Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Laat je medewerkers “delen” in je winst

Met een winstpremie je werknemers motiveren

Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van winstpremies. Met dit collectieve bonussysteem beloont u uw werknemers zonder al te grote sociale en fiscale offers te moeten brengen …

De zeer hoge loonkosten voor werkgevers zijn een oude Belgische kwaal. Tussen het brutobedrag dat u betaalt en wat uw werknemers netto in handen krijgen, gaapt een enorme kloof! Inzake loonkosten bengelt België zelfs helemaal aan het staartje van de Europese rangschikking. Vooral voor KMO’s is dat een probleem, om werknemers aan te trekken en te behouden, maar ook om ze te belonen. Stel, je hebt een mooi jaar achter de rug en je wil iedereen bedanken voor de geleverde inspanningen. Hoe doe je dat zonder dat het je handenvol geld kost (zoals bij een loonsverhoging)? De ideale beloning bestaat misschien niet, maar er zijn wel heel wat oplossingen en de winstpremie is daar zeker bij.

Een verleidelijke premie

Volgens de gegevens van sociaal secretariaat SD Worx is dit beloningsinstrument vrij succesvol sinds het in 2018 werd ingevoerd. Niet minder dan 39% van alle KMO’s met één tot vijf medewerkers maakte er al gebruik van. Met een winstpremie kan de bedrijfsleider de winst van het bedrijf volledig of gedeeltelijk uitkeren aan alle werknemers. Zij delen dus collectief in de positieve resultaten van je KMO. Als bedrijfsleider beschik je hiermee over een unieke hefboom om een hechter team te smeden. Je motiveert je medewerkers en vergroot hun inzet. En zo’n premie biedt nog meer voordelen …

Win-win formule

Ook fiscaal en sociaal geldt voor de winstpremie een gunstregime:

 • Interessant voor de werknemer: hij dient alleen de solidariteitsbijdrage van 13,07% en een bevrijdende belasting van 7% te betalen. Als hij bijvoorbeeld 1 000 euro ontvangt, mag hij er 850 euro van op zak houden.
 • Interessant voor jou: je hoeft geen werkgeversbijdragen te betalen. Maar anderzijds zijn de premies niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Je betaalt de premie contant uit en op vrijwillige basis. Ook belangrijk is dat een winstpremie betalen geen verplichtingen voor de toekomst creëert. Het staat je dus vrij om er een in 2019 uit te betalen, maar volgend jaar hoeft dat niet meer.

Voor iedereen … of voor niemand!

Het is duidelijk dat het systeem voordelen biedt, maar je moet wel een reeks voorwaarden naleven.

 1. Je KMO moet winst boeken in de loop van het boekhoudjaar (logisch).
 2. Alle werknemers moeten de premie ontvangen. Het is met andere woorden een collectieve premie. En ze geldt niet voor de bedrijfsleider(s).
 3. De premie mag niet afhankelijk zijn van het al dan niet bereiken van bepaalde doelstellingen, individueel of per team.
 4. De “beloning” mag niet in de plaats komen van een gedeelte van het loon of een bestaand voordeel. Maar ze is wel compatibel met andere bonussystemen.
 5. Het totale premiebedrag mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

Welk bedrag?

De werkgever laat je de keuze:

 • Iedereen in hetzelfde schuitje: alle werknemers ontvangen een identieke winstpremie (of een identiek percentage van hun loon). Je mag dit “identieke” bedrag wel aanpassen aan de gepresteerde arbeidstijd (bijvoorbeeld voor halftijdse of pas aangeworven werknemers). Een beslissing van de algemene vergadering volstaat om een dergelijke winstpremie uit te keren.
 • De “gecategoriseerde” premie: je mag verschil maken tussen medewerkers, maar je verdeelsleutel mag alleen steunen op objectieve criteria, zoals anciënniteit, graad of functie. Wel even opletten: voor dit type premie moet je een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.

Om je een idee te geven: de winstpremie in KMO’s met minder dan vijf werknemers bedraagt gemiddeld ongeveer 3 000 euro. Een mooi bedrag om het einde van het jaar extra feestelijk te maken voor je medewerkers …

Samengevat

 • De loonkosten blijven heel hoog!

 • Verwen je werknemers met een winstpremie …

 • … en geniet een aantal sociale en fiscale voordelen

 • Een “identieke” of een “gecategoriseerde” premie? Jij hebt de keuze

   

Hoe kunnen we u helpen?