Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Waarom is de PSD2-richtlijn ingevoerd?

De tweede Europese richtlijn voor betalingsdiensten (PSD2), die in 2019 in werking trad, heeft een wettelijk kader gecreëerd voor een veiliger betaalverkeer voor de consument én de handelaar. Zo werden nieuwe regels uitgewerkt om klanten extra te beschermen bij hun online kaartbetalingen via de sterke cliëntauthenticatie.

Waarom wordt mijn betaling geweigerd op de handelaarswebsite? Vroeger werkte het wel.

Voor meer veiligheid moet u uw online aankopen op websites binnen de EU via een sterke authenticatie bevestigen. Dit is het gevolg van Europese wetgeving.

Daarom moet u uw aankopen bevestigen via:

 • Uw Beobank Mobile app en uw Beobank Mobile geheime code, of
 • Uw Digipass (indien u die heeft) of
 • Uw Beobank Online wachtwoord en de eenmalige code die u krijgt via SMS.

Indien de handelaar geen sterke authenticatie voorstelt (bv. 3DS Verified by Visa, Mastercard Secure code, Bancontact) en zijn betaalsysteem niet heeft aangepast, zullen de banken geen online betalingen meer mogen aanvaarden op zijn website.

Hoe kan ik mijn online betaling bevestigen?

Wanneer u een aankoop op het internet doet, kunt u deze bevestigen via één van de volgende methodes:

 • Uw Beobank Mobile app en uw Beobank Mobile geheime code, of
 • Uw Beobank Online wachtwoord en de eenmalige code die u krijgt via SMS.
 • Uw Digipass (indien u die heeft) of

De handelaar stelt geen sterke authenticatie voor. Hoe kan ik mijn aankoop op zijn website doen?

Indien de handelaar geen sterke authenticatie voorstelt en zijn betaalsysteem niet aanpast, zullen de banken geen online betalingen meer mogen aanvaarden op zijn website. Dat betekent dat u geen aankopen meer kunt doen op een website indien de handelaar geen bevestiging van uw aankoop voorstelt via:

 • Uw Beobank Mobile app
 • Uw Beobank Online wachtwoord en de eenmalige code die u krijgt via SMS
 • Uw Digipass

Deze verplichting geldt voor alle Europese banken en heeft de bedoeling om klanten en handelaren extra te beschermen bij online kaartbetalingen.

Wat is sterke cliëntauthenticatie en waarvoor dient het?

Sterke cliëntauthenticatie is een nieuwe verplichting die bedoeld is om betalingen veiliger te maken. Wanneer een consument een betaling verricht aan een handelaar in de EU, is er op het moment van de transactie een uitgebreidere authenticatie vereist.

Vroeger volstond het om het kaartnummer en de CVC code (verificatiecode) in te voeren. Met de PSD2-voorschriften is er vanaf nu meer informatie nodig.

Sterke authenticatie vergt de aanwezigheid van minstens twee kenmerken van deze drie:

 • iets dat u bezit (bankkaart, GSM),
 • iets dat u weet (wachtwoord, PIN code),
 • iets dat u eigen is (biometrie).

De vereisten van sterke cliëntauthenticatie in de EU dragen bij tot een kleiner frauderisico bij betalingen en online bankdiensten en beschermen de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens van de consument.

Waarom heeft Beobank de nieuwe regel voor online betalingen ingevoerd?

De verplichting betreft alle Europese banken.

Banken mogen geen online betalingen op Europese websites meer aanvaarden die strijdig zijn met de nieuwe regelgeving om klanten en handelaren extra te beschermen bij online kaartbetalingen.

Die verplichting is van toepassing op alle banken in België en Europa.

Ik ken mijn Beobank online wachtwoord niet meer. Wat kan ik doen?

U kunt uw wachtwoord opnieuw instellen op voorwaarde dat u een GSM nummer hebt geregistreerd bij uw persoonlijke gegevens via deze link.

Indien dat niet het geval is, kunt u ervoor kiezen om een wachtwoord te ontvangen via de post.

Ik heb nog geen gebruikersnaam en/of Digipass ontvangen, wat kan ik doen?

U kunt een afspraak met uw kantoor maken om uw toegang snel te krijgen of een aanvraag op onze website invoeren via deze link.

Als u geen 3-D Secure bevestigingsscherm gekregen hebt

Dit betekent dat de handelaar zich nog niet aan de veiligheidsregels heeft aangepast. Aangezien het probleem bij de handelaar ligt, kunnen de banken dit probleem niet oplossen. Zolang de handelaar niet de nodige maatregelen heeft genomen om de bevestiging van aankopen via sterke authenticatie aan te bieden, zult u op deze site dus helaas geen aankopen met een kaart meer kunnen doen. Neem in dit geval contact op met de handelaar.

Ter info, het bevestigingsscherm vraagt u om uw online aankoop op een van de volgende manieren te bevestigen:

-        Bevestiging Mobile

-        Beobank Online wachtwoord + code ontvangen per SMS

-        Digipass

-        Itsme

Als u het 3-D Secure bevestigingsscherm gekregen hebt maar u een foutmelding krijgt

Dit betekent dat de handelaar zich aan de nieuwe veiligheidsregels heeft aangepast. Controleer daarom het volgende:

-        Hebt u toegang tot internetbankieren om u te authenticeren? Zo niet, vraag dan HIER uw toegang aan.

-        Hebt u uw kaartgegevens (vervaldatum, CVV-code, ...), de Digipass-code, het Beobank Online-wachtwoord of de code die u per sms hebt ontvangen, correct ingevuld?.

-        Hebt u voldoende saldo op uw kaart (u kunt dit gemakkelijk controleren op onze Beobank Mobile applicatie of Beobank Online)

Als al deze gegevens correct zijn en het probleem blijft bestaan, neem dan contact met ons op via uw beveiligde berichtensysteem in Beobank Online (eenmaal ingelogd, klik op "mijn adviseur") of in Beobank Mobile (eenmaal ingelogd, klik op het 'enveloppe' - icoon). Als u nog geen toegang hebt tot internetbankieren, vraag die dan HIER aan of neem contact op met Beobank Service Center.