Steunmaatregelen voor bedrijven in tijden van COVID-19

Update - 27/03/2020

Hoe kunnen Belgische bedrijven en zelfstandigen zich wapenen tegen de gevolgen van het coronavirus voor hun activiteiten?

Hoe kunnen Belgische bedrijven en zelfstandigen zich wapenen tegen de gevolgen van het coronavirus voor hun activiteiten?

De komende weken zullen cruciaal zijn om de huidige gezondheidscrisis in bedwang te houden. Maar we weten ook dat ze ingewikkeld zullen zijn voor de zelfstandigen en bedrijfsleiders onder onze klanten. Advies en nabijheid maken deel uit van onze engagementen en daarom stelt Beobank extra begeleiding voor aan haar professionele klanten van wie de activiteit geïmpacteerd wordt door de inperkingsmaatregelen.

De federale regering en de deelstaten hebben trouwens al een hele reeks maatregelen geïmplementeerd om de ondernemers te helpen. Hier vindt u alvast een artikel met alle beschikbare maatregelen en de organisaties waarmee u contact kunt opnemen. Dit artikel wordt bijgewerkt naarmate de situatie evolueert.

De maatregelen om ons te beschermen tegen de Covid-19-epidemie hebben gevolgen voor de Belgische bedrijven en zelfstandigen. Op welke overheidssteun mogen zij rekenen?

Veel uitleg en context is er ondertussen al niet meer nodig: iedereen beseft de impact van de coronaviruspandemie op onze gezondheid en veiligheid. Eind vorige week nam de Nationale Veiligheidsraad drastische maatregelen: alle bars, cafés en restaurants moeten sluiten en “niet-onmisbare” winkels mogen maar beperkt openblijven. Deze maatregelen zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de omzet van veel bedrijven en zelfstandigen in ons land. Als compensatie werden onmiddellijk ook een aantal steunmaatregelen genomen. Welke?

Federaal: tijdelijke werkloosheid en spreiding van bepaalde betalingen

Bedrijven die wegens het coronavirus betalingsmoeilijkheden ondervinden, kunnen spreiding van betaling aanvragen voor de btw, bedrijfsvoorheffing en belastingen. Onder bepaalde voorwaarden is ook een speciale regeling voor de betaling van de sociale bijdragen mogelijk. Getroffen bedrijven kunnen ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze maatregel geldt zowel voor arbeiders als bedienden. Belangrijkste voorwaarde: de link met de epidemie moet duidelijk aangetoond worden.

Hoe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen?

Tijdelijke werkloosheid voor je medewerkers aanvragen doe je als volgt: log in op de website van de Sociale Zekerheid (of registreer je eerst via CSAM) en dien een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in via de blauwe knop. Tegelijk moet je die aanvraag meedelen aan de RVA. Vermeld daarin duidelijk:

 • de begindatum van je situatie van overmacht,
 • de term “CORONAVIRUS” als reden van de overmacht, alsook “LOCKDOWN” als een beslissing van de overheden je heeft verplicht om te sluiten,
 • de duur van de geplande werkloosheid (uiterlijk tot 30/06/2020). De uiterste datum bij een lockdown is voorlopig bepaald op 3 april 2020,
 • de voornaam, de naam en het INSZ-nummer van alle betrokken werknemers.

Als je vragen hebt, bel je de RVA op 02 515 44 44 of neem je contact op met je sociaal secretariaat.

Federale maatregelen voor zelfstandigen

Ook de zelfstandigen in ons land kunnen met onmiddellijke ingang een beroep doen op steunmaatregelen als zij gebukt gaan onder de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen hun sociale verzekeringsfonds vragen om hun voorlopige bijdragen voor 2020 te verlagen, uit te stellen of kwijt te schelden. Zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteiten stop te zetten, komen in aanmerking voor een vervangingsinkomen in het kader van het overbruggingsrecht. Ook dit dienen zij via hun sociale verzekeringsfonds aan te vragen. Bovendien heeft het parlement een uitzonderlijke provisie van een miljard euro goedgekeurd, onder andere om onmisbare maatregelen te nemen die werknemers, bedrijven en zelfstandigen moeten helpen om de gezondheidscrisis heelhuids door te komen. Indien nodig kan dit bedrag nog verhoogd worden.

