Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Onder nul gaan op een zichtrekening: hoe werkt dat?

Negatief saldo op uw rekening?

Als u meer dan 6 jaar geleden een zichtrekening hebt geopend bij Beobank of een andere bank, dan geniet u misschien nog het voordeel van de automatische formule. U mag dan drie maanden lang een negatief saldo op uw rekening hebben, tot -1.249,99 euro.

In 2010 zijn de regels veranderd. Banken mogen klanten niet langer stilzwijgend onder nul laten gaan en als ze toestemming geven, gaat het om een consumentenkrediet. In feite betreft het een kredietopening: de bank stelt u een bepaald bedrag ter beschikking waaruit u vrij kunt putten, zonder vast terugbetalingsplan, maar u moet wel bepaalde regels in acht nemen. Er zijn drie mogelijkheden.

 

1) Geoorloofde debetstand gedurende 1 maand

Deze mogelijkheid sluit het nauwste aan bij de vroegere formule, met enkele verschillen. De eerste betreft de duur: het negatief saldo op de rekening moet binnen één maand opnieuw positief worden. Tweede wijziging: er is geen uniform plafond van 1.250 euro meer. De grens wordt geval per geval bepaald, in overleg met de bank. Als uw rekening langer dan een maand in het rood blijft staan, krijgt u daarover een bericht van uw bank, die u een oplossing voorstelt om de situatie weer recht te trekken.


2) Geoorloofde debetstand van drie maanden

Voor uw bank u deze faciliteit toekent, moet ze de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) raadplegen, om na te gaan of haar klant niet op de zwarte lijst van slechte betalers staat. De wet bepaalt geen plafond, het staat elke bank dus vrij om andere mogelijkheden aan te bieden, waar telkens ook een bepaalde interestvoet bijhoort. Uw rekening moet minstens één keer per drie maanden weer een positief saldo vertonen.


3) Kredietopening

De derde mogelijkheid is een klassieke kredietopening. De bank dient vooraf de NBB te raadplegen, maar u hoeft niet om de drie maanden boven nul te gaan: u betaalt op uw eigen tempo het opgenomen krediet terug, maar er gelden wel maximumtermijnen voor de volledige terugbetaling van het krediet, afhankelijk van de grootte van het bedrag. Dit is de soepelste formule, die ook Beobank aanbiedt (op voorwaarde dat uw dossier wordt aanvaard). Afhankelijk van hoeveel u nodig hebt en welk bedrag u kunt terugbetalen, bepalen wij samen over hoeveel geld u kunt beschikken.

 

De nulstellingstermijn

De wet schrijft voor dat het opgenomen bedrag minstens één keer per jaar of per 5 jaar volledig moet worden terugbetaald, afhankelijk van het bedrag van de toegekende debetstand. Dit noemt men de “nulstellingstermijn”. Bij een kredietopening van 3.000 euro of minder bedraagt die termijn 12 maanden. Bij een hogere kredietopening gaat het om maximaal 5 jaar. Op uw rekeningafschriften vindt u berichten die u herinneren aan de nulstellingsverplichting, met de tijd die u nog rest tot de termijn verstreken is.
 

Hoe kunnen we u helpen?