Welke steun helpt Vlaamse bedrijven door de coronacrisis?

Update 19/04/21

Hoe helpt Vlaanderen de bedrijven in coronatijd?

Covid-19 blijft KMO’s en zelfstandigen parten spelen. De maatregelen van de federale en gewestelijke overheden loodsen bedrijven door de crisis. Waarop hebt u recht in Vlaanderen?

Voelt u de impact van de gezondheidscrisis? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de gewestelijke steunmaatregelen. Hoewel bepaalde specifieke regelingen niet langer beschikbaar zijn, blijft de Vlaamse regering nieuwe steunmaatregelen uitwerken in het kader van een gewestelijk relanceplan. De volgende mechanismen zijn nog steeds van kracht in het Vlaamse Gewest.

Vaste kosten dekken met het beschermingsmechanisme

Om bedrijven te ondersteunen die schade ondervinden van de tweede golf van de coronapandemie werd eerder het “Vlaams beschermingsmechanisme #1” opnieuw opgestart. Het doel bleef hetzelfde: de “verliezen” dekken van bedrijven die moesten sluiten (geen bewijsstukken vereist) of hun omzet tussen 1 oktober en 15 november 2020 (#2) of van 16 november tot 31 december 2020 (#3) minstens 60% lager zagen uitvallen dan het jaar voordien.

Omdat de termijnen van deze maatregelen (#2 en #3) verstreken zijn, lanceert het Gewest versies #4 en #5 van het beschermingsmechanisme. De voorwaarden en werking zijn vergelijkbaar, met een periode die loopt van 1 januari 2021 tot 28 februari 2021, terwijl de omzetdaling nog steeds 60% moet bedragen om in aanmerking te komen. De uitzondering voor bedrijven die gedwongen zijn om te sluiten (zoals de horeca) blijft ook geldig: zij moeten niets bewijzen (hoewel ook hierop enkele uitzonderingen bestaan).

U kunt geen beroep meer doen op maatregel #4 voor januari, maar wel nog tot 30 april steun aanvragen voor de maand februari (de maatregel werd met 2 weken verlengd). Dien uw aanvraag in via de VLAIO-website.

In de huidige omstandigheden komt er zeker een vervolg, maatregel #6 en #7, voor de maanden maart en april van dit jaar. Wel even opletten: de referentieperiode is 2019 en niet 2020 (en dat is logisch, want misschien had de overheid u in maart 2020 al verplicht om te sluiten).

  • Voor maatregel #6 moet u uw aanvraag indienen tussen 16 april en 15 mei.
  • En maatregel #7? Daarvoor hebt u de tijd tussen 3 mei en 15 juni. Er is één verschil: de steun stijgt tot 15% van uw omzet van april 2019.

En dan is er ook nog het “Globalisatiemechanisme”, dat al eind vorig jaar is aangekondigd. Het is eveneens operationeel sinds 1 april en loopt tot 30 september van dit jaar. De overheid wil hiermee bedrijven ondersteunen die hun omzet met minstens 60% hebben zien dalen en een boekhoudkundig verlies hebben geleden in de laatste drie kwartalen van 2020 (van 1 april tot 31 december 2020). Als ook nog enkele andere voorwaarden vervuld zijn, kan de aanvrager tot 10% van de omzet exclusief btw van 2019 ontvangen.

Relancefondsen

Het Vlaamse Gewest wil ook de financiering van bedrijven op peil houden via zijn investeringsvehikel Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV):

  • Een nieuwe “heropstartlening” staat in de steigers om handelszaken die maandenlang moesten sluiten weer op weg te helpen. Het te ontlenen bedrag zou tussen 10 000 euro en 750 000 euro liggen. Cafés en restaurants kunnen met de lening bijvoorbeeld goederen aankopen en leveranciers betalen. De looptijd bedraagt twee jaar (voor leningen tot 50 000 euro) of drie jaar (meer dan 50 000 euro). Terugbetalen hoeft pas vanaf 12 maanden na het afsluiten van de overeenkomst. De overheid werkt nog volop aan de voorbereiding van deze formule.
  • Er is nog een andere cashflowmaatregel: een specifieke lening om uw handelshuur te betalen. Begin januari werd deze steunmaatregel uitgebreid en versoepeld: het aantal maanden huur neemt toe van 2 tot 4 en het maximumbedrag stijgt tot 60 000 euro. Aan te vragen tot 1 juli 2021.
  • Het bedrag van de bestaande Winwinlening kan nu oplopen tot 300 000 euro per bedrijf en tot 75 000 euro per investeerder. Burgers die bereid zijn hun spaargeld ter beschikking te stellen van bedrijven kunnen rekenen op een fiscale bonus. Binnenkort komt er bovendien een ander instrument, met dezelfde gecumuleerde plafonds: het “Vriendenaandeel”.
  • En niet te vergeten: in een aantal gevallen komt er uitstel van terugbetaling en gelden er ”crisis”-waarborgregelingen.

Er is nog meer!

Het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt nog steeds een ruime waaier aan subsidies. Die zijn nuttig om uw activiteiten te heroriënteren, uw export aan te zwengelen of nieuwe internationale markten te verkennen. Sommige steunmaatregelen in het kader van het “Corona Exit-plan” zijn van beperkte duur, maar de meeste zijn wel verlengd tot midden 2021

Ten slotte vermelden we nog maatregelen voor specifieke sectoren, zoals cultuur, toerisme en evenementen. Ook voor deze sectoren werd de ondersteuning verlengd tot mei 2021. De organisatoren van evenementen kunnen rekenen op een voorschot voor de evenementen die ze in 2021 organiseren. Ze kunnen hun aanvraag indienen tot 3 mei voor evenementen die in het tweede semester van 2021 zullen plaatsvinden.

Meer soepelheid …

Het Gewest besloot ook om bepaalde fiscale verplichtingen opnieuw draaglijker te maken. Zo werd de betaling van de onroerende voorheffing tot 30 april van dit jaar uitgesteld. Ook voor de betaling van een hele reeks andere fiscale formaliteiten voor vennootschappen krijgt u wat ademruimte. En ten slotte werden de termijnen om te voldoen aan alle voorwaarden voor de subsidies versoepeld.

U kunt terecht bij één enkel aanspreekpunt in Vlaanderen: de  website van VLAIO en het nummer 0800.20.555 als u nog vragen hebt.

Hoe uw kasmiddelen beheren?

Ontdek onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?