Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Huurder in een nieuw of gerenoveerd gebouw? Denk aan de btw!

Huren voor je beroep en btw

Btw toepassen op je huurovereenkomst voor beroepsdoeleinden? Nu kan het! Huurder en verhuurder hebben de keuze: de optionele btw kan het huurbedrag beïnvloeden …

Ga er even bij zitten! Deze kwestie is immers nogal technisch, maar wel interessant.

Het huren van vastgoed voor beroepsdoeleinden was tot nu toe ambtshalve vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je geen belasting op de toegevoegde waarde betaalt op het huurgeld dat je verschuldigd bent aan de eigenaar van je winkel of opslagplaats. Dit basisprincipe blijft gelden, maar sinds 1 januari van dit jaar voert een hervorming een nieuwe mogelijkheid in: je mag nu btw toepassen op je huur voor beroepsdoeleinden.

Waarom is dit positief?

Het basisprincipe van btw-vrijstelling had onder andere een hogere huurprijs van een contract voor beroepsdoeleinden tot gevolg. De eigenaar van het vastgoed had immers wel btw betaald bij de aankoop (van een nieuw gebouw) of bij de renovatie van zijn gebouw. En omdat hij die belasting niet kon aftrekken, probeerde hij ze te recupereren door een hoger huurbedrag te vragen. Vanaf nu mogen huurder en verhuurder er samen voor kiezen om de huurovereenkomst te onderwerpen aan btw en de operatie na verloop van tijd te neutraliseren (via de belasting op het huurgeld).

Welke voorwaarden voor deze nieuwe optie?

Om te beginnen moet het gaan om het huren van een gebouw of een gedeelte ervan (eventueel met bijbehorend terrein) dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden. De nieuwbouw of een renovatie (onder bepaalde strikte voorwaarden) moet dateren van na 1 oktober 2018. Bovendien moet je als huurder je zaak in dit vastgoed vestigen. Als je samen met de verhuurder afspreekt om btw toe te passen, dan geldt dat voor de hele duur van de huurovereenkomst. Wij besparen je nog een hele reeks andere “regels” en zeer technische maatregelen, maar bij één element blijven we toch even stilstaan: de magazijnen en opslagruimten.

Maak ruimte voor de opslagruimte

Tot enkele maanden geleden konden alleen opslagruimten die minstens 90% van de totale oppervlakte van het gebouw innamen aan btw worden onderworpen. Daar was onder andere de logistieke sector in België niet zo blij mee. Het was immers onmogelijk om in hetzelfde gebouw ook een kantoor of een voor het publiek toegankelijke winkel onder te brengen. Maar sinds 1 januari 2019 is de beperking “minimale opslagruimte” versoepeld en op 50% gebracht. Bijgevolg mogen huurder en verhuurder btw toepassen op elk voor beroepsdoeleinden verhuurd gebouw waarvan slechts de helft voor goederenopslag wordt gebruikt. De andere helft mag dus een winkel of kantoor zijn. Dit is een verruiming van de B2B-relaties die geldt voor alle soorten gebouwen (zelfs als ze niet nieuw of gerenoveerd zijn) en zelfs voor reeds lopende huurovereenkomsten.

Besluit?

Het onderwerp is nogal technisch, maar onthou vooral dat je als verhuurder of huurder nu over meer flexibiliteit beschikt om de btw-kwestie van je huurovereenkomst voor beroepsdoeleinden te regelen. Voor veel sectoren in België is dit mooi meegenomen. De hele Belgische economie zou er zelfs positief door worden beïnvloed. Meer weten? Aarzel dan niet om advies te vragen aan je boekhouder.  

Samengevat

  • In welke zin beïnvloedt de optionele btw het huurbedrag?

  • Nieuwe en gerenoveerde gebouwen

  • Het begrip “opslagruimte” uitgebreid voor meer flexibiliteit

  • Een technische kwestie, maar de moeite waard om te volgen …

     

Hoe kunnen we u helpen?