Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Opnieuw “coronawerkloosheid” voor alle bedrijven

Uw leidraad in de doolhof van de “coronawerkloosheid"

Een versoepelde vorm van de tijdelijke “coronawerkloosheid” is nu opnieuw toegankelijk voor alle bedrijven om de sociaal-economische schade van de tweede covid-19-golf zoveel mogelijk te beperken.

Jammer genoeg blijft covid-19 lelijk huishouden. De overheid neemt allerlei maatregelen om bedrijven die hun werknemers noodgedwongen op non-actief moeten zetten te ondersteunen. Van maart tot augustus volgden ze elkaar zo snel op, dat ondernemers soms moeite hebben om te volgen.  Eerst werd er een formule van versoepelde tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Daarna werd die beperkt tot KMO’s die voorkomen op een lijst van “uitzonderlijk hard getroffen” sectoren en bedrijven die in het tweede kwartaal van 2020 met minstens 20% tijdelijke werkloosheid kampten. En wegens de tweede coronagolf van vorige herfst wordt het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke “coronawerkloosheid” nu opnieuw uitgebreid tot alle bedrijven. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste elementen.

Tot maart 2021

Dat de situatie kritiek is, blijkt uit het feit dat de regering deze werkloosheidsmaatregel openstelt voor werkgevers uit alle sectoren, voor de periode van 1 oktober van vorig jaar tot 31 maart van dit jaar. Hoewel de maatregel begin november werd ingevoerd, geldt hij met terugwerkende kracht, zodat de RVA bepaalde dossiers van oktober nog kan vlottrekken. Had u in september economische werkloosheid ingevoerd, omdat u niet voorkwam op de lijst van “uitzonderlijk hard getroffen” sectoren? Dan kunt u nu opnieuw “coronawerkloosheid” invoeren. Belangrijk: de maatregel geldt ook voor specifieke gevallen van afwezigheid van uw werknemers:

  • Als uw werknemer (of zijn kind) in quarantaine moet gaan. Hou het attest bij voor een eventuele RVA-controle;
  • Als de school of crèche waar het kind van uw werknemer naartoe gaat, gesloten is wegens de coronapandemie.

Minimale formaliteiten

Waarom is dit speciaal werkloosheidsstelsel zo interessant? Omdat het eenvoudig en soepel is, voor u en uw werknemers. Wat dient u concreet te doen?

  • U moet alleen een maandelijkse aangifte van de werkloosheidsdagen van uw werknemer indienen (ASR Scenario 5). Vergeet niet te vermelden dat de reden “overmacht wegens het coronavirus” is. Alles verloopt online en u bent vrijgesteld van alle andere klassieke formaliteiten;
  • En uw personeel? Uw werknemers moeten (één keer) een uitkeringsaanvraag indienen. Hun uitkering bedraagt 70% van hun loon (met een plafond van 2 750 euro maandelijks) en de bedrijfsvoorheffing wordt met 15% verminderd. Bovendien ontvangen ze elke dag 5,63 euro.

En de andere stelsels?

U kunt nog altijd een beroep doen op de meer “klassieke” formules van tijdelijke werkloosheid. Het betreft onder andere tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders (een stelsel waarvan de wettelijke opschortingstermijn aanzienlijk werd verlengd) en voor bedienden (voor zover de gewone voorwaarden worden nageleefd). Het overgangsstelsel wegens “werkgebrek” voor bedienden was geldig tot 31 december 2020. Voor 2021 tasten we nog in het duister. Maar als de werkloosheid in uw bedrijf veroorzaakt wordt door covid-19, hebt u er hoe dan ook alle belang bij om gebruik te maken van de versoepelde formule.

Vergeet ten slotte niet dat deze maatregelen nog andere sociale gevolgen kunnen hebben. Aarzel dus niet om hulp en ondersteuning in te roepen!

Houd er rekening mee dat deze maatregelen nog kunnen veranderen naarmate de situatie rond het coronavirus zich verder ontwikkelt.

Maak een afspraak

Een Beobank PRO-adviseur zal u met plezier helpen

Laten we praten!

Hoe kunnen we u helpen?