Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Car Loan

Beobank at Work

 • Beobank at Work is een voordelenprogramma op bank- en verzekeringsproducten waarvan u kunt genieten dankzij uw werkgever.

 • Voordelen tot 500€1

 • Uw partner kan ook genieten van deze exclusieve kortingen.

Beobank at work

Nieuwe voordelen Beobank at Work!

Uw voordelenpakket breidt uit met nieuwe producten.

Vanaf nu kunt u ook genieten van voordelen op uw auto-, motor-, scooter-, bromfiets-, familiale- en woningverzekering.

Uw Beobank at Work voordelen, een overzicht…

Hypothecair krediet(3): -50% op de dossierkosten

Wenst u een huis of een appartement te kopen en helemaal naar uw smaak in te richten zodat u zich helemaal thuis voelt? Beobank stelt u eenvoudige en betrouwbare oplossingen voor hypothecair krediet voor.

 • Een specialist aan uw zijde
 • Verschillende tariefformules op maat
 • Terugbetalingswijzen aangepast aan uw situatie

Ontdek onze woonkredieten >

Beobank Visa(5): elk jaar 5€(4) cadeau op de rekening van uw kredietkaart

De ideale kredietkaart waarmee u overal ter wereld op een veilige manier kunt betalen. Bovendien geniet u een exclusieve aankoopverzekering!(6)

 • Flexibele terugbetaling: u hebt de keuze om uw uitgaven in één keer terug te betalen, of de terugbetaling te spreiden.
 • Met uw Beobank-kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of smartphone, zowel in België als in het buitenland (6).
 • U kunt een bijkomende kaart vragen zonder extra kosten.

 

Ontdek de Beobank visa kredietkaart >

 

Beleggingen: krijg 50€(6) cadeau per beleggingsschijf van 10.000€

Slim beleggen7 hoeft niet moeilijk te zijn. Het komt er vooral op aan de goede strategie te kiezen en de juiste keuzes te maken. Ontdek onze beleggingsaanpak die gebaseerd is op kwaliteitsvol beleggingsadvies dat rekening houdt met uw verwachtingen en behoeften.

Wanneer u de eerste keer belegt bij ons, ontvangt u als Bank at Work klant bovendien 50€ per beleggingsschijf van 10.000€ in alle beleggingsfondsen uit ons gamma.

Ontdek onze beleggingsaanpak >

Gezinsbeschermingsplan: krijg tot 25€ cadeau op het Gezinsbeschermingplan

Hoe verzekert u de levensstandaard van uw nabestaanden als u er niet meer bent? Uw gezin zal het moeten stellen met minder inkomsten, facturen en successierechten moeten betalen, enz.

Met het Gezinsbeschermingsplan, een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, kunnen uw nabestaanden rekenen op een verzekerd kapitaal om het hoofd te bieden aan gewone en uitzonderlijke uitgaven. Raadpleeg hieronder de informatie over het Gezinsbeschermingplan (a).

Beobank betaalt uw eerste maandelijkse premie terug tot maximum 25€.

Ontdek ons Gezinsbeschermingplan >

Pensioensparen: krijg 25€ cadeau op uw pensioenspaarplan

Bij de pensionering neemt het leven een nieuwe start. Om uw dromen te kunnen realiseren, doet u er dan ook goed aan u zo snel mogelijk voor te bereiden en voor uw pensioen te beginnen sparen.

U hebt daarbij de keuze uit 2 formules:

 • Een pensioenspaarfonds: bij deze vorm van pensioensparen belegt u in een beleggingsfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds of ICBE) naar Belgisch recht dat speciaal voor pensioensparen werd opgericht.
 • Een Agenia Fiscal pensioenspaarverzekering, een Tak 21 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Raadpleeg hieronder de informatie over het pensioenspaarfonds (b) en de -verzekering (c).

Welke formule u ook verkiest, Beobank stort 25€ op uw zichtrekening!

Ontdek onze pensioenspaarformules >

 

Agenia Junior spaarverzekeringsplan: krijg 25€ cadeau op uw Agenia Junior

Er is heel wat geld nodig om de toekomst van jongeren voor te bereiden, en zeker die van uw eigen kinderen. Daarom doet u er goed aan om vanaf nu voor hen te sparen, om later hun studies te financieren, hen een auto te kopen of gewoon een steuntje te geven in het leven.

