Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Tast het coronavirus ook de eindejaarspremie aan?

Telt covid-19-werkloosheid mee voor de 13e maand?

Heeft het coronavirus u verplicht om uw werknemers tijdelijk werkloos te maken? Misschien heeft dit gevolgen voor de berekening van hun eindejaarspremie. Een woordje uitleg.

Veel werknemers kijken uit naar de maand december, want dan ontvangen ze een extraatje: hun “dertiende maand”. De benaming “eindejaarspremie” past eigenlijk beter, want het bedrag stemt niet altijd overeen met een bruto maandloon. Sommige werkgevers betalen een percentage van het loon, anderen een forfaitair bedrag. Meestal maken ze die keuze trouwens niet zelf, maar volgen ze een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sector- of ondernemingsniveau. Deze overeenkomst bepaalt wat u minimaal moet betalen … maar het mag natuurlijk altijd iets meer zijn!

Tellen periodes van afwezigheid mee?

Het bedrag van de eindejaarspremie is dus afhankelijk van de sector, maar ook van de anciënniteit en het aantal gewerkte dagen van werknemers. Wie een tijdje niet heeft gewerkt, ziet zijn premie in dezelfde mate “wegsmelten”. Tenzij het om een periode gaat die is gelijkgesteld met werken, zoals vakantie, bevallingsverlof, enz. Bovendien ligt er een aanzienlijk verschil tussen het bruto- en nettobedrag, want de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen worden afgehouden van de eindejaarspremie. En hoe zit het met de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona?

Heeft covid-19 invloed?

Wordt de verplichte tijdelijke werkloosheid wegens covid-19 gelijkgesteld met werken? Jawel, besliste de regering al eerder, maar alleen voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni. Wat later heeft ze die periode van gelijkstelling uitgebreid tot 31 augustus 2020. En nu de besmettingen opnieuw pieken, ziet het ernaar uit dat er een nieuwe verlenging tot eind dit jaar aankomt. Toch is het nog opletten, want de gelijkstelling gaat over … het recht op jaarlijkse vakantie en de berekening van het vakantiegeld. En de eindejaarspremie dan?

Niet iedereen zit in hetzelfde schuitje

Sommige sectoren passen de gelijkstelling ook toe op de 13e maand. De dagen “corona-werkloosheid” tellen in deze sectoren dus mee om de eindejaarspremie te berekenen. Maar dit is geen algemene verplichting. Hoe weet u dan hoe u de 13e maand moet berekenen? Raadpleeg het paritair comité (PC) van uw onderneming om na te gaan of de periode van verplichte afwezigheid voor uw medewerkers al dan niet meetelt.

De dertiende maand financieren

Voor de uitbetaling van de 13e maand (en volgend jaar het vakantiegeld) moet u natuurlijk over voldoende liquide middelen beschikken. Kan uw cashflow dit aan? Dezelfde bedenking geldt ook voor uw andere belangrijke en periodieke cashuitgaven. Maak dus een cashflowplan, leg een buffer aan of neem contact op met uw bank. De financiering van deze uitgaven is immers een eenvoudige oplossing met veel voordelen: uw cashpositie blijft intact en u kunt de interesten fiscaal aftrekken.

Maak een afspraak

Een Beobank Pro-adviseur zal u met plezier helpen

Laten we praten!

Hoe kunnen we u helpen?