Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Even in woelig water terechtgekomen? Kapseizen hoeft niet

Beheer van kasmiddelen

Alle ondernemingen en zeker KMO’s krijgen regelmatig te maken met cashproblemen. Aandachtig blijven is dus de boodschap, om te anticiperen en desnoods snel te reageren.

Je liquide middelen goed beheren is essentieel voor het succes van je KMO. Waakzaamheid is dus geboden. Maar wat zijn de voortekenen van naderend onheil? De oorzaken kunnen zowel binnen het bedrijf als erbuiten liggen. Ze kunnen tijdelijk of structureel van aard zijn. En hoe pak je het aan om je niet te laten verrassen? Gebruik om te beginnen de juiste instrumenten en raadpleeg ze regelmatig. Een tegenslag? Stel een correcte diagnose en reageer snel.

Je bankrekening is niet voldoende

Cash is king, hoor je vaak. Het is de brandstof van je bedrijf. Je hebt dus een instrument nodig om je liquide middelen de hele tijd in het oog te houden. Dat instrument is je cashflowplan. Net als bij de benzinemeter van je auto zie je op elk ogenblik hoeveel “brandstof” er binnenkomt en hoeveel je ervan verbruikt. Het zou bijna dagelijks een reflex moeten zijn om dit instrument te raadplegen. Alleen je bankrekening bekijken is niet voldoende. Je moet ook zeker zijn dat je in de nabije en verre toekomst voldoende middelen zult hebben om je “bestemming” te bereiken.

Je kompas en indicatoren

Een ander onmisbaar instrument is je resultatenrekening. Die laat zien hoe rendabel je activiteiten zijn, als een soort kompas dat aangeeft of je in de juiste richting koerst. Dit onderdeel van de balans toont alle verrichtingen op het ogenblik dat ze plaatsvinden. De resultatenrekening helpt je onder andere om je verkoopvolume (omzet) en winst te bepalen. Beide zijn fundamentele indicatoren voor de gezondheid van je bedrijf: de omzet toont je hoe de motor van je bedrijf draait (je orderboekje) en de winst geeft aan hoeveel je echt verdient en wat je strategie op lange termijn moet zijn.

Even in woelig water? Geen paniek

Je beschikt nu over alle instrumenten en je houdt die ook goed in het oog, maar … plots merk je dat je krap bij kas zit. Vóór je aan de alarmbel trekt, moet je nagaan of de situatie van voorbijgaande aard is of integendeel wijst op een structureel probleem. Wacht een klant abnormaal lang om een grote factuur te betalen? Heb je te maken met onverwachte uitgaven? Gaat een geplande financiering niet door (overheidssteun, bijvoorbeeld)? Dergelijke evenementen doen zich wel eens voor en gaan ook weer voorbij. Toch moet je concrete stappen zetten om te vermijden dat ze chronisch worden: verbeter de betalingstermijnen, onderhandel met je klanten (bijvoorbeeld met een afbetalingsplan), neem de parameters op een realistische manier in je cashflowplan op, hou financieringsmogelijkheden achter de hand voor het geval dat, spreid bepaalde terugkerende grote uitgaven enz.

Structureel deficit? Een grondige aanpak dringt zich op

Als de moeilijkheden blijven aanhouden (enkele maanden) of regelmatig voorkomen (in opeenvolgende boekhoudjaren), dan is het tijd om je zorgen te maken. Wat gebeurt er precies? Van twee dingen één: ofwel verdien je te weinig om je kosten te dekken, ofwel liggen je uitgaven te hoog in verhouding tot je verkoopvolume. Er zijn allerlei oorzaken denkbaar: een gebrek aan bedrijfsmiddelen, een te grote behoefte aan werkkapitaal, te optimistische prognoses bij de start, onvoldoende rekening houden met de weerbarstige praktijk enz. Stuk voor stuk factoren die je marges en de rentabiliteit van je bedrijf aantasten. Reageren is essentieel … Weet je niet waar te beginnen? Roep dan de hulp van specialisten in.

 

Samengevat

  • Het cashflowplan, je beste vriend

  • Je kompas? De resultatenrekening

  • Eénmalig deficit of structureel probleem?

  • In beide gevallen is optreden essentieel

     

Hoe kunnen we u helpen?