Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke steun helpt Vlaamse bedrijven door de coronacrisis?

Update 21/06/21

Hoe helpt Vlaanderen de bedrijven in coronatijd?

Covid-19 blijft KMO’s en zelfstandigen parten spelen. De maatregelen van de federale en gewestelijke overheden loodsen bedrijven door de crisis. Waarop hebt u recht in Vlaanderen?

Voelt u de impact van de gezondheidscrisis? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de gewestelijke steunmaatregelen. Hoewel bepaalde specifieke regelingen niet langer beschikbaar zijn, blijft de Vlaamse regering nieuwe steunmaatregelen uitwerken in het kader van een gewestelijk relanceplan. De volgende mechanismen zijn nog steeds van kracht in het Vlaamse Gewest.

Het Vlaamse beschermingsmechanisme (VBM)

Om bedrijven te ondersteunen die schade ondervinden van de tweede golf van de coronapandemie werd eerder het “Vlaams beschermingsmechanisme # 1” opnieuw opgestart. Het doel bleef hetzelfde: de “verliezen” dekken van bedrijven die moesten sluiten (geen bewijsstukken vereist) of hun omzet tussen 1 oktober en 15 november 2020 (# 2) of van 16 november tot 31 december 2020 (# 3) minstens 60% lager zagen uitvallen dan het jaar voordien. Voor januari (# 4), februari (# 5), maart (# 6) en april (# 7) was het mechanisme hetzelfde.

Nieuwe versies van het VBM

Omdat de termijnen van deze maatregelen (# 2, # 3, # 4, # 5, # 6 en # 7) verstreken zijn en rekening houdend met de omstandigheden, lanceert het Gewest nieuwe versies van het beschermingsmechanisme voor de meest recente maanden. De voorwaarden zijn vergelijkbaar, maar kunnen van maand tot maand verschillen:

 • De omzetdaling moet 60% bedragen om in aanmerking te komen. De uitzondering voor bedrijven die gedwongen zijn om te sluiten (zoals de horeca) blijft ook geldig: zij moeten niets bewijzen (hoewel ook hierop enkele uitzonderingen bestaan).
 • De steun bedraagt 10% (of 15% voor mechanisme # 7) van de omzet excl. btw in dezelfde periode van 2019, met minimaal 600 euro en maximaal de volgende bedragen:
  • 7 500 euro voor bedrijven met minder dan 10 werknemers
  • 15 000 euro voor bedrijven met 10 tot 49 werknemers,
  • 40 000 euro voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Het huidige mechanisme # 8 is van toepassing op de maand mei 2021. U hebt tot 8 juli om 20 uur de tijd om uw aanvraag in te dienen via de website van VLAIOInteressant: versie # 9 voor de maand juni zal toegankelijk zijn vanaf 6 juli 2021. 

De verliezen van eind 2020 dekken

En dan is er ook nog het “Globalisatiemechanisme”, dat al eind vorig jaar is aangekondigd. Het is eveneens operationeel sinds 1 april en loopt tot 30 september van dit jaar. De overheid wil hiermee bedrijven ondersteunen die hun omzet met minstens 60% hebben zien dalen en een boekhoudkundig verlies hebben geleden in de laatste drie kwartalen van 2020 (van 1 april tot 31 december 2020). Als ook nog enkele andere voorwaarden vervuld zijn, kan de aanvrager tot 10% van de omzet exclusief btw van 2019 ontvangen.

Relancefondsen

Het Vlaamse Gewest wil ook de financiering van bedrijven op peil houden via zijn investeringsvehikel Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV):

 • Een nieuwe “heropstartlening” staat in de steigers om handelszaken die maandenlang moesten sluiten weer op weg te helpen. Het te ontlenen bedrag zou tussen 10 000 euro en 750 000 euro liggen. Cafés en restaurants kunnen met de lening bijvoorbeeld goederen aankopen en leveranciers betalen. De looptijd bedraagt twee jaar (voor leningen tot 50 000 euro) of drie jaar (meer dan 50 000 euro). Terugbetalen hoeft pas vanaf 12 maanden na het afsluiten van de overeenkomst. De overheid werkt nog volop aan de voorbereiding van deze formule.
 • Er is nog een andere cashflowmaatregel: een specifieke lening om uw handelshuur te betalen. Begin januari werd deze steunmaatregel uitgebreid en versoepeld: het aantal maanden huur neemt toe van 2 tot 4 en het maximumbedrag stijgt tot 60 000 euro. Aan te vragen tot 1 juli 2021.
 • Het bedrag van de bestaande Winwinlening kan nu oplopen tot 300 000 euro per bedrijf en tot 75 000 euro per investeerder. Burgers die bereid zijn hun spaargeld ter beschikking te stellen van bedrijven kunnen rekenen op een fiscale bonus. Binnenkort komt er bovendien een ander instrument, met dezelfde gecumuleerde plafonds: het “Vriendenaandeel”.
 • En niet te vergeten: in een aantal gevallen komt er uitstel van terugbetaling en gelden er ”crisis”-waarborgregelingen.

Er is nog meer!

Het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt nog steeds een ruime waaier aan subsidies. Die zijn nuttig om uw activiteiten te heroriënteren, uw export aan te zwengelen of nieuwe internationale markten te verkennen. Sommige steunmaatregelen in het kader van het “Corona Exit-plan” zijn van beperkte duur, maar de meeste zijn wel verlengd tot midden 2021

Ten slotte vermelden we nog maatregelen voor specifieke sectoren. Bedrijven uit de cultuursector kunnen bijvoorbeeld tot 15 november 2021 een renteloze lening van 5 000 tot 250 000 euro aanvragen. Het doel is natuurlijk om ze uit de crisis te helpen! Bedrijven kunnen ook hulp krijgen voor hun strategische omschakeling, in de vorm van een percentage op het geïnvesteerde bedrag (geldig tot 1 november).

De organisatoren van evenementen konden rekenen op een voorschot voor de evenementen die ze in 2021 organiseren, maar deze maatregel werd begin mei afgesloten.

Meer soepelheid …

Het Gewest besloot ook om bepaalde fiscale verplichtingen opnieuw draaglijker te maken. Zo werd de betaling van de onroerende voorheffing tot 30 april van dit jaar uitgesteld. Ook voor de betaling van een hele reeks andere fiscale formaliteiten voor vennootschappen krijgt u wat ademruimte. En ten slotte werden de termijnen om te voldoen aan alle voorwaarden voor de subsidies versoepeld.

U kunt terecht bij één enkel aanspreekpunt in Vlaanderen: de  website van VLAIO en het nummer 0800.20.555 als u nog vragen hebt.

Opgelet: Deze publicatie is een algemene presentatie van de steunmaatregelen die door de verschillende overheidsinstanties zijn genomen in het kader van de crisis als gevolg van het coronavirus, gebaseerd op de beschikbare informatie. Het is geen persoonlijk advies. De maatregelen kunnen veranderen of een andere reikwijdte hebben, afhankelijk van de interpretatie van de autoriteiten. Aarzel niet om persoonlijk advies in te winnen bij instellingen of professionals die gespecialiseerd zijn in de gebieden die voor u relevant zijn. 

Hoe uw kasmiddelen beheren?

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?