Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Financiële steun bij tegenslagen

Het overbruggingsrecht

Het leven van een zelfstandige gaat niet altijd over rozen. Het overbruggingsrecht helpt je door zware periodes heen, met een financiële opkikker voor als je het niet meer ziet zitten.

Om te beginnen: wat is het “overbruggingsrecht”? Het betreft een uitkering voor zelfstandigen die om een specifieke reden hun activiteiten moeten stopzetten. Bekijk het als een tijdelijke reddingsboei om het hoofd boven water te houden. Het kan gebeuren dat een van je grootste klanten plots afhaakt of dat een brand je winkel vernielt. Je zit dan sneller in de problemen dan je voor mogelijk houdt. Het overbruggingsrecht is een maandelijkse uikering om het vol te houden.

Vier situaties

Het stelsel werd de laatste jaren bijgewerkt en uitgebreid. Het steunt op vier grote “pijlers” (of voorvallen) die toegang kunnen geven tot het overbruggingsrecht:

  • een gedwongen onderbreking (tijdelijk of definitief) door externe omstandigheden, zoals een natuurramp, brand, allergie die met je werk te maken heeft;
  • financiële problemen die je verplichten om je activiteiten officieel stop te zetten;
  • of de stopzetting van je activiteiten binnen drie jaar na een collectieve schuldenregeling;
  • een faillissement, persoonlijk of van de vennootschap waarin je zaakvoerder bent.

Welbepaalde voorwaarden

De overheid heeft strikt omschreven wie in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht. Om te beginnen moet je in de loop van de voorbije vier jaar minstens vier kwartalen bijdragen hebben betaald (als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e)). Nog een voorwaarde: je kunt er geen gebruik van maken als je je beroepsactiviteit voortzet of als je vanaf de eerste dag van de stopzetting van je activiteiten recht hebt op een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioen of uitkering van een ziekte- en invaliditeitsverzekering). En bij elke “pijler” horen eigen beperkingen …

Meer dan financiële steun

Als je in aanmerking komt voor dit steunmechanisme, dan mag je rekenen op een maandelijkse financiële uitkering van 1 266,37 euro (als alleenstaande) of 1 582,46 euro (met gezinslast), maximaal gedurende 12 opeenvolgende maanden … En er is nog meer: je behoudt je recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging, gezinsbijslag en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Je hoeft in die periode geen sociale bijdragen te betalen, maar je bouwt geen pensioenrechten op. Dit behoud van rechten mag maximaal vier kwartalen duren.

Wat is er nieuw sinds 1juli 2019?

Voortaan hebben zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en helpers toegang tot de vier pijlers van het overbruggingsrecht. De pijler “ongewilde stopzetting van activiteiten” werd uitgebreid tot elke “beslissing van een derde economische actor (…) of door een gebeurtenis (…) die een economische impact heeft”. Denk aan een grote klant die plots een einde maakt aan de samenwerking of openbare werken in de buurt van je winkel. Er is nog meer goed nieuws: sinds deze zomer is de maximale duur van het overbruggingsrecht uitgebreid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om in totaal over je hele loopbaan gedurende 24 maanden te “profiteren” van de financiële steun en gedurende 8 kwartalen van het behoud van je sociale rechten.

Samengevat

  • Wat is het overbruggingsrecht?

  • Vier situaties, financiële steun

  • Voorwaarden die moeten worden nageleefd

  • Nieuw sinds 1 juli

     

Hoe kunnen we u helpen?