Beobank stelt u Agenia Junior voor, een Tak 21 levensverzekeringsproduct vanACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, waarmee u via periodieke stortingen een kapitaal kunt opbouwen voor een kind.

Raadpleeg hieronder de informatie over Agenia Junior (d).

Beobank stort 25€ extra indien de eerste gestorte premie minstens 300€ bedraagt.

Autoverzekering: 5% korting op uw verzekeringspremie (8)

Bescherm uw auto met de Beobank Autoverzekering van ACM Belgium NV

Kies uit 4 evoluerende formules voor autoverzekeringen, aangepast aan uw behoeften.

Ontdek hier de Beobank Autoverzekering en de bijhorende informatiefiche.

(8) De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis*.

*Deze is van toepassing op alle garanties behalve Mini, Maxi en Maxi Plus bijstand.

Motorverzekering: 5% korting op uw verzekeringspremie (8)

Bescherm uw moto met de Beobank Motorverzekering van ACM Belgium NV


Kies uit 3 verzekeringsformules. 

Ontdek hier de Beobank Motorverzekering en de bijhorende informatiefiche.

(8) De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis*.

Bromfietsverzekering: 5% korting op uw verzekeringspremie (8)

Bescherm uw bromfiets of scooter met de Beobank Bromfietsverzekering van ACM Belgium NV


Kies uit 2 verzekeringsformules. 

Ontdek hier de Beobank Bromfietsverzekering en de bijhorende informatiefiche.

(8) De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis*.

Woningverzekering: 8% korting op uw verzekeringspremie (8)

Bescherm u met de Beobank Woningverzekering van ACM Belgium NV

Dan beschikt u over op maat gemaakte garanties om uw woning en eigendom optimaal te beschermen tegen de gevaren van het leven.

Huurder, eigenaar of verhuurder, u stelt uw contract samen op basis van uw behoeften.

Ontdek hier de Beobank Woningverzekering en de bijhorende informatiefiche.

(8) De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis.

 


 

 

 

Familiale verzekering: 8% korting op uw verzekeringspremie (8)

Met de Beobank Familiale verzekering, een product van ACM Belgium NV, geniet u van bescherming tegen de risico's van dagelijkse ongevallen om u en uw gezin te beschermen, overal ter wereld.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in uw gezinssituatie. Of u nu alleen woont, een gezin of een nieuw samengesteld gezin hebt, u bent altijd evengoed beschermd. 


Ontdek hier de Beobank Familiale verzekering en de bijbehorende informatiefiche.

(8) De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis.

 

U bent HR-verantwoordelijke en wilt de Beobank at Work voordelen voor uw werknemers?

Verschillende werkgevers in België hebben met Beobank at Work een partnerovereenkomst gesloten zodat hun werknemers kunnen genieten van het exclusieve Beobank at Work voordelenpakket.

Wilt ook u de Beobank at Work voordelen aan uw werknemers aanbieden? Contacteer ons vrijblijvend via bankatwork@beobank.be.

 

Productinfo en risico’s

 1. Gezinsbeschermingsplan van ACM Belgium Life NV

  Producttype

  Het Gezinsbeschermingsplan is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

  Dekkingen

  In geval van overlijden tijdens de looptijd van de polis, zal het verzekerde kapitaal dat vooraf gekozen werd door de verzekeringnemer (met een maximum van 125.000 euro) uitgekeerd worden aan de begunstigde(n) aangeduid in de polis zodat deze het hoofd kunnen bieden aan voorziene en onvoorziene uitgaven.

  Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Gezinsbeschermingsplan eveneens de mogelijkheid om bijkomende waarborgen af te sluiten:

  1. Aanvullende waarborgen in geval van totale algehele werkonbekwaamheid : 
   • Tijdelijke volledige werkonbekwaamheid – Rente: omvat, na verstrijken van de carenstijd van 90 dagen, de betaling van een ‘maandelijkse forfaitaire rente’ die door de verzekeringsnemer wordt gekozen, met een maximum van 36 opeenvolgende maanden per schadegeval.
   • Permanente volledige werkonbekwaamheid – Voorafbetaling: omvat, na verstrijken van de karenztijd van 90 dagen, de vervroegde betaling van het verzekerde kapitaal op de datum van de consolidatie van de permanente volledige werkonbekwaamheid van de verzekerde aan de begunstigde bij leven aangeduid in de polis.
   • Volledige werkonbekwaamheid – Premievrijstelling: omvat de vrijstelling van de betaling van de verzekeringspremie, voor een maximale periode van 3 jaar per schadegeval, na het verstrijken van de karenztijd van 90 dagen.
  2. Aanvullende waarborg Overlijden ingevolge ongeval:
   • Indien de verzekerde overlijdt binnen een termijn van 365 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval en voor zover dit overlijden zich voordoet tijdens de looptijd van deze aanvullende verzekering, betaalt ACM Belgium Life NV bovenop het verzekerde kapitaal een aanvullend kapitaal overlijden (= 1 of 2 maal het verzekerde kapitaal) zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden van de polis.

  Acceptatiecriteria

  Het Gezinsbeschermingsplan kan onderschreven worden door personen van minimum 18 jaar en de verzekerde moet minder dan 80 jaar oud zijn bij aanvang van de polis. Wat betreft de bijkomende waarborgen moet de verzekerde zijn 65ste verjaardag nog niet bereikt hebben en geen betaalde beroepsbezigheden hebben met tijds- en/of activiteitsbeperkingen omwille van gezondheidsredenen. De maximale leeftijd op einddatum van de polis bedraagt 84 jaar. De bijkomende waarborgen werkonbekwaamheid nemen van rechtswege een einde op de 65ste verjaardag van de verzekerde.

  Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaring van de verzekerde en zijn professionele situatie bij onderschrijving. De verzekeraar kan ook bijkomende medische vragenlijsten en/of onderzoeken vereisen.

  Uitgesloten risico’s

  Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s van de hoofdwaarborg overlijden bevindt zich onder meer het overlijden als gevolg van zelfmoord binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. De volledige lijst van uitgesloten risico’s staat beschreven in de algemene voorwaarden van het Gezinsbeschermingsplan.

  Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd door de verzekerde bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de gezondheidssituatie op dat ogenblik.

  Looptijd

  De verzekeringspolis Gezinsbeschermingsplan heeft een bepaalde looptijd die vrij gekozen wordt door de verzekeringsnemer (de leeftijd van de verzekerde mag echter niet hoger zijn dan 84 jaar op einddatum van de polis). De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het contract de oorspronkelijke einddatum te verlengen of te verkorten volgens de criteria van zijn keuze (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

  De polis zal echter beëindigd worden in de volgende situaties:

  • op de door de verzekeringsnemer gekozen einddatum;
  • bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract;
  • na tussenkomst van de verzekeraar in geval van voorafbetaling ten gevolge van permanente volledige werkonbekwaamheid;
  • bij een schriftelijke ondertekende en gedateerde opzegging binnen de bedenktijd van 30 dagen na aanvang van de polis (in dat geval zal de eventueel al betaalde premie u integraal terugbetaald worden);
  • in geval van een aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de eventuele afkoopwaarde – berekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden – terugbetaald worden).

  Premies

  Het premiebedrag wordt berekend op basis van gepersonaliseerde criteria: het tarief (gegarandeerd of ervaringstarief, roker of niet-roker), het te verzekeren bedrag, de looptijd van de polis, de leeftijd van de verzekerde, de frequentie van premiebetaling, … Elke premie is onderworpen aan een premietaks van 2%.

  De verzekeringsnemer heeft de keuze om een éénmalige premie of periodieke premies (jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks; met SEPA domiciliëring in de 2 laatste gevallen) te betalen, voor zover het transactiebedrag minstens 25 euro bedraagt).

  Voor het uitvoeren van een gepersonaliseerde simulatie om het premiebedrag te kennen in functie van uw persoonlijke situatie, of om een verzekeringsvoorstel te bekomen kunt u terecht in een van onze Beobank agentschappen.

