Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Een bedrijf overnemen: laat u goed begeleiden, ook na het akkoord

Follow-up door de bankier

Recht, beheer, notariaat, boekhouding … De overname van een bedrijf bestrijkt heel wat domeinen waar u niet allemaal even goed in thuis bent. Om het overzicht te behouden, werkt u dus het beste samen met professionals. Begeleiding door experts is bijzonder nuttig – van bij het begin van het overnameproces, maar ook nadat het akkoord is getekend.

Bij de overdracht van een bedrijf komt heel wat kennis kijken. De domeinen zijn daarbij zo gevarieerd dat hulp van experts onmisbaar is. Auditors, advocaten en notarissen spelen stuk voor stuk een cruciale rol bij de voorbereiding en de onderhandeling van een overname. Maar ook nadat de documenten zijn getekend, is goed contact met een vaste groep deskundigen warm aanbevolen.

De accountant

Om de onderhandelingen voor te bereiden, is een analyse van de cijfers van het bedrijf door een accountant onmisbaar. Maar niet alleen in deze fase hebt u zijn hulp nodig. Want een overname gaat vaak gepaard met een herpositionering en een nieuw beleid. De overnemer heeft soms heel andere ambities dan de overdragende partij. Nieuwe investeringen of de mogelijkheid om een nieuwe markt te veroveren, zijn zaken die goed moeten worden onderzocht en waar u in de eerste maanden na de overname hard aan moet werken. Dit betekent dat u ook na de ondertekening van het overnameakkoord niet zonder deskundige begeleiding kunt.

De experts en de bankier

Een overnemer die zich voor het eerst aan dit avontuur waagt, weet vaak niet of de eerste stappen die hij als ondernemingshoofd zet de juiste zijn. Daarom is het van belang dat hij mensen om zich heen heeft die hier ervaring mee hebben. De eerste specialist is uiteraard de overdragende partij: die kan tijdens de overgangsperiode richting bieden.

Ook is het de moeite waard om het advies in te winnen van experts op ondernemingsgebied, zoals een kamer van koophandel. Die brengen vaak ondernemers met elkaar in contact. Door u in de eerste maanden bovendien van nabij door uw bankier te laten opvolgen, zorgt u voor een deskundige externe blik. Het kan ook waardevol zijn om contact te blijven houden met bepaalde experts die een rol hebben gespeeld tijdens de voorbereiding van de overname. Denk daarbij aan opvolging door een jurist die nagaat of de met de overdragende partij afgesproken maatregelen worden nageleefd. Zo kan heel wat ergernis worden vermeden.

Het nieuwe team

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar de eerste partners en experts bij wie de overnemer na de overname te rade moet gaan, zijn de kaderleden en de voornaamste partners van de onderneming (de werknemer die als enige weet hoe een bepaalde machine moet worden bediend, bijvoorbeeld). Zij hebben ervaring met het bedrijf en kunnen dus heel wat advies bieden over de realiteit op de werkvloer. De rol van deze experts is van grote waarde tijdens het nemen van de eerste beslissingen. Zorg er daarbij echter wel voor dat de rolverdeling duidelijk blijft.

Samengevat

  • De cijferexperts
  • De overdrager voor de eerste beslissingen
  • Follow-up door de bankier
  • De kaderleden voor de realiteit ter plaatse

Hoe kunnen we u helpen?