Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel belastingen betaalt u op de corona-steunmaatregelen?

Het belastingtarief verschilt per soort steun

Veel zelfstandigen doen een beroep op overheidssteun om de coronacrisis te overleven. Maar die steunmaatregelen kunnen ook fiscale gevolgen hebben... 

2020 was in geen enkel opzicht een “normaal” jaar. Het coronavirus veroorzaakte een crisis die zwaar weegt op zelfstandigen en KMO’s. Daarom voerde de overheid allerlei steunmaatregelen voor ondernemers in, op elk niveau: federaal en in het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest. Maar aan veel van deze maatregelen hangt een fiscaal staartje. Tijd om u te informeren en (onprettige) verrassingen op uw belastingaangifte te vermijden.

Premies: eerder goed nieuws!

De gewesten keren al sinds het begin van de pandemie financiële steun uit, net zoals de gemeenten en gemeenschappen. Het gaat om forfaitaire bedragen die meestal voor bepaalde categorieën ondernemers of sectoren zijn bedoeld. Maar betaalt u ook belastingen op deze steun? Goed nieuws: deze premies verhogen in principe uw belastingen nietDe federale regering voerde deze fiscale opsteker in om niet met de linkerhand te nemen wat de gewesten met de rechterhand hebben gegeven.

Het principe geldt zowel voor zelfstandigen als rechtspersonen, maar alleen als drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gaat alleen om premies die gestort zijn om de coronacrisis te bestrijden;
  • De premies moeten uitbetaald of toegekend zijn tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020;
  • Het mag niet om tegenprestaties gaan (in ruil voor goederen of diensten).

En hoe zit het met de premies voor 2021? Voorlopig is hier nog geen sprake van een fiscaal cadeau.

Het overbruggingsrecht is een ander verhaal

Voor het overbruggingsrecht liggen de zaken enigszins anders. Dit is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen die hun activiteiten (gedwongen of vrijwillig) volledig of gedeeltelijk onderbreken. En deze financiële steun is dus wel degelijk belastbaar. Hoeveel belastingen u betaalt, hangt af van uw statuut, uw fiscale situatie en het soort overbruggingsrecht.

  1. Het (enkel of dubbel) crisisoverbruggingsrecht

Als natuurlijke persoon: u betaalt 16,5% belasting tenzij alle uitkeringen die u als overbruggingsrecht in 2020 hebt ontvangen hoger liggen dan de som van de belastbare nettowinst van uw vorige 4 boekjaren. Is dat het geval? Dan wordt het overschot progressief belast (25 tot 50%).

Als bedrijfsleider: geen korting! De fiscus beschouwt de uitkeringen als een vervangingsinkomen, waarvoor de normale belastingtarieven gelden (25 tot 50%).

  1. Heropstartoverbruggingsrecht

Voor deze steunmaatregel om het heropstarten te vergemakkelijken geldt geen fiscale voorkeursbehandeling. Alle zelfstandigen betalen dus het progressieve tarief.

  1. En uw sociale bijdragen?

U hoeft in principe geen sociale bijdragen te betalen op wat u dankzij het overbruggingsrecht ontvangt. Maar zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken, betalen wel sociale bijdragen op de bedragen waarop het tarief van 16,5% niet van toepassing is.

Hoe kunnen we u helpen?