Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Freelancer? Zo bepaal je professioneel je tarief

In 4 stappen naar de juiste prijs

Klanten tonen belangstelling voor de diensten die je aanbiedt, maar hoeveel mag je aanrekenen? Pin je niet blindelings vast op een prijs en stel jezelf de juiste vragen …

Time is money … Die waarheid geldt dubbel voor een zelfstandige. Even grondig nadenken vóór je je tarief bepaalt, is dus zeker aan de orde. Je inkomsten moeten immers voldoende zijn om al je uitgaven te dekken, periodes dat je niet werkt (vakantie enz.) te overbruggen en de toekomst van je activiteiten te verzekeren (groei, latere investeringen, pensioen enz.). De vraag luidt dus: hoe haal je genoeg rentabiliteit en blijf je toch concurrerend? Of: welk aanvaardbaar en evenwichtig tarief biedt ruimte voor je ambities? Een antwoord in vier stappen …

Stap 1: wie ben jij?

Om te weten hoeveel je mag vragen, moet je weten hoeveel je “waard” bent. Over hoeveel expertise en competenties beschik je? Heb je ervaring? De antwoorden op beide vragen beïnvloeden je tarief. Misschien moet je onderaan de ladder beginnen. Maar zelfs als je een starter bent, hebben je klanten gewoonlijk meer belangstelling voor kwaliteitsvolle en originele diensten dan voor je aantal jaren ervaring. Je hebt er dus alle belang bij om je beste “creaties” aan te prijzen. Een flinke dosis eerlijkheid duurt ook hier het langste, maar jezelf onderschatten is nergens voor nodig. Je hebt vooral een klare kijk op je toegevoegde waarde nodig.

Stap 2: hoeveel geld heb je nodig?

Bij deze oefening bepaal je voor hoeveel je jaarlijks moet factureren om (minimaal) al je uitgaven te dekken en een voldoende netto-inkomen over te houden. Geen eenvoudige opgave … Aarzel dus niet om een boekhouder om raad te vragen. Hou met alles rekening: belastingen, sociale bijdragen, kosten in verband met je activiteiten, verzekeringen, communicatie, reizen, boekhouding enz. Bouw voldoende marge in, vooral om af en toe vakantie te nemen en rekening te houden met onverwachte situaties. Door zo te werk te gaan, kan je ook je maandelijkse (of zelfs dagelijkse) financiële behoeften incalculeren.

Stap 3: wat zegt de markt?

Voldoende en correcte informatie is een absolute voorwaarde om je tarief te bepalen. Hoeveel vragen je conculega’s? Hoeveel is je klant bereid om uit te geven? Gewoon rondvragen levert je waarschijnlijk geen nauwkeurig totaalbeeld op, maar wel een idee van de bedragen waarop je aanspraak mag maken. Nuttige informatiebronnen zijn professionals in jouw branche, beroepsorganisaties of gespecialiseerde websites. Onhou dat je tarief varieert afhankelijk van de taak die je uitvoert en dat je erover moet kunnen onderhandelen met een klant. Daarom is een prijsvork soms handig: je hebt een houvast en blijft toch flexibel.

Stap  4: welke andere criteria zijn belangrijk?

Nu je bijna zover bent om je prijs te bepalen, moet je nog beslissen of je per prestatie factureert, per project of op basis van andere elementen (vertalers factureren bijvoorbeeld per regel of woord en journalisten per karakter of woord). Alles hangt van je sector af. Ook een combinatie van verscheidene methodes afhankelijk van de geleverde dienst of aangepast aan je prospect is mogelijk. Andere criteria die kunnen meespelen, zijn het type klant (nieuwe, éénmalige, trouwe klant enz.), de complexiteit of specifieke kenmerken van een project, de termijn enz.

De juiste prijs blijft het doel

Je bepaalt je prijs in alle vrijheid, maar een goed evenwicht moet altijd vooropstaan. Ben je te gulzig? Dan vluchten je klanten misschien weg. Maar een te lage prijs geeft een verkeerd signaal aan een prospect. Vergeet niet dat de prijs slechts één (weliswaar belangrijk) element is in de relatie met je klanten. Nog een tip: onderschat je onderhandelingscapaciteiten niet. Vooral omdat in sommige gevallen de klant een tarief “oplegt”. Ga niet akkoord met een aanbod dat je te laag lijkt. Durf discussiëren over de prijs!

Last but not least: zoals alles in deze wereld evolueren ook de prijzen. Pas je tarief daarom regelmatig aan.

 

Samengevat

  • Maak een balans op van je diensten en je profiel

  • Zet je uitgaven en netto-inkomsten op een rijtje

  • Win informatie in over marktconforme prijzen

  • Pas je tarief aan een reeks belangrijke criteria aan

 

Hoe kunnen we u helpen?