Raadpleeg ook de website van het RSVZ die uitlegt hoe u gebruik kunt maken van de verschillende maatregelen.

Gewesten: premies, kredieten en crisisfonds


Ook de Gewesten doen hun duit in het zakje.

Vlaanderen heeft een bedrag van 100 miljoen euro uitgetrokken, zodat de Participatiemaatschappij Vlaanderen overbruggingskredieten kan verlenen, zelfs als het gaat om reeds bestaande schulden. Handelszaken die moeten sluiten (cafés, bars, winkels, marktkramers, …) ontvangen een premie van 4.000 euro. Bedrijven met verscheidene vestigingen kunnen tot vijf premies aanvragen. Ook horecazaken met een afhaaldienst mogen zo’n premie aanvragen. Het Gewest zal ook soepeler omspringen met de termijnen van de verleende subsidies. Tijdelijk werkloze werknemers met woonplaats in Vlaanderen hoeven tijdelijk hun water-, gas- en elektriciteitsrekeningen niet te betalen. Het Gewest heeft hiervoor 20 miljoen euro uitgetrokken.

De Brusselse regering keurde gisteren een pakket steunmaatregelen goed voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor een totaal budget van ruim 150 miljoen euro! Eénmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren: Horeca; reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten; kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen; recreatie- en sportactiviteiten. Eénmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken.

 • Kwijtschelding van de city taks voor het eerste semester van 2020;  
 • Toekenning via het Brussels Waarborgfonds van overheidsgaranties op bankleningen voor sterk getroffen bedrijven 
 • Toekenning door finance&invest.brussels van leningen tegen een verlaagde intrestvoet aan horecazaken (met meer dan 50 personeelsleden) en aan de kernleveranciers van de horecasector;
 • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;
 • Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels.

Bedrijven in moeilijkheden kunnen rekenen op extra begeleiding door het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden. Ook het team van het ondernemingsnummer 1819 werd versterkt om alle vragen van bedrijven en zelfstandigen te beantwoorden. Meer info op 1819.brussels.

Het volledige overzicht van de steunmaatregelen van diverse overheden vindt u op de website van Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de website van VOKA

In Wallonië bieden SOWALFIN, SRIW en SOGEPA diverse garanties aan bedrijven met cashflow-problemen. De Waalse regering kondigde op woensdag 25 maart aan dat bedrijven en zelfstandigen met minder dan 50 werknemers die wegens het coronavirus moeten sluiten of hun activiteiten moeten stopzetten, een belastingvrije forfaitaire vergoeding van 5000 euro zullen ontvangen. Daartoe werd een uitzonderlijk fonds van 233 miljoen euro opgericht. De horeca, reisbureaus, detailhandel maar ook de foorkramers, autocarbedrijven, carwashbedrijven en nog andere activiteitssectoren zouden van de steun kunnen genieten. Een online procedure op https://indemnitecovid.wallonie.be/#/ (enkel in het Frans)  laat toe om die steun gemakkelijk aan te vragen. De eerste betalingen zullen vanaf april uitgevoerd kunnen worden. Meer info over deze maatregel is te vinden op https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises (enkel in het frans).

 • Bedrijven die nog gedeeltelijk open mogen blijven ontvangen 2500 euro aan steun.
 • De Waalse regering maakt in totaal een bedrag van 350 miljoen euro vrij om de Waalse economie te ondersteunen.

We nodigen u uit om indien nodig contact op te nemen met uw vertrouwde PRO-adviseur teneinde uw situatie te analyseren en samen de maatregelen te bespreken die u zouden kunnen helpen om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen.

Hoe kunnen we u helpen?