Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bij de overdracht van een onderneming is communicatie cruciaal

Overdracht: het belang van de communicatie

Het is zover. U hebt een akkoord bereikt met een overnemer en hoeft de transactie nu alleen nog officieel te maken. Dit is een cruciaal stukje communicatie waar u vanaf het begin van de overdracht bij stil moet staan en dat ook na afloop van de overdracht nog van groot belang blijft.

Het overdrachtscontract is gelezen en getekend. U rondt de overdracht in volledige gemoedsrust af, zeker wetend dat u de juiste keuze hebt gemaakt. Uw familieleden en zakenpartners, uw werknemers en alle andere betrokkenen hebben uw reflectieproces echter niet doorgemaakt. Communicatie is daarom essentieel voor wie een soepele overdracht mogelijk wil maken. Dit betekent dat u hier goed over moet nadenken en vanuit een zeer duidelijke visie te werk moet gaan.

Het overdrachtscontract is gelezen en getekend. U rondt de overdracht in volledige gemoedsrust af, zeker wetend dat u de juiste keuze hebt gemaakt. Uw familieleden en zakenpartners, uw werknemers en alle andere betrokkenen hebben uw reflectieproces echter niet doorgemaakt. Communicatie is daarom essentieel voor wie een soepele overdracht mogelijk wil maken. Dit betekent dat u hier goed over moet nadenken en vanuit een zeer duidelijke visie te werk moet gaan.

Permanent contact met uw familie en zakenpartners

Globaal gesproken communiceert u met 4 groepen personen. De communicatie met uw directe omgeving (familie en zakenpartners) is permanent gaande, gedurende het volledige overdrachtsproces. Zij zijn immers direct betrokken omdat ze uw leven met u delen of omdat ze financieel (en professioneel) bij de onderneming betrokken zijn. Specialisten adviseren daarom in elke fase van het overdrachtsproces in gesprek te gaan met uw directe omgeving, van de diagnostiek tot en met de afronding.

De tweede groep bestaat uit de overnemers. Met hen hebt u uiteraard regelmatig contact, vanaf de verzending van het anonieme profiel aan de diverse potentiële overnemers.

De menselijke kant van de overdracht

Dat er met deze eerste twee groepen wordt gecommuniceerd, is vanzelfsprekend. De andere twee groepen worden echter maar al te vaak vergeten. De derde groep bestaat uit de medewerkers en externe betrokkenen (de boekhouder, de jurist …). Naar het personeel toe zijn er 3 belangrijke momenten in dit proces. Na de diagnostische fase kan het lonend zijn om het management te raadplegen om deze mensen voor te bereiden en hen eventueel te interesseren voor overname. Aan het begin van de voorbereidende fase moet een bekendmakingsvergadering voor het personeel worden georganiseerd om geruchten en onzekerheid te vermijden. Dit is van groot belang. Specialisten adviseren een open houding, liefst met individuele gesprekken. Nadat de overdracht is afgerond, zegt u uw onderneming en uw werknemers gedag. U bent dan niet langer rechtstreeks bij de onderneming betrokken, maar de ondertekening van het overdrachtscontract betekent niet dat u geen verplichtingen meer hebt, vooral wat de garanties, de rentabiliteitsdoelstellingen en de betaling van de verkoopprijs betreft.

Communicatie met het oog op het voortbestaan van de onderneming

Vanuit dezelfde optiek is ook de communicatie richting uw relaties van belang: de klanten, leveranciers en instellingen op wie de overdracht van uw onderneming een impact heeft. Anticiperen is ook hier van cruciale waarde. Zet informele gesprekken op waarmee u hen voorbereidt alvorens de onderhandelingen van start gaan. Het sleutelmoment is uiteraard de aankondiging van de overdracht: op dat moment moet u hen geruststellen voor wat de overnamevoorwaarden betreft. Waar het om belangrijke zakenrelaties gaat, is zo mogelijk een gemeenschappelijke ontmoeting met de overnemer en de relatie aanbevolen. Zo zorgt u voor een soepele overgang.

 

Samengevat

  • Communiceren met uw omgeving

  • Communiceren met de overnemer

  • Communiceren met uw werknemers

  • Communiceren met uw klanten, leveranciers enz.

Hoe kunnen we u helpen?