Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

SBB

De Basisbankdienst Rekening

 • Een beperkt dienstenaanbod

  Een forfaitair tarief bepaald door de wet

Wat is een Basisbankdienst Rekening?

De Basisbankdienst Rekening is een betaalrekening met een beperkt dienstenaanbod die wordt aangeboden tegen een forfaitair tarief waarvan het maximumbedrag1 wettelijk2 is vastgelegd. Bij Beobank, bedraagt het tarief €15,36/jaar (inclusief BTW) of €1,28/maand. Elke inwoner van een lidstaat van de Europese Unie heeft recht op deze dienst om zijn inkomsten en uitgaven te beheren, op voorwaarde dat hij voldoet aan bepaalde voorwaarden, met name dat zijn hoofdverblijfplaats zich in België bevindt.Om deze zichtrekening te openen moet u langsgaan in een kantoor. Deze zal onderzoeken of u recht heeft op deze dienst.

Wie heeft er recht op deze Basisbankdienst Rekening3?

SBB

- U bent een natuurlijke persoon 

- U bent meerderjarig

- U woont in de Europese Unie

- U hebt geen enkele betaalrekening in België

 - U hebt rekeningen (spaarrekening, termijnrekening of effectendossier) bij Beobank of een andere bank, maar het gecumuleerde gemiddelde jaarlijks creditsaldo hierop is kleiner dan €6 000

Diensten gelinkt aan de rekening

  • De opening, de afsluiting en het beheer van de rekening
  • 2 debetkaarten titularis of medetitularis
  • De mogelijkheid om overschrijvingen uit te voeren
  • De mogelijkheid om doorlopende opdrachten en domiciliëringen uit te voeren
  • De mogelijkheid om geld te storten en geld op te nemen (aan het loket of elektronisch)
 • Een maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch of papieren formaat

 • Toegang tot Beobank Service Center, Beobank SelfBanking, Beobank Online en Beobank Mobile

116,26€/jaar. De maximale prijs voor de Basisbankdienst wordt jaarlijks aangepast rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen.

2Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht verplicht de financiële instellingen om in bepaalde gevallen een Basisbankdienst Rekening toe te kennen aan consumenten die hierom vragen.

3Als u een valse verklaring aflegt of als u niet langer aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, kan Beobank de rekening zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen.