Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Visa Extra

Visa Extra

 • 1% cashback

 • op uw aankopen

Representatief voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 2.700€. Jaarlijks Kostenpercentage van 13,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 11,90%) met een jaarlijkse bijdrage van 20€.

Heeft u een Beobank kredietkaart? Ontdek dan hoe u er het meeste voordeel uit kunt halen.

1% cashback

Krijg 1% korting op uw aankopen online en in de winkel (zowel in België als in het buitenland)1. De korting wordt telkens automatisch gecrediteerd op het uittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. Voor elke aanvraag van een kredietkaart tot 31/05/2023 krijgt u 20€ op de rekening van uw kaart2.

Een exclusief verzekeringspakket

U geniet automatisch van exclusieve verzekeringen zonder bijkomende kosten. Ontdek uw exclusief verzekeringspakket1:

Aankoopverzekering

Aankopen die u met uw Beobank kredietkaart betaalt, zijn verzekerd tegen gekwalificeerde diefstal en accidentele schade.

De Aankoopverzekering dekt uw aankopen2:

- ter waarde van minimaal 50 euro die u met uw kaart betaalt, zowel in België als in het buitenland;
- bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentele schade;
- gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
- tot 3.000 euro per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Aankoopverzekering.

Verlengde garantie

Een extra jaar garantie voor elektrische en elektronische toestellen en informatica-apparatuur.

De oorspronkelijke garantie wordt met een jaar uitgebreid (bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie) voor heel wat huishoudtoestellen (‘witte’ producten), elektronische audio- en videoapparatuur (‘bruine’ producten) en informaticaproducten voor privégebruik (‘grijze’ producten’).

De verzekering Verlengde Garantie dekt:

-toestellen met een waarde van minimaal 50 euro, gekocht in een winkel in België en betaald met uw  Beobank-kredietkaart ;
-tot 2.000 euro per schadedossier en per jaar.

Download hier het aangifteformulier in het kader van de verzekering Verlengde Garantie.

Safe online

Met uw Beobank kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of smartphone.

Wordt een nieuw product ter waarde van minimaal 50 euro dat online (maar niet via een veilingsite) werd gekocht op een in de Europese Unie of in de Verenigde Staten gehoste site niet of beschadigd geleverd, dan gaat de verzekering met de verkoper op zoek naar een bevredigende oplossing.

De verzekering Safe online komt tussen:

-wanneer geen oplossing werd gevonden;
-tot 1.250 euro per schadedossier en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Safe online.
 

Download hier de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringen gekoppeld aan de Visa Extra kaart.

 

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Visa Extra kaart. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47, 1000 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will te 75009 Parijs, Frankrijk (451 366 405 RCS Parijs), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info rond definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na schade. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website.

2 Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

2 mogelijke kleuren

Grijs of paars3? Hebt u nooit getwijfeld tussen 2 kleuren? Het antwoord is waarschijnlijk ja. De Beobank Visa Extra is beschikbaar in 2 kleuren: grijs of paars. Kies uw favoriete kleur. 
 

Een kredietopening op maat

U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wenst. Het bedrag van uw kredietopening (bijvoorbeeld 3.000 euro) wordt vermeld op uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare bedrag varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld: U beschikt over een kredietopening van 3.000€. De eerste maand geeft u 720€ uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 2.280€.

 • Oorspronkelijke kredietopening: 3.000€
 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720€
 • Bedrag waarover u beschikt: 2.280€

(dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

Wenst u achteraf een wijziging van uw kredietopening te vragen (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier)? Bel dan 02-622 20 00 voor inlichtingen. Elke werkdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30.

Kies hoeveel u elke maand terugbetaalt

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling. Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25€2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%, via overschrijving. 

1 De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.
2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Onze diensten

Via Beobank Online en Beobank Mobile beheert u uw kredietkaartrekening dag en nacht.

Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening.

Beobank Alert houdt u, als u dat wenst, gratis via sms en/of e-mail op de hoogte van wat er met uw kaart gebeurt. 

De innovatieve chip op uw kaart laat toe om kleine uitgaven snel, eenvoudig en contactloos te betalen. 

U kunt ook kiezen voor de verzekering Kredietbeschermingsplan.

Vraag je Visa Extra online!

Visa Extra
Online aanvragen

Vragen & Antwoorden

Kan ik veilig online betalen?

Ja, dankzij Verified by Visa en Mastercard SecureCode kunt u op de websites van de deelnemende winkels veilig online betalen met uw kredietkaart van Beobank. Wanneer u een betaling doet op het internet, zal u vaak gevraagd worden om uzelf te identificeren. Hiervoor hebt u een abonnement 'bankieren op afstand' nodig.


Concreet betekent dit dat als u wordt gevraagd om uw aankoop te bevestigen, u dit op één van de volgende manieren kunt doen:
- met uw app en pincode van Beobank Mobile, of
- met uw wachtwoord van Beobank Online, samen met de unieke bevestigingscode die u per sms ontvangt, of
- u kunt ook een code aanmaken met uw Digipass, als u die hebt, en uw aankoop met deze code bevestigen.

Hebt u nog geen toegang tot bankieren op afstand om verbinding te maken met uw bank en uw online aankopen te bevestigen?
Maak dan hier een afspraak om de toegang aan te vragen, of neem contact op met uw Beobank-kantoor, of telefoneer naar 02 622 20 00 van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 12.30 uur.

Kan ik overal betalen met mijn kaart?

Miljoenen handelszaken aanvaarden uw Beobank kredietkaart. En dat zowel in België als in de rest van de wereld.

Echter, in deze landen kunt u uw Beobank kredietkaart niet gebruiken: Iran, Syrië, Noord-Korea, en Rusland.
 

Wat is het verschil tussen Visa en Mastercard?

Visa en Mastercard werken op een heel gelijkaardige manier. Hun kaarten worden wijdverbreid aanvaard, in meer dan 150 landen. En het is heel zeldzaam een zaak te vinden die wel de ene en niet de andere kaart aanvaardt. Aan u als consument om de kaart te nemen die u het beste past. Beobank biedt u de keuze uit een ruim aanbod Visa- en Mastercard-producten, aangevuld met Beobank voordelen.

Hoe kan ik een verhoging van mijn kredietopening vragen?

Telefonisch, via 02-622 20 00, op werkdagen van 8.00u tot 20.00u en op zaterdag tussen 9.00u en 12.30u. Of via dit formulier.

1 Alleen geldig voor aankopen (niet voor afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten, overschrijvingen van de kredietkaartrekening, aankopen van cryptogeld en transacties via een tussenpersoon zoals een e-wallet of een betalingsplatform als deze aan cash transacties worden gelijkgesteld). Maximum 100€ terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet. Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma  te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.
2 Na de eerste aankoop met uw kaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) stort Beobank 20 euro op de rekening van uw kredietkaart.
3 De keuze van de kleur van uw kaart bij de eerste aanvraag brengt geen extra kosten met zich mee. Indien u echter tijdens de looptijd van uw kredietovereenkomst de kleur van uw kaart wenst te veranderen, worden voor deze kleurverandering kosten aangerekend. Raadpleeg onze Tarieven.
Kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 01/12/2022, kunnen gewijzigd worden.

Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX