Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Decoratieve afbeelding

Brand- en familiale verzekering gecombineerd

  • Uw thuis is meer dan alleen maar een woning. Het is ook de plek waar uw gezin leeft. 

  • Precies daarom bieden we veel meer dan zomaar een Woningverzekering. U kunt een Woningverzekering en een Familiale verzekering combineren in één enkele polis. Zo zijn u, uw gezin én uw woning beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen.

Beobank Woningverzekering van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

De Woningverzekering

1. De Woningverzekering

Met de Beobank Woningverzekering van ACM Belgium NV, geniet u van uitgebreide waarborgen om uw woning en inboedel optimaal te verzekeren tegen de onaangename verrassingen van het leven. Of u nu eigenaar bent of huurder, u kiest altijd een formule op maat.

En voor nóg meer gemoedsrust geniet u van bijstand aan huis 24u/24 en 7d/7 via Mondial Assistance.

Meer info
De Familiale verzekering

2. De Familiale verzekering

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Een gezinslid of huisdier kwetst iemand of beschadigt een eigendom van derden? In zulke gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden.

Dankzij de Beobank Familiale verzekering van ACM Belgium NV, bent u beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven.

Meer info

 

Vraag een simulatie voor uw woning en familiale verzekering

 

Simuleer uw verzekering

Een probleem? Geef snel en makkelijk uw schade aan!

Via Beobank Mobile of Beobank Online

Doe uw schadeaangifte via Beobank Mobile of Beobank Online

  1. Antwoord op enkele eenvoudige vragen.
  2. Voeg nuttige documenten toe (foto's, facturen...).
  3. Iedere stap van de aangifte wordt geregistreerd, u kan dus altijd later afronden.
  4. Van zodra uw aangifte behandeld is, deelt een beheerder u de volgende stappen mee.
  5. U kan de status van uw dossier altijd online opvolgen.

Naar uw persoonlijke klantenzone


Hulp nodig bij een schadegeval aan uw woonst/familiale? Alvorens maatregelen te nemen voor dringende herstellingen, contacteer Mondial Assistance op +32 2 773 61 05, 24/24u en 7/7d.

Per telefoon

Het is ook mogelijk uw schade telefonisch aan te geven.

+32 (0) 2 405 17 45

Iedere werkdag van 9u00 tot 18u00.


Hulp nodig bij een schadegeval aan uw woonst/familiale? Alvorens maatregelen te nemen voor dringende herstellingen, contacteer Mondial Assistance op +32 2 773 61 05, 24/24u en 7/7d.

Nuttige documenten

Heeft u onze blog al ontdekt?

Woning beschermen

Hoe beveiligt u uw woning tegen inbraak?

Uw woning beveiligen: tips om inbraak te voorkomen
Woningverzekering

Is een brandverzekering verplicht?

Verplicht België haar inwoners om een woonverzekering te nemen? Beobank legt uit.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Woning- en Familiale verzekeringen zijn producten van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

De Beobank Woning- en Familiale verzekeringen zijn producten van ACM Belgium NV verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

  • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be,
  • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van ACM Belgium NV op onderstaand adres of via complaints@acm.be,
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden van de Woningverzekering en het informatiedocument (IPID) van de Woningverzekering vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.