  Informatiefiche

  De Informatiefiche Gezinsbeschermingsplan  en de algemene voorwaarden Gezinsbeschermingsplan  zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de website van Beobank en ACM Belgium Life NV (www.acm.be). Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

  Toepasselijk recht

  Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

  Klachten

  Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
  • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be 
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar:info@ombudsman.as
 2. Pensioenspaarfonds

  Producttype

  Bij deze vorm van pensioensparen belegt u in een beleggingsfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds of ICBE) naar Belgisch recht dat speciaal voor pensioensparen werd opgericht . Een pensioenspaarfonds heeft geen vervaldatum; u beslist dus zelf wanneer u uw spaarbedrag wilt opvragen. Echter, als u het te vroeg opvraagt, moet u belasting betalen.

  Doelstelling

  Een pensioenspaarfonds streeft in het algemeen naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen zoals obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten of liquiditeiten. Afhankelijk van de toekenning van de activaklassen kan het beleggingsbeleid van het fonds variëren van een defensieve strategie naar een meer agressieve strategie.

  Kosten

  Instapkosten: 3% over het algemeen.

  Lopende kosten: net zoals voor andere fondsen, zijn er over het algemeen lopende kosten van toepassing. Lopende kosten worden elk jaar afgehouden van het fonds en kunnen per jaar verschillen. Ze omvatten onder andere het beheerloon.

  Fiscaliteit

  Anticipatieve heffing: 8%, geheven op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, indien het werd opgemaakt na 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag, gelijk aan de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 4,75%.

  De belastingheffing kan zeer hoog zijn (meestal 33%) in het geval van uitstap voor de 60ste verjaardag.

  De premies die betaald zijn in het kader van een pensioenspaarfonds geven recht op een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting tot een maximumbedrag van € 990 voor het inkomstenjaar 2023.

  Dit fiscale regime is van toepassing op een gemiddelde particuliere klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

  Risico’s

  In tegenstelling tot pensioenspaarverzekeringen, is het kapitaal van pensioenspaarfondsen niet beschermd en is er geen gegarandeerd rendement.

  Daarnaast beleggen pensioenspaarfondsen over het algemeen in aandelen en obligaties, die onderhevig zijn aan verschillende risico's, zoals kredietrisico, risico's verbonden aan de aandelenmarkten, wisselkoersrisico of het liquiditeitsrisico.

  Wettelijke documentatie

  Vooraleer te beleggen in dit type van product, is het aangeraden om kennis te nemen van het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het prospectus.

 3. Agenia Fiscal pensioenspaarverzekering van ACM Belgium Life NV

  Producttype

  Agenia Fiscal is een Tak 21 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

  Doelstelling

  Dit product richt zit op personen die via regelmatige stortingen een bijkomend kapitaal willen opbouwen voor hun pensioen terwijl ze tegelijkertijd voordeel halen uit het aantrekkelijk belastingregime gekoppeld aan het pensioensparen, en die hun kapitaal niet nodig hebben tijdens een periode van minimum 10 jaar, noch vóór de leeftijd van 60 jaar of meer.

  Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel op vervaldag van de polis bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van de polis op de einddatum uitbetaald aan de begunstigde bij leven. Ingeval de verzekerde komt te overlijden vóór de einddatum van de polis, zal, afhankelijk van de keuze van de uitkering bij overlijden door de verzekeringsnemer bij aanvang, het kapitaal uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden. De verzekeringsnemer kan namelijk kiezen voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden van de verzekerde vast te leggen, zodat de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangt: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

  Acceptatiecriteria

  Elke natuurlijk persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en die zijn 64e verjaardag nog niet bereikt heeft, mag deze polis onderschrijven (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten).

  Looptijd

  De Agenia Fiscal polis moet een minimale duurtijd van 10 jaar hebben en loopt ten einde op de 65ste verjaardag van de verzekeringsnemer. De polis loopt vroegtijdig af in geval van volledige pensionering of overlijden van de intekenaar.

  De verzekeringsnemer beschikt over een periode van 30 dagen bedenktijd na aanvang van de polis om deze schriftelijk (ondertekend en gedateerd) zonder kosten op te zeggen, met terugbetaling van de eventueel al betaalde premie (verminderd met de eventuele kosten voor de bijkomende overlijdensdekking).

  De intekenaar kan op elk ogenblik een volledige of gedeeltelijke afkoop vragen (zie rubrieken Kosten en Fiscaliteit).

  Bedragen

  De stortingen zijn periodiek (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks).

  • Het minimumbedrag voor de jaarlijkse premies bedraagt € 500.
  • Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt het maximumbedrag voor de jaarlijkse premies voor pensioensparen €990 (standaard-formule) of € 1.270 (optionele formule). Het maximumbedrag voor de jaarlijkse premies voor langetermijnsparen bedraagt € 2.350.
  • Het minimumbedrag voor een eerste premie bedraagt € 125.
  • Het minimumbedrag voor een volgende premie bedraagt € 25 per storting.

  Rendement

  De netto premies (na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten) genieten van de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV en welke op jaarbasis gegarandeerd op elke premie blijft tot op het einde van de polis, ongeacht de evolutie van de financiële markten. 
  Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet 0,15% op jaarbasis (rentevoet van kracht vanaf 15/12/2016). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht. 
  De gegarandeerde rentevoet kan aangevuld worden door een eventuele winstdeling, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV. 
  De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

  Risico’s

  Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

  Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van het product Agenia Fiscal worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

  Kosten

  • Instapkosten: maximum 6% van elke premie, na aftrek van de eventuele premietaks en de vaste vergoeding van 10 euro op de eerste premie. Deze kosten omvatten de commissies van de verzekeringstussenpersoon.
  • Uitstapkosten: 5% op elke opname die plaats heeft meer dan 5 jaar vóór de einddatum van de polis. Dit percentage vermindert met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar van de polis.
  • Beheerskosten: niet van toepassing.
  • De kosten voor een bijkomende dekking bij overlijden, indien gekozen door de verzekeringnemer, worden dagelijks afgetrokken van de opgebouwde reserve van de polis.

  Fiscaliteit

  • Geen taks van 2% op de premies.
  • Fiscale aftrek:
   • De premies die betaald zijn in het kader van het Pensioenspaarplan geven recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt deze belastingvermindering 30% op een maximum gestorte premie van € 990 of 25% op een gestorte premie tussen € 990 en € 1.270 maximum, afhankelijk van de gekozen formule. Het tarief van 25% wordt evenwel op de volledige gestorte premie berekend. Het plafond van € 990 wordt standaard van toepassing op 1 januari van elk jaar. Indien u kiest voor het maximumbedrag van 1.270 euro, moet u elk jaar uw keuze voor het bovenste plafond uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen aan de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV.
   • De premies betaald in het kader van het Langetermijnspaarplan geven recht op een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting tot een maximumbedrag van € 2.350 voor het inkomstenjaar 2023, i.f.v. het netto belastbaar beroepsinkomen van de verzekeringnemer. Dit bedrag wordt niet meer jaarlijks geïndexeerd.
  • Anticipatieve taks:
   • Indien de verzekeringsnemer jonger is dan 55 jaar op de begindatum van de polis, zal, in geval van leven op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer een anticipatieve taks ingehouden worden van 8% voor het Pensioenspaarplan (10% voor het Langetermijnspaarplan) op de opgebouwde reserve van de polis, verminderd met de toegekende winstdelingen.
   • Indien de verzekeringsnemer 55 jaar of ouder is op de begindatum van de polis, zal, in geval van leven op de 10de verjaardag van de polis, een anticipatieve taks ingehouden worden van 8% voor het Pensioenspaarplan (10% voor het Langetermijnspaarplan) op de opgebouwde reserve van de polis, verminderd met de toegekende winstdelingen.
   • Elke betaling ingevolge een afkoop of een uitkering bij overlijden of op einddatum van de polis, gedaan nadat de hiervoor vermelde anticipatieve taks werd ingehouden is vrijgesteld van belastingen.
  • Voorheffing/taks bij gedeeltelijke en volledige afkoop:
   • Betalingen ingevolge volledige of gedeeltelijke afkoop vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer zijn onderhevig aan een voorheffing van 10,09% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting) bij vervroegde pensionering of binnen de 5 jaar vóór de normale pensioendatum of op de normale pensioendatum indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
    • Tijdstip van afkoop is 10 jaar of meer na de begindatum van de polis, en
    • Betaling van premies gedurende tenminste 5 inkomstenjaren, en
    • Elke premie meer dan 5 jaar geïnvesteerd (een pro rata regeling is van toepassing indien niet elke premie meer dan 5 jaar werd geïnvesteerd).
    • Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, geldt een voorheffing van 33,31% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting).
   • In geval van volledige of gedeeltelijke afkoop op of na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer is, indien er nog geen anticipatieve taks werd ingehouden, een taks van 10% van toepassing wanneer deze gedaan wordt binnen de 5 jaar voor de eindvervaldag van de polis. In het andere geval is een taks van 33 % van toepassing.
   • De voorheffing/taks is betaalbaar op de opgebouwde reserve van de polis op de datum van de afkoop verminderd met de toegekende winstdelingen en na afhouding van de afkoopkosten. Er wordt een pro rata berekening uitgevoerd voor gedeeltelijke afkopen.
  • Bij betalingen van een uitkering bij overlijden gedaan vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer, geldt een voorheffing van 10,09 %. Dit tarief houdt rekening met een gemiddelde gemeentebelasting.
  • Bij betalingen van een uitkering bij overlijden gedaan op of na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer, en indien er nog geen anticipatieve taks werd ingehouden, geldt een taks van 10,09%. Deze voorheffing/taks is betaalbaar op de opgebouwde reserve van de polis op de datum van overlijden, verminderd met de reeds toegewezen winstdelingen.

  Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant (natuurlijke persoon) met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2023. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

  Toepasselijk recht

  Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

  Financiële Info Fiche Agenia Fiscal

  De financiële infofiches en algemene voorwaarden van Agenia Fiscal Pensioenspaarplan en Langetermijnspaarplan zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de website van Beobank. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

  Klachten

  Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
  • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be 
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar:info@ombudsman.as
 4. Agenia Junior spaarverzekering van ACM Belgium Life NV

  Producttype

  Agenia Junior is een Tak 21 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

  Doelstelling

  Dit product richt zit op personen die via periodieke stortingen een kapitaal willen opbouwen voor een kind, en die hun kapitaal niet nodig hebben tijdens een periode van minimum 10 jaar.

  Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel op vervaldag van de polis bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van de polis op de einddatum uitbetaald aan de begunstigde bij leven. Ingeval de verzekerde komt te overlijden vóór de einddatum van de polis, zal, afhankelijk van de keuze van de uitkering bij overlijden door de verzekeringsnemer bij aanvang, het kapitaal uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden (het kind). De verzekeringsnemer kan namelijk kiezen voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden van de verzekerde vast te leggen, zodat het kind het hoogste van de volgende bedragen ontvangt: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) en de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

  Acceptatiecriteria

  Elke natuurlijk persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar mag deze polis onderschrijven (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten). Het kind moet jonger dan 15 jaar zijn op het ogenblik van ondertekening.

  Looptijd

  De Agenia Junior polis moet een minimale duurtijd van 10 jaar hebben en loopt ten einde tussen de 18de en 25ste verjaardag van het kind. De verzekeringsnemer beschikt over een periode van 30 dagen bedenktijd na aanvang van de polis om deze schriftelijk (ondertekend en gedateerd) zonder kosten op te zeggen, met terugbetaling van de eventueel al betaalde premie (verminderd met de eventuele kosten voor de bijkomende overlijdensdekking). De intekenaar kan op elk ogenblik een volledige of gedeeltelijke afkoop vragen (zie rubrieken Kosten en Fiscaliteit).

  Bedragen

  De stortingen zijn periodiek (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks).

  • Het minimumbedrag voor de jaarlijkse premies bedraagt € 300.
  • Het minimumbedrag voor een eerste storting bedraagt € 125.
  • Het minimumbedrag voor bijkomende stortingen bedraagt € 25 per storting.

  Rendement

  De netto premies (na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten) genieten van de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV en welke op jaarbasis gegarandeerd op elke premie blijft tot op het einde van de polis, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

  Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet 0,15% op jaarbasis (rentevoet van kracht vanaf 15/12/2016). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

  De gegarandeerde rentevoet kan aangevuld worden door een eventuele winstdeling, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV.

