Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Werken als student in 2019? Dit moet je weten

Check de wettelijke spelregels

Heb je zin om deze zomer de handen uit de mouwen te steken als jobstudent? Een prima idee, op voorwaarde dat je de wettelijke spelregels volgt. Daar bestaan weleens misverstanden over. Zo is het wel degelijk toegelaten om als student meer dan 475 uur te werken per jaar.

De zomervakantie is de perfecte periode om als student aan de slag te gaan. Met een beetje geluk versier je wel een vakantiejob die enigszins aansluit bij jouw studiegebied en kun je relevante werkervaring opdoen, meteen een mooie eerste vermelding op je cv. Al willen de meeste studenten toch vooral graag een centje bijverdienen voor pakweg een reis of zomerfestival. Klinkt allemaal leuk, maar met welke wetgeving moet je rekening houden?

Wie mag werken?

Het spreekt voor zich dat je het statuut van student moet hebben om een studentenjob te kunnen uitoefenen. Je moet dus ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling voor middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs. Ook wie zich voorbereidt op een examen voor de centrale examencommissie wordt als ‘student’ beschouwd. De wetgever heeft geen maximumleeftijd vastgelegd, maar je mag niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent concreet dat je de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd moet hebben (als 15-jarige) of de leeftijd van 16 jaar bereikt moet hebben.

Het contract

Om als jobstudent te mogen werken, moet je altijd een contract ondertekenen ten laatste op het moment dat je in dienst treedt. Eén exemplaar is voor de werkgever, één voor de student. Een mondelinge overeenkomst volstaat dus niet. Zo’n studentenovereenkomst is feitelijk een gewone arbeidsovereenkomst van een arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode (volgens het type arbeid dat de student verricht), weliswaar met enkele bijkomende voorwaarden.

Zo is de contractduur vooraf bepaald. De eerste drie dagen gelden sowieso als proefperiode, ook wanneer dit niet expliciet in de overeenkomst staat. De werkgever of student kan de overeenkomst tijdens de proefperiode stopzetten zonder opzegging of vergoeding. Ook daarna kan het contract opgezegd worden door een verkorte opzeggingstermijn te betekenen. De student kan de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één dag of – als de werkperiode langer dan een maand duurt – drie dagen. Voor de werkgever bedraagt de opzegtermijn respectievelijk drie of zeven dagen.

Loon naar werken

Als jobstudent wil je uiteraard een eerlijke verloning. Het loon hangt af van de sector waarin je aan de slag gaat en wordt normaliter bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst volgens het paritair comité (activiteitensector) van de onderneming. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten kan hierover inlichtingen geven. Ligt het loon niet vast in het paritair comité? Dan krijg je als student het zogenaamde ‘gemiddelde minimuminkomen’ dat afhangt van je leeftijd (1.115,67 euro bruto voor een 16-jarige, 1.593,81 euro voor een 21-jarige). Gelukkig houdt de overheid bij jobstudenten geen sociale bijdragen af. Je bent alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd (2,71 procent van het brutoloon), die veel lager ligt dan de sociale lasten van een gewone werknemer.

Meer dan 475 uur?

Om te genieten van dat belastingvoordeel, mag je maximaal 475 uur per jaar werken. Vanaf het 476ste uur kun je weliswaar blijven werken onder een studentenovereenkomst, maar wordt je loon belast zoals dat van een gewone werknemer waardoor het zowel voor de student als de werkgever minder interessant wordt. Studentenjobs zijn trouwens niet beperkt tot de zomer: je kiest zelf in welke periode je wilt werken. Wil je weten hoeveel uren je nog over hebt? De overheid heeft een onlinetoepassing en app gemaakt om dat te volgen: Student@work.

Ouders

Nog een belangrijke factor: riskeren jouw ouders de kinderbijslag te verliezen wanneer je te veel werkt of niet? En wat is ‘te veel’? Sinds 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag (die in Vlaanderen voortaan ‘groeipakket’ heet) geregeld op gewestelijk niveau. In Vlaanderen blijft het groeipakket behouden als je maximaal 475 uur werkt. Woon je in Brussel of Wallonië, dan mag je hoogstens 240 uur werken per kwartaal (behalve in de zomermaanden).

En wat met de personenbelasting? Blijf onder het brutobedrag van 12.657,14 euro (inkomstenjaar 2019) als je zelf niet belast wilt worden. Als je in inkomstenjaar 2019 bruto meer verdient dan 6.942,50 euro (ouders worden samen belast) of 8.792,50 euro (ouders apart belast), ben je niet meer fiscaal ten laste van jouw ouders en betalen zij dus meer belastingen. Werken als student is dus interessant, zolang je rekening houdt met deze beperkingen.

Hoe kunnen we u helpen?