met de zomer van 2019). Ook bedrijven die moesten sluiten door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in juli komen in aanmerking.
  • Om bedrijven te ondersteunen die schade ondervinden van de tweede golf van de coronapandemie wordt het mechanisme opnieuw ingevoerd. Het doel blijft hetzelfde: de vaste kosten dekken van bedrijven die moeten sluiten of hun omzet tussen 1 oktober en 15 november of van 16 november tot 31 december minstens 60% lager zien uitvallen dan het jaar voordien. Zij ontvangen 10% van hun omzet in dezelfde periode van 2019. Voor de eerste periode moet de aanvraag worden ingediend vóór eind 2020, terwijl ondernemers voor de tweede periode tijd hebben tot 15 februari 2021. De aanvraag verloopt telkens via de VLAIO-website.

Relancefondsen

Het Vlaamse Gewest wil ook de financiering van bedrijven op peil houden via zijn investeringsvehikel Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV):

  • Een opkikker voor de cashflow van bedrijven via achtergestelde leningen op 3 jaar, die beginnen bij 25 000 euro en kunnen oplopen tot bijna 3 miljoen euro. Aan te vragen vóór 15 december!
  • Er is nog een andere cashflowmaatregel: een specifieke lening om uw handelshuur te betalen.
  • Binnenkort wordt er ook een “voorzorgsfonds” van 500 miljoen euro op poten gezet om start-ups en scale-ups te helpen.
  • Het bedrag van de bestaande Winwinlening kan nu oplopen tot 300 000 euro. Burgers die bereid zijn hun spaargeld ter beschikking te stellen van bedrijven kunnen rekenen op een fiscale bonus. Binnenkort komt er bovendien een ander, gelijkaardig instrument: het “Vriendenaandeel”.
  • En niet te vergeten: in een aantal gevallen komt er uitstel van terugbetaling, terwijl ook de waarborgregelingen worden uitgebreid.

Er is nog meer!

Het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt nog steeds een ruime waaier aan subsidies. Die zijn nuttig om uw activiteiten te heroriënteren, uw export aan te zwengelen of nieuwe internationale markten te verkennen. Sommige steunmaatregelen in het kader van het “Corona Exit-plan” zijn van beperkte duur. Ten slotte vermelden we nog maatregelen voor specifieke sectoren, zoals cultuur en evenementen.

Meer soepelheid …

Het Gewest maakte ook bepaalde fiscale verplichtingen draaglijker. Zo werd de onroerende voorheffing tot deze herfst uitgesteld. Ook om de jaarlijkse wegenbelasting te betalen geniet u uitstel. En ten slotte werden de termijnen om te voldoen aan alle voorwaarden voor de subsidies versoepeld.

U kunt terecht bij één enkel aanspreekpunt in Vlaanderen: de website van VLAIO en het nummer 0800.20.555 als u nog vragen hebt.

 

Houd er rekening mee dat deze maatregelen nog kunnen veranderen naarmate de situatie rond het coronavirus zich verder ontwikkelt.

Hoe uw kasmiddelen beheren?

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?