Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Na de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië, gaan onze gedachten uit naar alle betrokkenen. Om familieleden en naasten in staat te stellen financiële steun te bieden aan de getroffenen, worden de kosten voor internationale overschrijvingen van onze klanten naar Marokko en Libië gedekt door Beobank tot en met 30 september 2023. #Solidariteit

Vraag & Antwoord

Wie kan een pensioenspaarfonds aankopen?

Elke natuurlijke persoon van minimum 18 jaar en maximaal 64 jaar, woonachtig in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte én onderworpen aan de Belgische personenbelasting, kan een pensioenspaarfonds aankopen.

 

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld indien ik een pensioenspaarverzekering neem?

 Als verzekeringsnemer kunt u op eender welk moment uw pensioenverzekering opzeggen of een gedeeltelijke afkoop vragen van uw polis. Er is geen minimumbedrag voor een gedeeltelijke afkoop. Indien de resterende opgebouwde reserve van de polis lager is dan 1.250€, zal de polis volledig afgekocht worden. Een volledige afkoop betekent het einde van de polis. Hou er rekening mee dat de kosten en de taksen, die van toepassing zijn bij een vervroegde afkoop, hoog kunnen zijn.

Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Via de interactieve website www.mypension.be (van de Rijksdienst voor Pensioenen van de federale overheid) krijgt u online toegang tot uw pensioendossier en vindt u alle informatie over uw individuele wettelijke pensioen. Meld u aan met uw e-ID of token van de overheid en simuleer uw toekomstige pensioen.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in een pensioenspaarfonds om een belastingvermindering te genieten?

Voor het inkomstenjaar 2023 hebt u de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 990 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.270 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast; niet enkel op het bedrag boven de 990 euro. De uitdrukkelijke keuze voor deze optionele formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 990 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standaard’-formule van 990 euro.

Het is mogelijk om in de loop der jaren in te schrijven op verschillende pensioenspaarregelingen. Maar elk jaar komt slechts één pensioenspaarplan in aanmerking komen voor het jaarlijkse belastingvoordeel. Het is dus handiger om slechts in één plan per kalenderjaar bij te storten.

Wie kan een Agenia Fiscal pensioenspaarverzekering afsluiten?

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en jonger dan 64 (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten), kan een Agenia Fiscal polis onderschrijven.

Kan ik overschakelen van het pensioenspaarfonds naar de pensioenspaarverzekering en omgekeerd?

U kunt altijd verder sparen in een andere vorm dan die waarin u nu al spaarde. Om fiscale redenen is het afgeraden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd.

Kan ik veranderen van bank of verzekeraar?

Ja. U kunt daarbij kiezen om het gespaarde bedrag wel of niet over te dragen naar het nieuwe pensioenspaarfonds of de nieuwe pensioenspaarverzekering. Uw huidige bank of verzekeraar kan weliswaar kosten aanrekenen voor een eventuele overdracht.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld als ik een pensioenspaarfonds neem?

Pensioenspaarfondsen hebben geen vervaldag. U kunt dus op elk moment uw pensioenfonds afkopen.

Indien u verkoopt voor uw 60e verjaardag (bij pensioenspaarfondsen aangegaan voor uw 55e verjaardag) of voor de anticipatieve heffing (bij pensioenspaarfondsen aangegaan na uw 55e verjaardag), wordt u belast tegen 33%.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde spaarreserve indien ik overlijd?

Ingeval u als verzekerde overlijdt vóór de einddatum van uw polis, zal de opgespaarde spaarreserve uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden die aangeduid staat in de polis. Indien u bij aanvang gekozen hebt voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden vast te leggen, zal de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangen: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in mijn pensioenspaarverzekering om een belastingvermindering te genieten?

Binnen onze pensioenspaarverzekering Agenia Fiscal kunt u kiezen tussen twee spaarplannen.

Opteert u voor Agenia Fiscal Pensioenspaarplan, hebt u voor het inkomstenjaar 2023 de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 990 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.270 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Dit tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. De uitdrukkelijke keuze voor deze laatste formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 990 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standard’-formule van 990 euro.

Kiest u voor het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan, dan kan het gestorte bedrag waarvoor u voor het inkomstenjaar 2023 een belastingvermindering van 30% kunt genieten, oplopen tot 2.350 euro per jaar, afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Beide spaarplannen zijn cumuleerbaar: het fiscaal aftrekbaar bedrag kan aldus maximum 3.620 euro bedragen per persoon voor 2023.