Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

extra

Extra World Mastercard

 • De kredietkaart die kortingen en verzekeringen biedt!

information

Gezien sociale afstandsmaatregelen kan de verwerking van uw aanvraag volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten.

Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 2.500 €. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49 % (variabele actuariële debetrentevoet: 12,06 %) met een jaarlijkse bijdrage van 5 €.

Na 3 maanden krijgt u een korting van 1% op uw aankopen1 tot en met 100€ en 0,5% op aankopen voor een bedrag groter dan 100€.      In België en de rest van de wereld. Deze korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het rekeninguittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt.

 

 

 

1 Alleen geldig voor uw aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening). Maximum 100€ terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet. Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

Met uw Beobank Extra World Mastercard beschikt u automatisch over deze exclusieve verzekeringen voor meer veiligheid1. Zonder extra kosten!

Aankoopverzekering

Als u uw aankopen met uw Beobank kredietkaart regelt, zijn die verzekerd bij gekwalificeerde diefstal of accidentele schade.

De Aankoopverzekering dekt uw aankopenvan minimum 50 euro die u met uw kaart betaalt, zowel in België als in het buitenland

 • in geval van diefstal met inbraak of geweld of accidentele schade
 • gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum
 • tot 3.000 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Aankoopverzekering

Beste prijs

Ergens anders goedkoper? Dan wordt het prijsverschil u terugbetaald

Betaalt u een product van minimum 50 euro met uw kredietkaart en u ziet het binnen de 15 dagen goedkoper in een andere Belgische winkel (prijsverschil van meer dan 50 euro), uitgezonderd artikels aangeboden tijdens koopjes of uitverkoop?

De verzekering Beste prijs:

 • betaalt u het prijsverschil terug
 • tot 1.500 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Beste prijs

Verlengde garantie

Eén jaar bijkomende garantie op elektronische, elektrische en informatica-apparaten

U krijgt een verlenging van één jaar op de oorspronkelijke garantie (bovenop de 2 jaar garantie van de fabrikant) op een hele reeks huishoudapparaten (‘witgoed’),elektronische audio- en videoapparaten (‘bruingoed’) en informatica-apparaten voor privé-gebruik (‘grijsgoed').

De verzekering Verlengde garantie dekt:

 • apparaten van minimum 50 euro die u in een winkel in België koopt en met uw Beobank kredietkaart betaalt
 • tot 2.000 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Verlengde garantie

Veilig online

Met uw Beobank kredietkaart shopt u veilig van achter uw pc, tablet of smartphone, zowel in België als in het buitenland

Bij niet-levering van of schade aan een via een webshop (maar niet via een veilingwebsite) uit de EU of de VS nieuw aangekocht goed ter waarde van minimum 50 euro, neemt de verzekeraar contact op met de verkoper om een bevredigende oplossing te vinden.

De verzekering Veilig online is van kracht:

 • als er geen oplossing wordt gevonden
 • tot 1.250 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Veilig online

Download hier de Algemene voorwaarden van de verzekeringen die bij de Beobank Extra World Mastercard horen

We veranderen van verzekeraar vanaf 1/04/2021. Meer info

 

Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van de Beobank Extra World Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven door de verzekeraar Millstream Underwriting Limited (namens bepaalde verzekeraars bij Lloyds), Registered office: 52-56 Leadenhall Street London EC3A 2EB (referentienummer 308584). Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de definities, de waarborgen en de vergoedingen, de uitsluitingen en de procedures ingeval van schadeaangifte. Ingeval van geschil, primeren de algemene voorwaarden van de verzekering op deze webpagina.

2 De volledige lijst van uitsluitingen en beperkingen vindt u terug in de algemene voorwaarden. 

U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wilt. Het bedrag (bijvoorbeeld 3.000 euro) bepalen we samen  en wordt vermeld op al uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare financiële reserve varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld

U beschikt over een kredietopening van 3.000 euro. De eerste maand geeft u 720 euro uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 2.280 euro (dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

 • Oorspronkelijke kredietopening: 3.000 euro
 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720 euro
 • Bedrag waarover u beschikt: 2.280 euro

Wenst u achteraf een wijziging van uw kredietopening te vragen (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier)? Bel dan 02 626 50 50 voor inlichtingen. Van maandag tot donderdag van 9u tot 19u en op vrijdag van 9u tot 15u30.

 

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling.

Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25 euro2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%. In dat geval gebruikt u het overschrijvingsformulier dat u bij uw uittreksel vindt.

Om uw terugbetalingen te doen

 • Ofwel per overschrijving: gebruik het unieke rekeningnummer dat aan uw kredietkaart gelinkt is. En vermeld steeds de gestructureerde mededeling.
 • Kiest u voor een domiciliëring, bel dan Beobank Service Center op 02 626 50 50, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

 

1 De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.

2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Vraag uw Extra World Mastercard aan en krijg 5€*!

Online aanvragen

Vragen & Antwoorden

Moet ik al Beobank klant zijn om een Beobank kredietkaart te krijgen?

Nee, dat hoeft niet. U hebt geen Beobank-rekening nodig om een Beobank kredietkaart te kunnen aanvragen.

Kan ik mijn uitgaven gespreid terugbetalen?

Ja, dat kan perfect. U lost maandelijks minimum 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve af, met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Hoe kan ik een verhoging van mijn kredietopening vragen?

Telefonisch, via 02 626 50 50, van maandag tot donderdag van 9u tot 19u en op vrijdag van 9u tot 15u30. Of via dit formulier.

Online betalen... is dat wel veilig?

Bij uw Beobank Extra World Mastercard hoort een gratis dienst voor online aankopen: Mastercard SecureCode. Die dienst is geïntegreerd in het betaalproces van de deelnemende winkels. Hoe werkt het? Voor elke online aankoop krijgt u een SMS met een unieke identificatiecode op het GSM-nummer dat u ons gegeven hebt. Hebt u een Digipass, dan kunt u ook een code creëren met uw Digipass. Met die code bevestigt u uw aankoop.

Kan ik mijn kredietkaart in het buitenland gebruiken?

Geen zorgen, uw kredietkaart werkt overal (behalve in deze landen). Maar uit veiligheidsoverwegingen is het aangeraden ons op de hoogte te brengen als u buiten Europa op vakantie gaat. Bel ten laatste 1 week voor u vertrekt naar Beobank Service Center op 02 626 50 50. Reist u door meerdere landen? Geef dan alle data en bestemmingen door.

1 Voorstel geldig voor elke nieuwe aanvraag van een Beobank Extra World Mastercard tot en met 31/03/2021. Gedurende de eerste 3 maanden na de toekenning van uw nieuwe kredietkaart krijgt u 3% korting op alle aankopen die u met uw kaart betaalt. Na 3 maanden krijgt u 1% korting op uw aankopen tot en met 100 euro en 0,5% op aankopen voor bedragen hoger dan 100 euro. Alleen geldig voor uw aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten, automatische betalingen en overschrijvingen van de kredietkaartrekening). De korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het uittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. Er wordt maximum 100 euro terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet. Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

* Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 31/03/2021. U krijgt het eerste jaar 5 euro cadeau na de eerste aankoop met uw kredietkaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart). Beobank stort 5 euro op de rekening van uw kredietkaart.

 

Beobank NV/SA, Kredietgever, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX