Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Je cashflow zit in een dip en de facturen stapelen zich op: wie betaal je eerst?

Welke schuldeisers krijgen voorrang bij betaling?

Je liquiditeiten gaan door bergen en dalen, maar je schuldeisers zijn niet altijd bereid om te wachten op betere tijden … Proactief optreden beperkt vaak de schade!

Analyseer zorgvuldig de situatie

Je bankrekening staat in het rood. En de facturen blijven maar toestromen … Het is dus duidelijk dat je inkomsten en je behoeften aan beschikbare middelen niet echt op elkaar afgestemd zijn. Misschien wacht je op de betaling van een grote opdracht door een van je klanten, zodat je al je uitgaven kunt betalen. Maar ondertussen kloppen je schuldeisers steeds harder op de deur. Zo’n tijdelijk onevenwicht kan nadelig zijn. Wees gerust: je hoeft niet bij de pakken te blijven zitten. Waar begin je mee? Stel om te beginnen een lijst op met al je openstaande en nog te verwachten schulden, met het bedrag, de vervaldatum en de naam van de schuldeiser. Heb je een aanmaning gekregen? Vermeld die ook. Extra kosten bij laattijdige betaling? Niet vergeten. In de volgende stap bepaal je je prioriteiten.

Fiscale en sociale schulden krijgen voorrang

De fiscale administratie werkt klokvast. Belastingen en btw mag je nooit laten wachten! De rekening wordt anders snel veel zwaarder. Als je de vervaldatums niet respecteert, krijg je te maken met een lawine aan boetes, vermeerderingen en verwijlinteresten. Je schulden bij de staat lopen zienderogen op en de put wordt alsmaar dieper. Dat sneeuwbaleffect moet je absoluut vermijden. Maar hoe doe je dat? Vooral door geen struisvogelpolitiek te bedrijven! Aangezien je de vervaldatums van de administratie kent, neem je - op voorhand - contact op om te onderhandelen over betalingsfaciliteiten. Sommige boetes kun je niet vermijden, maar je beperkt wel de schade. Heb je personeel in dienst? Volg dan dezelfde procedure bij de RSZ. Je kwartaalbijdragen voor de sociale zekerheid? Ook daar moet je proactief optreden om te vermijden dat je sociale verzekeringskas 3% per kwartaal toevoegt (bovenop een vermeerdering met 7%).

Een afbetalingsplan? Zo regel je dat!

Bij de fiscus betalingsfaciliteiten aanvragen kan op 3 manieren:

Voor de RSZ vul je op de portal van de sociale zekerheid een aanvraagformulier in. Vervolgens moet je toelichten waarom je die aanvraag indient. Probeer niet het onmogelijke te bereiken. Wees redelijk en realistisch in je voorstel van afbetalingsplan. Voor je sociale bijdragen neem je rechtstreeks contact op met je sociale verzekeringsfonds.

Leg je strategische schuldeisers in de watten

Als je fiscale en sociale schulden geregeld zijn, heb je er alle belang bij om je te concentreren op bepaalde prioritaire partners of leveranciers. Wie moet je als prioritair beschouwen? Al wie de continuïteit van je activiteiten in het gedrang zou kunnen brengen. Want hoe hou je je soepbar aan de gang als je je groenteleverancier niet betaalt? Die moet dus bovenaan het lijstje staan. Hetzelfde geldt voor je handelshuurcontract, je stroomleverancier en je bankkredieten. Zijn je financiën hiervoor toereikend? Geef ze dan voorrang bij je betalingen. Kom je geld te kort? Neem dan contact op met je partners en bespreek met hen hoe jullie samen uit deze tijdelijk moeilijke situatie geraken. Eventueel met een extra betalingstermijn of een spreiding van de betalingen. Een tegenprestatie kan helpen om een akkoord te vinden. Door initiatief te nemen toon je in elk geval dat je een goede relatie op prijs stelt. Dat is essentieel om je partners gerust te stellen en een duurzame commerciële relatie te behouden.

Trek de juiste conclusies!

Even terug naar het begin van dit verhaal: elke ondernemer zit financieel wel eens in een dip. Alleen als dat een gewoonte wordt, moeten er knipperlichten gaan branden. Want ooit kom je misschien niet meer boven water … Als je cashpositie regelmatig de dieperik in gaat, is het tijd om een volledige balans van je situatie op te maken. En maatregelen te treffen. Probeer je klanten er bijvoorbeeld van te overtuigen om je sneller te betalen. Of ga op “jacht” naar slechte betalers. Hang je misschien te sterk af van één grote klant? Neem bij deze gelegenheid ook je kostenstructuur onder de loep of ga na of je je prijzen niet moet verhogen, omdat je winstmarge te klein is. Hoe je conclusie ook luidt, denk eraan dat “een probleem zonder oplossing alleen een slecht begrepen probleem is”.

 

 Kies altijd de minst erge van twee kwalen - Aristoteles

Samengevat

  • Gaan je rekeningen in het rood? Groeit de stapel facturen aan? Maak een stand van zaken op!

  • Bepaal de prioriteiten voor je betalingen … Wat eerst? Je fiscale en sociale schulden.

  • Denk vervolgens aan je strategische partners.

  • Vergewis je ervan dat het wel degelijk om tijdelijke betalingsmoeilijkheden gaat.

Hoe kunnen we u helpen?