  De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

  Risico’s

  Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

  Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van het product Agenia Fiscal worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

  Kosten

  • Instapkosten: maximum 6% van elke premie, na aftrek van de premietaks en de vaste vergoeding van 10 euro op de eerste premie. Deze kosten omvatten de commissies van de verzekeringstussenpersoon.
  • Uitstapkosten: 5% op elke opname die plaats heeft meer dan 5 jaar vóór de einddatum van de polis. Dit percentage vermindert met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar van de polis. De uitstapkosten zijn niet van toepassing indien:
   • de gedeeltelijke opneming(en) tijdens een kalenderjaar ten maximum 15% bedragen van de opgebouwde reserve op 31 december van het vorige jaar (met een maximum van 25.000 euro).
   • de afhalingen uitgevoerd worden nadat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op voorwaarde dat de polis op dat ogenblik al minstens 10 jaar in voege is.
   • in geval van volledige afkoop ingevolge overlijden van het begunstigde kind of de verzekerde.
  • Beheerskosten: niet van toepassing.
  • De kosten voor een bijkomende dekking bij overlijden, indien gekozen door de verzekeringnemer, worden dagelijks afgetrokken van de opgebouwde reserve van de polis.

  Fiscaliteit

  • Premietaks van 2% op alle levensverzekeringspremies.
  • Geen mogelijkheid tot fiscale aftrek.
  • Roerende voorheffing:
   • De meerwaarde van opnemingen die gebeuren in de eerste 8 jaren van de polis zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%. De belastbare basis wordt berekend op de intresten gekapitaliseerd aan een forfaitaire rentevoet van 4,75% (de eventueel toegekende winstdeling wordt niet in rekening gebracht).
   • Vrijstelling van roerende voorheffing indien de afkoop meer dan 8 jaar na de startdatum van de polis plaatsvindt, op einddatum van de polis of in geval van overlijden van de verzekerde.

  Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant natuurlijke persoon met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2023. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

  Toepasselijk recht

  Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

  Financiële Info Fiche Agenia Junior

  De Financiële Info Fiche Agenia Junior  en de algemene voorwaarden Agenia Junior  zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de website van Beobank. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

  Klachten

  Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
  • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be 
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: e-mail: info@ombudsman-insurance.be 

1 Totaal voordeel berekend op een klant en partner die een maximaal voordeel geniet op alle producten in het Beobank at Work aanbod.

2 In geval van een loondomiciliëring van minimum 1.250 EUR/maand. Aanbod geldig op 1 maart 2019 voor slechts één nieuwe domiciliëring van regelmatige inkomsten per werknemer. Het moet inkomsten betreffen die nog niet gedomicilieerd waren bij Beobank en de eerste domiciliëring moet effectief op de rekening gestort worden binnen de drie maanden na de opening van de zichtrekening. Het bedrag van 100€ wordt op de rekening gestort vóór het einde van de kalendermaand volgend op de tweede volledige overschrijving van het beroepsinkomen van minimum 1.250€/maand.

3 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. U vindt meer informatie over de Beobank hypothecaire kredieten in onze prospectus op www.beobank.be.

4 Het eerste jaar stort Beobank dit bedrag op de rekening van uw kredietkaart na de eerste transactie met uw kaart (mits binnen de 90 dagen na de ondertekening van de kredietovereenkomst). Daarna, elk jaar opnieuw zolang u uw kaart blijft gebruiken.

5 Kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Klik hier voor informatie over de voorwaarden van de Beobank Mastercard. Bank at Work klanten die al een Beobank kredietkaart bezitten, kunnen het geschikte aanvraagformulier vragen om van nieuwe tariefvoorwaarden te genieten.

6 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Visa Classic. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Triomflaan 172, 1160 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk (451 366 405 RCS Nanterre), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info rond definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na schade. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website. 

7 Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

8  De toegekende korting is geldig voor de ganse duur van de verzekeringspolis.
 

Verzekeringsmaatschappijen:

Levensverzekeringen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04/07/1979, B.S. 14/07/1979). Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00, fax 02/789.42.01, BTW BE 0403 217 320, RPR Brussel, IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Niet-levensverzekeringen:

Verzekeringsmaatschappij ACM Belgium NV met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel - N° BCE: BTW BE0428.438.211 - RPR Brussel - IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel.: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail:relations@acm.be - Website: www.acm.be. Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be).

Verzekeringstussenpersonen:

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV. voor de niet-levensverzekeringen

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen.

Voorwaarden van kracht op 14/06/2023.

*Beobank behoudt zich het recht voor om de Beobank at Work voorwaarden te schrappen voor werknemers die het bedrijf verlaten.